fbpx
 • บัตรเข้าชมเมืองมัลลิกา สำหรับ 1 ท่าน, กาญจนบุรี

  ใช้ได้ 1 กย. 63 – 31 สค. 64
  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆได้
  ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะ voucher ตัวจริงในวันที่ใช้บริการเท่านั้น
  วอเชอร์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า หรือ คืนเป็นเงินสดได้
  ทางเมืองมัลลิกาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  โปรดแสดงวอเชอร์ตัวจริงเพื่อแลกบัตรเข้าชม ณ ห้องจำหน่ายตั๋ว
  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการชำระเงินทุกครั้ง หากซื้อวอเชอร์แล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
  จัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ ภายใน 3-5 วันหลังชำระเงิน

 • บัตรเข้าชมเมืองมัลลิกา พร้อมอาหารกลางวัน สำหรับ 1 ท่าน, กาญจนบุรี

  ใช้ได้ 1 กย. 63 – 31 สค. 64
  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆได้
  สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับรับประทานอาหารเย็นและชมการแสดง
  ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะ voucher ตัวจริงในวันที่ใช้บริการเท่านั้น
  วอเชอร์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า หรือ คืนเป็นเงินสดได้
  ทางเมืองมัลลิกาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  โปรดแสดงวอเชอร์ตัวจริงเพื่อแลกบัตรเข้าชม ณ ห้องจำหน่ายตั๋ว
  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการชำระเงินทุกครั้ง หากซื้อวอเชอร์แล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
  จัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ ภายใน 3-5 วันหลังชำระเงิน

X

Main Menu