• Khaokho Baybay (เขาค้อเบย์เบย์) : ห้อง Superior 2 ท่าน, เขาค้อ

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Khaokho Baybay (เขาค้อเบย์เบย์) : ห้อง Superior 2 ท่าน, เขาค้อ

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
  2. เข้าพักได้ : จันทร์ – พฤหัสบดี
  3. ยกเว้น : วันหยุดยาว และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. ใช้วอเชอร์ได้ถึง : 31 ม.ค. 67

 • Khaokho Baybay (เขาค้อเบย์เบย์) : ห้อง Luxe Superior 2 ท่าน, เขาค้อ

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Khaokho Baybay (เขาค้อเบย์เบย์) : ห้อง Luxe Superior 2 ท่าน, เขาค้อ

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
  2. เข้าพักได้ : จันทร์ – พฤหัสบดี
  3. ยกเว้น : วันหยุดยาว และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. ใช้วอเชอร์ได้ถึง : 31 ม.ค. 67

 • Papa Garden KhaoKho (ปาป้า การ์เด้น เขาค้อ) : ห้อง Couple Tent 2 ท่าน , เขาค้อ

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Papa Garden KhaoKho (ปาป้า การ์เด้น เขาค้อ) : ห้อง Couple Tent 2 ท่าน , เขาค้อ

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. เข้าพักได้ : อาทิตย์ – ศุกร์
  4. ยกเว้นการเข้าพัก : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์
  5. ใช้วอเชอร์ได้ :  1 พ.ย. 65 – 31 ต.ค. 66

   

 • A Moment Of Love Resort Khaokoh (อะ โมเมนต์ ออฟ เลิฟ รีสอร์ท เขาค้อ) : ห้อง 2 of us 2 ท่าน , เขาค้อ

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  A Moment Of Love Resort Khaokoh (อะ โมเมนต์ ออฟ เลิฟ รีสอร์ท เขาค้อ) : ห้อง 2 of us 2 ท่าน , เขาค้อ

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3. เข้าพักได้ทุกวัน
  4. ยกเว้นการเข้าพัก : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์

  5. ใช้วอเชอร์ได้ :  1 พ.ย. 65 – 31 ต.ค. 66

  หมายเหตุ
  1. เด็กต่ำกว่า 5 ปี เข้าพักฟรี!

  2. อายุ 5  ปีขึ้นไป : ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน/คืน (รวมอาหารเช้า)
  3. ไม่สามารถเสริมเตียงได้
  4. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง
  5. จองแล้วไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเข้าพักได้ทุกกรณี
  6. ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพักได้

 • Stratus Resort (สเตรตัส รีสอร์ท เขาค้อ) : ห้อง Luxery Dome (แบบธรรมดา) 2 ท่าน , เขาค้อ

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Stratus Resort (สเตรตัส รีสอร์ท เขาค้อ) : ห้อง Luxery Dome แบบธรรมดา 2 ท่าน , เขาค้อ

  รายละเอียด
  1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  2. รวมอาหารเช้า
  3.
  เข้าพักได้ : วันจันทร์ – พฤหัสบดี
  4. ยกเว้นวันที่  1 ธค. 65  – 9 มค. 66
  5. กรณีเข้าพัก ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดยาว วันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนต่าง (ขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วงที่เข้าพัก)
  6. ใช้วอเชอร์ได้ :  1 พ.ย. 65 – 31 ต.ค. 66

  หมายเหตุ
  1. เด็กต่ำกว่า 10 ปี เข้าพักฟรี! 

  2. อายุ 11 ปีขึ้นไป : ชำระเพิ่ม 500 บาท/ท่าน/คืน (รวมอาหารเช้า)
  3. เสริมเตียงได้ 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 500 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)
  4. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

   

Main Menu