fbpx
 • Home Phutoey River Kwai Hotspring Resort (โฮมพุเตย รีสอร์ท ออนเซ็น) 2 ท่าน, กาญจนบุรี

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Home Phutoey River Kwai Hotspring Resort (โฮมพุเตย รีสอร์ท ออนเซ็น) 2 ท่าน, กาญจนบุรี

  เเพ็กเกจรวม
  1. สำหรับ 2 ท่าน
  2. อาหารเช้า 1 มื้อ
  3. ห้องดีลักซ์ 1 คืน
  4. รวมเครื่องดื่มต้อนรับ
  5. อาหารค่ำแบบไทยเซตเมนู 1 มื้อ (1 Thai Set Menu Dinner)
  6. รวมกิจกรรม 1 อย่าง จากตัวเลือก (1. ซัพบอร์ด 30 นาที 2. พายเรือคายัค 3. ล่องแพไม้ไผ่)

  รายละเอียด
  1. เข้าพักได้เฉพาะ : วันอาทิตย์–วันศุกร์
  2. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
  3. กรณี : เข้าพักวันเสาร์ ชำระเพิ่ม 700 บาท/ห้อง/คืน
  4. กรณี : เข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดยาว และวันหยุดที่รัฐบาลประกาศเพิ่มชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
  5. กรณี : เข้าพักวันหยุดเทศกาลพิเศษ วันที่ 13-16 เม.ย / วันที่ 13-16 ก.ค / วันที่ 28-30 ก.ค 2565 ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน
  6. เด็กอายุ 0-6 ปี จำนวน 1 ท่าน ฟรี! อาหารเช้าและนอนรวมกับผู้ใหญ่
  7. เด็กอายุ 7-12 ปี นอนรวมกับผู้ใหญ่ ชำระเพิ่ม 500 บาท/ท่าน/คืน
  8. เด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ท่านที่ 3 ชำระค่าบริการเตียงเสริมเพิ่ม 1,400 บาท/ท่าน/คืน
  9. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

 • River Kwai Resotel (ริเวอร์แควรีโซเทล) 2 ท่าน, กาญจนบุรี

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  River Kwai Resotel (ริเวอร์แควรีโซเทล) 2 ท่าน, กาญจนบุรี

  เเพ็กเกจรวม
  1. สำหรับ 2 ท่าน
  2. อาหารเช้า 1 มื้อ
  3. เครื่องดื่มต้อนรับ
  4. ห้องพักดีลักซ์ 1 คืน 
  5. อาหารค่ำแบบไทยเซตเมนู 1 มื้อ (1 Thai Set Menu Dinner) 
  6. รวมกิจกรรม 1 อย่าง จากตัวเลือก (1. ซัพบอร์ด 30 นาที 2. พายเรือคายัค 3. ล่องแพไม้ไผ่)
  รายละเอียด
  1. เข้าพักได้เฉพาะ : วันอาทิตย์–วันศุกร์
  2. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
  3. กรณี : เข้าพักวันเสาร์ ชำระเพิ่ม 700 บาท/ห้อง/คืน
  4. กรณี : เข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดยาว และวันหยุดที่รัฐบาลประกาศเพิ่มชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
  5. กรณี : เข้าพักวันหยุดเทศกาลพิเศษ วันที่ 13-16 เม.ย / วันที่ 13-16 ก.ค / วันที่ 28-30 ก.ค 2565 ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน
  6. เด็กอายุ 0-6 ปี จำนวน 1 ท่าน ฟรี! อาหารเช้าและนอนรวมกับผู้ใหญ่
  7. เด็กอายุ 7-12 ปี นอนรวมกับผู้ใหญ่ ชำระเพิ่ม 500 บาท/ท่าน/คืน
  8. เด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ท่านที่ 3 ชำระค่าบริการเตียงเสริมเพิ่ม 1,400 บาท/ท่าน/คืน
  9. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

   

 • The Float House River Kwai l Floating Resort (เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว) 2 ท่าน, กาญจนบุรี

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  The Float House River Kwai l Floating Resort (เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว) 2 ท่าน, กาญจนบุรี

  เเพ็กเกจรวม
  1. สำหรับ 2 ท่าน
  2. อาหารเช้า 1 มื้อ 
  3. รวมเครื่องดื่มต้อนรับ
  4. ห้องพักโฟลทติ้งวิลล่า 1 คืน
  5. อาหารค่ำแบบไทยเซตเมนู 1 มื้อ (1 Thai Set Menu Dinner) 
  6. รวมกิจกรรม 1 อย่าง จากตัวเลือก (1. ซัพบอร์ด 30 นาที 2. พายเรือคายัค 3. ล่องแพไม้ไผ่)
  รายละเอียด
  1. เข้าพักได้เฉพาะ : วันอาทิตย์–วันศุกร์
  2. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
  3. กรณี : เข้าพักวันเสาร์ ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
  4. กรณี : เข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดยาว และวันหยุดที่รัฐบาลประกาศเพิ่มชำระเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน
  5. กรณี : เข้าพักวันหยุดเทศกาลพิเศษ วันที่ 13-16 เม.ย / วันที่ 13-16 ก.ค / วันที่ 28-30 ก.ค 2565 ชำระเพิ่ม 1,800 บาท/ห้อง/คืน
  6. เด็กอายุ 0-6 ปี จำนวน 1 ท่าน ฟรี! อาหารเช้าและนอนรวมกับผู้ใหญ่
  7. เด็กอายุ 7-12 ปี นอนรวมกับผู้ใหญ่ ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/ท่าน/คืน
  8. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

   

 • Hintok River Camp (หินตกริเวอร์เเคมป์) 2 ท่าน, กาญจนบุรี

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Hintok River Camp (หินตกริเวอร์เเคมป์) 2 ท่าน, กาญจนบุรี

  เเพ็กเกจรวม
  1. สำหรับ 2 ท่าน
  2. อาหารเช้า 1 มื้อ 
  3. เครื่องดื่มต้อนรับ
  4. ห้องพักดีลักซ์เต็นท์แคมป์ 1 คืน
  5. อาหารค่ำแบบไทยเซตเมนู 1 มื้อ (1 Thai Set Menu Dinner) 
  6. รวมกิจกรรม 1 อย่าง จากตัวเลือก (1. ซัพบอร์ด 30 นาที 2. พายเรือคายัค 3. ล่องแพไม้ไผ่)
  รายละเอียด
  1. เข้าพักได้เฉพาะ : วันอาทิตย์–วันศุกร์
  2. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
  3. กรณี : เข้าพักวันเสาร์ ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
  4. กรณี : เข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดยาว และวันหยุดที่รัฐบาลประกาศเพิ่มชำระเพิ่ม 1,400 บาท/ห้อง/คืน
  5. กรณี : เข้าพักวันหยุดเทศกาลพิเศษ วันที่ 13-16 เม.ย / วันที่ 13-16 ก.ค / วันที่ 28-30 ก.ค 2565 ชำระเพิ่ม 1,700 บาท/ห้อง/คืน
  6. เด็กอายุ 0-6 ปี จำนวน 1 ท่าน ฟรี! อาหารเช้าและนอนรวมกับผู้ใหญ่
  7. เด็กอายุ 7-12 ปี นอนรวมกับผู้ใหญ่ ชำระเพิ่ม 900 บาท/ท่าน/คืน
  8. เด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ท่านที่ 3 ชำระค่าบริการเตียงเสริมเพิ่ม 1,900 บาท/ท่าน/คืน
  9. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

   

 • แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน : แกงใต้แคมป์ รีสอร์ท, กาญจนบุรี

  เเพ็กเกจที่พัก”แกงใต้แคมป์ รีสอร์ท” *ราคาพิเศษ*

  ห้องพักทุกประเภทรวม
  1. บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า
  2. ชุดอาหารเย็น
  3. กิจกรรมพายเรือคายัค
  4. SUP Board

  ห้อง Standard (2 ท่าน/ห้อง)
  ประกอบด้วย : 3 เตียงเล็ก หรือ อาจจะมี 2 เตียงเล็ก/ใหญ่ คละกัน(จัดตามขนาดของห้อง)
  เข้าพัก : อาทิตย์-ศุกร์
  ราคา : 1,700 บาท (ปกติ 1,890 บาท)
  เข้าพัก : วันเสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  ราคา : 1,970 บาท (ปกติ 2,190 บาท)

  ห้อง Deluxe (2 ท่าน/ห้อง)
  ประกอบด้วย : 2 เตียง (1 เตียงใหญ่, 1 เตียงเล็ก)
  เข้าพัก : อาทิตย์-ศุกร์
  ราคา : 1,970 บาท (ปกติ 2,190 บาท)
  เข้าพัก : วันเสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  ราคา : 2,240 บาท (ปกติ 2,490 บาท)

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu