• Tonsakresort Samed (ต้นสัก เกาะเสม็ด) ห้อง superior 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Tonsakresort Samed (ต้นสัก เกาะเสม็ด) ห้อง superior 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน รวมอาหารเช้า
  2. เข้าพักได้ : อาทิตย์ – วันศุกร์
  3. ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. หมดเขต : 30 เม.ย. 67

  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เข้าพักฟรี อายุ 6 ปี ขึ้นไป ชำระเพิ่ม 500 บาท รวมอาหารเช้า
  2. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 600 บาท รวมอาหารเช้า

   

 • Diamond Beach Resort (ไดมอนด์ บีช รีสอร์ท) ห้อง Standard Bungalow 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Diamond Beach Resort (ไดมอนด์ บีช รีสอร์ท) ห้อง Standard Bungalow 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน รวมอาหารเช้า
  2. เข้าพักได้ : ทุกวัน
  3. ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. หมดเขต : 30 เม.ย. 67

  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักฟรี อายุ 8-11 ปี ชำระเพิ่ม 150 บาท รวมอาหารเช้า
  2. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,060 บาท รวมอาหารเช้า

   

 • Samed Seaside Resort (เสม็ด ซีไซด์ รีสอร์ท) ห้อง Deluxe Seaview 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Samed Seaside Resort (เสม็ด ซีไซด์ รีสอร์ท) ห้อง Deluxe Seaview 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน รวมอาหารเช้า
  2. เข้าพักได้ : ทุกวัน
  3. ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. หมดเขต : 30 เม.ย. 67

  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักฟรี อายุ 8-11 ปี ชำระเพิ่ม 150 บาท รวมอาหารเช้า
  2. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 800 บาท รวมอาหารเช้า

   

 • Sawasdee-coco Khosamed (สวัสดี โคโค่ รีสอร์ท) ห้อง Standard 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Sawasdee-coco Khosamed (สวัสดี โคโค่ รีสอร์ท) ห้อง Standard 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
  2. เข้าพักได้ : อาทิตย์ – วันศุกร์
  3. ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. หมดเขต : 30 เม.ย. 67

   

 • Baan Ploy Sea (บ้านพลอยสี เกาะเสม็ด) ห้อง Jungle Deluxe 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Baan Ploy Sea (บ้านพลอยสี เกาะเสม็ด) ห้อง Jungle Deluxe 2 ท่าน, เกาะเสม็ด

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน รวมอาหารเช้า + Shuttle boat ไป-กลับ (ตามรอบ)
  2. เข้าพักได้ : ทุกวัน
  3. ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์, ตรุษจีน และวันที่ 20 ธค.66 -10 มค. 67 / 12-16 เมย. 67
  4. หมดเขต : 30 เม.ย. 67

Main Menu