• Ibis Hua Hin (ไอบิส หัวหิน) : ห้อง Family 2 ท่าน, หัวหิน

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Ibis Hua Hin (ไอบิส หัวหิน) : ห้อง Family 2 ท่าน, หัวหิน

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน รวมอาหารเช้า
  2. เข้าพักได้ : ทุกวัน
  3. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อเข้าพัก : 13-15,29-30 เมย. / 1,28-29 พค. / 3-4 มิย. / 12-13 สค. / 13-14 ตค. / 10-11,23 ธค. -2 มค.67 / 24-26 กพ. 67

  4. ใช้วอเชอร์ได้ถึง : 28 ก.พ. 67

 • Vana Nava Water Jungle : สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล สำหรับ 1 ท่าน, หัวหิน

  *ราคาพิเศษ*
  Vana Nava Water Jungle : สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล สำหรับ 1 ท่าน, หัวหิน

  รายละเอียด 
  1. บัตรสวนน้ำ + ล็อกเกอร์ + ผ้าเช็ดตัว (ไม่รวม VR Slide)
  2. เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์  เวลา 11.00 – 17.00 น.
  3. ใช้ได้ถึง 30 พ.ย 66
  4. สามารถใช้บริการได้ 1 ท่าน/ครั้ง 

  หมายเหตุ
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักหรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. บัตรนี้มีอายุการใช้งานตามวันที่ระบุบนบัตรและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
  3. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ใช้บัตรหากเกิดการชำรุด แต่ผู้ถืออาจขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้โดยนำบัตรที่ชำรุดมาแลก
  4. บัตรนี้สามารถใช้บริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ครั้ง เท่านั้น
  5. โปรดแสดงบัตรนี้ต่อพนักงานเมื่อต้องการใช้สิทธิ์
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ตามบัตรนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
  8. ห้ามถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยเด็ดขาด
  9. บัตรถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
  10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อผู้ถือบัตร หรือทรัพย์สินของผู้ถือบัตรไม่ว่าทางใดทั้งสิ้น
  11. ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนบัตร ไม่ว่าในรูปแบบใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
  12. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ได้ตามวันที่บริษัทกำหนด (โปรดตรวจสอบก่อนใช้บริการ)

 • Ace of Hua Hin Resort (เอซ ออฟ หัวหิน) : ห้อง Deluxe 2 ท่าน, หัวหิน

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Ace of Hua Hin Resort (เอซ ออฟ หัวหิน) : ห้อง Deluxe 2 ท่าน, หัวหิน

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. ใช้เข้าพักได้ : ทุกวัน
  4. ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 4-6 มีค. ,13-17 เมย., 29 เมย. – 1 พค., 4-7 พค., 3-5 มิย., 28-30 กค.,12-14 สค.,13-15 / 21-23 ตค., 2-5 / 9-11 / 30-31 ธค. 66
  5. ใช้วอเชอร์ถึงวันที่ : 31 ธ.ค. 66

 • Itz Time Hua Hin Pool Villa by Cross Collection (อิทซ์ไทม์ หัวหิน พูลวิลล่า) : ห้อง Playful Villa 6 ท่าน, หัวหิน

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Itz Time Hua Hin Pool Villa by Cross Collection (อิทซ์ไทม์ หัวหิน พูลวิลล่า) : ห้อง Playful Villa 6 ท่าน, หัวหิน

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 6 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. ใช้ได้วันจันทร์ – อาทิตย์
  4. กรณีเข้าพักคืนวันเสาร์ ชำระเพิ่ม 2,000 บาท/หลัง/คืน
  5. ยกเว้นการเข้าพัก : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 24 – 31 ธค. 65 / 12-16 เมย. 66  
  6. ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 66

  หมายเหตุ
  1. กรณีลุกค้าเข้าพักมากกว่าที่โรงแรมกำหนด ชำระเพิ่ม 1,000บาท/ท่าน (รวมที่นอนเสริมและอาหารเช้า)
  2. ค่าบริการคิดตามน้ำหนักสุนัข 1-10 กก. 500 บาท/ตัว/คืน , น้ำหนัก 10 กก. ขึ้นไป 1,000 บาท/ตัว/คืน
  4. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง


 • The Rock Hua Hin Beachfront Spa Resort (เดอะ ร็อค หัวหิน บีชฟรอนต์ สปา รีสอร์ท) : ห้อง Gala Deluxe 2 ท่าน , หัวหิน

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  The Rock Hua Hin Beachfront Spa Resort (เดอะ ร็อค หัวหิน บีชฟรอนต์ สปา รีสอร์ท) : ห้อง Gala Deluxe 2 ท่าน , หัวหิน

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. เข้าพักได้อาทิตย์ – ศุกร์
  4. ยกเว้นวันหยุดยาว,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 20 ธค. 65 – 5 มค. 66 / 13-16 เมย. 66
  5. ใช้วอเชอร์ได้ถึง  30 กันยายน 2566

  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เข้าพักฟรี อายุ 4-12 ปี ชำระเพิ่ม 350 บาท (รวมอาหารเช้า) (จำกัดเด็ก 1 คน/ห้อง)
  2. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,200 บาท (รวมอาหารเช้า)
  3. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

Main Menu