fbpx
 • So/Sofitel Huahin (โซ โซฟิเทล หัวหิน) : ห้อง So Comfy 2 ท่าน, หัวหิน-ชะอำ

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  So/Sofitel Huahin (โซ โซฟิเทล หัวหิน) : ห้อง So Comfy 2 ท่าน, หัวหิน-ชะอำ

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. ใช้ได้วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี
  4. ยกเว้นการเข้าพัก : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เเละวันที่ 1 – 2 , 9 ,13 – 17 , 21 – 25 ตค 65 / 11 – 14 พย 65 /3 – 12 ,16-18 ,22 – 31ธค. 65 / 1 – 3 ,19 – 25 มค 66 / 22 – 25 กพ.66 / 12 – 17 เมย 66
  5. ใช้ได้ถึง 31 ส.ค. 66

 • Ace of Hua Hin Resort (เอซ ออฟ หัวหิน) : ห้อง Superior 2 ท่าน, หัวหิน

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Ace of Hua Hin Resort (เอซ ออฟ หัวหิน) : ห้อง Superior 2 ท่าน, หัวหิน

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. ใช้เข้าพักได้ : ทุกวัน
  4. ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 3-5, 10-12, 29 ธค 65 – 2 มค. 66 / 4-6 มีค. 66 /13-17, 29 เมย – 1 พค. 66 / 3-5 มิย. 66 / 28 กค – 2 สค 66/ 12-14 สค. 66 / 13-15 ตค. 66
  5. ใช้วอเชอร์ถึงวันที่ : 31 ต.ค. 66

 • Mida De Sea Hua Hin (ไมด้า เดอ ซี หัวหิน) : ห้อง Deluxe 2 ท่าน, หัวหิน

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Mida De Sea Hua Hin (ไมด้า เดอ ซี หัวหิน) : ห้อง Deluxe 2 ท่าน, หัวหิน

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. เข้าพักได้ทุกวัน
  4. ยกเว้นการเข้าพัก : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เเละวันที่ 3-5,10-12,29 ธค. 65 – 2 มค. 66 / 4-6มีค. 66 / 13-17,29 เมย. 66-1พค. 66 / 3-5 มิย.66/ 28 กค. 66-2 สค. 66/ 12-14 สค. 66 / 13-15 ตค. 66
  5. ใช้วอเชอร์ได้ถึง : 31 ต.ค. 66

 • Tolani Resorts Kui Buri (ทูลานี รีสอร์ต กุยบุรี) : ห้อง Deluxe Garden Villa 2 ท่าน, หัวหิน กุยบุรี

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Tolani Resorts Kui Buri (ทูลานี รีสอร์ต กุยบุรี) : ห้อง Deluxe Garden Villa 2 ท่าน, ประจวบคีรีขันธ์

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. เข้าพักได้ : อาทิตย์ – พฤหัสบดี
  4. ยกเว้นการเข้าพัก : วันหยุดยาว เเละ วันหยุดนักขัตฤกษ์

  5. ใช้วอเชอร์ได้ถึง : 22 ก.ย. 66

 • Vana Nava Water Jungle : สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล สำหรับ 1 ท่าน, หัวหิน

  *ราคาพิเศษ*
  Vana Nava Water Jungle : สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล สำหรับ 1 ท่าน, หัวหิน

  รายละเอียด 
  1. บัตรสวนน้ำ + ล็อกเกอร์ + ผ้าเช็ดตัว (ไม่รวม VR Slide)
  2. เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์  เวลา 11.00 – 17.00 น.
  3. ใช้ได้ถึง 30 ก.ย 66
  4. สามารถใช้บริการได้ 1 ท่าน/ครั้ง 

  หมายเหตุ
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักหรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. บัตรนี้มีอายุการใช้งานตามวันที่ระบุบนบัตรและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
  3. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ใช้บัตรหากเกิดการชำรุด แต่ผู้ถืออาจขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้โดยนำบัตรที่ชำรุดมาแลก
  4. บัตรนี้สามารถใช้บริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ครั้ง เท่านั้น
  5. โปรดแสดงบัตรนี้ต่อพนักงานเมื่อต้องการใช้สิทธิ์
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ตามบัตรนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
  8. ห้ามถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยเด็ดขาด
  9. บัตรถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
  10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อผู้ถือบัตร หรือทรัพย์สินของผู้ถือบัตรไม่ว่าทางใดทั้งสิ้น
  11. ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนบัตร ไม่ว่าในรูปแบบใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
  12. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ได้ตามวันที่บริษัทกำหนด (โปรดตรวจสอบก่อนใช้บริการ)

 • The Rock Hua Hin Beachfront Spa Resort (เดอะ ร็อค หัวหิน บีชฟรอนต์ สปา รีสอร์ท) : ห้อง Gala Deluxe 2 ท่าน , หัวหิน

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  The Rock Hua Hin Beachfront Spa Resort (เดอะ ร็อค หัวหิน บีชฟรอนต์ สปา รีสอร์ท) : ห้อง Gala Deluxe 2 ท่าน , หัวหิน

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. เข้าพักได้อาทิตย์ – ศุกร์
  4. ยกเว้นวันหยุดยาว,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 20 ธค. 65 – 5 มค. 66 / 13-16 เมย. 66
  5. ใช้วอเชอร์ได้ถึง  30 กันยายน 2566

  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เข้าพักฟรี อายุ 4-12 ปี ชำระเพิ่ม 350 บาท (รวมอาหารเช้า) (จำกัดเด็ก 1 คน/ห้อง)
  2. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,200 บาท (รวมอาหารเช้า)
  3. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

 • The Peri Hotel Hua Hin (เดอะเภรีโฮเต็ล หัวหิน) : ห้อง Superior 2 ท่าน, หัวหิน

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  The Peri Hotel Hua Hin (เดอะเภรีโฮเต็ล หัวหิน) : ห้อง Superior 2 ท่าน, หัวหิน

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. ใช้เข้าพักวันอาทิตย์ – ศุกร์
  4. กรณีเข้าพักวันเสาร์ ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
  5. ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 24 ธค. 65 – 2 มค. 66
  6. ใช้วอเชอร์ถึงวันที่ 30 ก.ย. 66

  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เข้าพักฟรี อายุ 5 ปี ชำระเพิ่ม 190 บาท/ท่าน (รวมอาหารเช้า)
  2. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,000 บาท (รวมอาหารเช้า)
  2. สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ (สอบถามเพิ่มเติมกับทางที่พัก)
  3. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

 • Springfield at Sea Resort and Spa (โรงแรม สปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์สปา) : Deluxe Room สำหรับ 2 ท่าน , ชะอำ

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Springfield at Sea Resort & Spa (โรงแรม สปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์สปา) : Deluxe Room สำหรับ 2 ท่าน , ชะอำ

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. เข้าพักได้ทุกวัน
  4. ยกเว้นเข้าพักช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  5. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566

  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าพักฟรี
  2. เด็กอายุ 7-11 ปี ชำระเพิ่ม 295 บาท (รวมอาหารเช้า)
  3. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/ท่าน
  3. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

 • Springfield Village Golf and Spa,Hua Hin-Cha Am (สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์สปา) : ห้อง Deluxe 2 ท่าน , หัวหิน-ชะอำ

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Springfield Village Golf & Spa,Hua Hin-Cha Am (สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์สปา) : ห้อง Deluxe Jacuzzi 2 ท่าน , หัวหิน-ชะอำ

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. เข้าพักได้ทุกวัน
  4. ยกเว้นวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  5. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 65 – 31 ต.ค 66

  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าพักฟรี
  2. เด็กอายุ 7-11 ปี ชำระเพิ่ม 206 บาท (รวมอาหารเช้า)
  3. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,000 บาท (รวมอาหารเช้า)
  4. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu