fbpx
 • ทริปอุดรธานี คำชะโนด บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

  เเพ็กเกจท่องเที่ยว*ราคาพิเศษ*

  ทริปอุดรธานี คำชะโนด บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน) ราคา 6,999 บาท/ท่าน

  ไหว้ปู่ย่า ลอดท้องพญานาคคำชะโนด ล่องเรือบึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์ หินสามวาฬ

  • เดินทาง มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
  • กรุ๊ปละ 8 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
  • จอยกรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
  • กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน
  • ฟรี! ชุด Protect
 • ทริปเที่ยวบึงกาฬ ถ้ำนาคา 2 วัน 1 คืน

  ถ้ำนาคา, หินสามวาฬ, ไหว้ปู่อือลือ, ภูทอก

  ราคา 3,990 บาท/ท่าน

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม
  1. ค่าไกด์ท้องถิ่น
  2. รถกระบะขึ้นภูสิงห์
  3. รถตู้ VIP 9 ที่นั่งตลอดทริป
  4. ประกันอุบัติเหตุ (1,000,000 บาท)
  5. พักโรงแรม 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
  6. อาหาร 4 มื้อ (ไม่รวมเครื่องดื่มส่วนตัว)
  7. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดตามโปรแกรมที่ระบุ

  หมายเหตุ
  1. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. โรงเเรมที่เข้าพักจะมีบริการ 3 แห่ง (ขึ้นอยู่กับวันว่าง ณ วันจอง ไม่สามารถเลือกได้)
  – โรงแรม The One
  – โรงแรม BK Place
  – โรงแรม Century Grand

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu