fbpx
 • ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Akira Lipe หรือ Idyllic Concept (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

  • โปรแกรมท่องเที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน Full Board เลือกที่พักได้
  • 1.พักที่ Akira Lipe Resort ห้อง Superior Pool Acces
  • 2.พักที่ Idyllic Concept Resort ห้อง Junior Suite Seaview
  • จองได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • เข้าพักได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 65
  • ราคา 11,090 บาทต่อท่าน
  • ใช้ ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40% เหลือ 6,654 บาทต่อท่าน
  • ราคาเด็กอายุ 5-9 ปี : 7,763 บาทต่อท่าน (ไม่รวมในทัวร์ทั่วไทย)
  • สำรองที่พักล่วงหน้า 7 วัน
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการชำระเงินทุกครั้ง หากซื้อวอเชอร์แล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
 • ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Akira Lipe Resort (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

  • โปรแกรมท่องเที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Akira Lipe Resort
  • จองได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • เข้าพักได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 65
  • ราคา 10,290 บาทต่อท่าน
  • ใช้ ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40% เหลือ 6,174 บาทต่อท่าน
  • ราคาเด็กอายุ 5-9 ปี : 7,203 บาทต่อท่าน (ไม่รวมในทัวร์ทั่วไทย)
  • สำรองที่พักล่วงหน้า 7 วัน
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการชำระเงินทุกครั้ง หากซื้อวอเชอร์แล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
 • ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Idyllic Concept Resort (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

  • โปรแกรมท่องเที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Idyllic Concept Resort 
  • จองได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • เข้าพักได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 65
  • ราคา 8,990 บาทต่อท่าน
  • ใช้ ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40% เหลือ 5,394 บาทต่อท่าน
  • ราคาเด็กอายุ 5-9 ปี : 6,293 บาทต่อท่าน (ไม่รวมในทัวร์ทั่วไทย)
  • สำรองที่พักล่วงหน้า 7 วัน
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการชำระเงินทุกครั้ง หากซื้อวอเชอร์แล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
 • ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Sita Beach Resort (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

  • โปรแกรมท่องเที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Sita Beach Resort
  • จองได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • เข้าพักได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 65
  • ราคา 7,990 บาทต่อท่าน
  • ใช้ ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40% เหลือ 4,797 บาทต่อท่าน
  • ราคาเด็กอายุ 5-9 ปี : 5,593 บาทต่อท่าน (ไม่รวมในทัวร์ทั่วไทย)
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการชำระเงินทุกครั้ง หากซื้อวอเชอร์แล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
X

Main Menu