fbpx

ทริปเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เชียงดาว ดอยอ่างขาง สวนดอกไม้แม่ริม

฿9,999.00

ร้านค้า : ChillMarket

ทริปเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เชียงดาว ดอยอ่างขาง สวนดอกไม้แม่ริม เริ่มต้น 9,999 บาท

 • ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน
 • เริ่มเดินทางตั้งเเต่ : 8 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 –  2,000 บาท
คุยกับแอดมิน

ทริปเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เชียงดาว ดอยอ่างขาง สวนดอกไม้แม่ริม เริ่มต้น 9,999 บาท

เริ่มเดินทางตั้งเเต่ : 8 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

เดินทางสายการบิน Thai Vietjet
BKK – CNX VZ102 09.50 – 11.10 น.
CNX – BKK VZ123 19.25 – 20.45 น.


วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน – อำเภอเชียงดาว – วัดถ้ำเชียงดาว – สกายวอคเชียงดาวกู๊ดวิว

08.00 พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

09.50 นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ102

11.10 เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • นำท่านชม วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่แตง ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ วัดยังตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณซึ่งเรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกชื่อวัดว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน”

 • นำท่านเข้าสู่ อ. เชียงดาว เข้าชม วัดถ้ำเชียงดาว (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) ภายในถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำตลอดทั้งปี

เย็น : บริการอาหารค่ำ

ที่พัก : CHIANG DAO GOOD VIEW RESORT หรือระดับเทียบเท่า


วันที่2

ดอยอ่างขาง – จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง – จุดชมวิวม่อนสน – ไร่ชา 2000 – เมืองเชียงใหม่ – วัน นิมมาน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง จุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือ การเข้าชมดอกไม้เมืองหนาวในโครงการหลวง ป่าซากุระ ป่าเมเปิ้ล สวนบอนไซ ฯลฯ (กรณีรถตู้ไม่สามารถขึ้นดอยได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) 

 • โดยทางขึ้นดอยอ่างขาง ท่านจะพบกับ เหล่าดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ออกดอกผลิบานเป็นสีชมพูสะพรั่ง จนทำให้ได้รับขนานนามว่า “ซากุระเมืองไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาว ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างนิยมกันเป็นอย่างมาก (หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ต้องการชมดอกพญาเสือโคร่ง ดอกจะผลิบานช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

 • นำท่านเช็คอิน จุดชมวิวม่อนสน ตั้งอยู่บนดอยอ่างขาง ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก มีอากาศหนาวเย็นในยามเช้าแทบจะทั้งปี

 • พาท่านเยือน ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล ไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบันได และยังได้พบกับวิถีชีวิตชาวบ้านที่มาเก็บสตรอว์เบอร์รี่ในยามเช้า นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสตรอว์เบอร์รี่สดๆได้จากสวน รสชาติหวานกรอบอร่อย

 • เดินทางเข้าสู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ได้แก่ ผัก ไม้ผล ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเพื่อหารายได้แทนการปลูกฝิ่น ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลัก เช่น สวนโรงเรือนเพาะพันธุ์กุหลาบ สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไปจบโปรแกรมที่สวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก

 • นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 2,000 หุบเขาเล็กๆ มีทะเลหมอก ไร่ชา ไร่สตรอเบอร์รี ขั้นบันไดตามเนินเขา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน

 • เดินทางสู่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) วัน นิมมาน (One Nimman) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ๆ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป (หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยวและเดินทางกลับโรงแรมเองโปรดแจ้งความประสงค์กับมัคคุเทศก์)

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ที่พัก : KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 3

ถ่ายรูปประตูท่าแพ – สวนดอกไม้แม่ริม – ตลาดวโรรส – วัดพระธาตุดอยคำ – ชมคาเฟ่ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู (หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมนี้ในกรณีที่ถนนปิด หรือมีการจัดงาน)

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ แม่ริม I love flower farm , สวนดอกไม้ลุงลพ , ไร่กลิ่นเกษร , สวนลุงจวนป้าใจ๋ , สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง แต่ละสวนก็จะมีดอกไม้จัดแต่งสวนที่แตกต่างกันไป เช่น ดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา และรายการทัวร์)

 • อิสระท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี ซื้อของฝากสินค้าอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมือง

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง

 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น ไฮไลท์ที่สำคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คือการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ (หมายเหตุ : ที่วัดไม่มีจำหน่ายดอกมะลิ)

วิธีขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล)

**จุดธูป 3 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ แล้วตามด้วยชื่อ ……. แล้วตามด้วยเรื่องที่ต้องการขอให้ละเอียด แล้วบอกองค์หลวงพ่อทันใจขอให้สิ่งที่ขอสำเร็จโดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะนำมะลิจำนวน ….. (50 พวงขึ้นไป) มาถวายแก่ท่าน” *แนะนำ ควรขอในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความเป็นไปได้**

 • เดินทางสู่ ชมคาเฟ่ คาเฟ่สไตล์ทรอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดิบชื้นเหมือนอยู่บนยอดดอย บรรยากาศแบบสวนมีน้ำตก บ่อปลาคราฟ เมนูอาหารให้เลือกหลาย (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม)

19.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ123

20.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน
 • ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน
  ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินหักจากราคาทัวร์ข้างต้น 2,000 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 • สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการอาจปิดกระทันหัน หรือไม่สามารถเข้าชมได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งด หรือเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% กรณีออกใบเสร็จหัก ณ ที่จ่ายในนามบริษัทเท่านั้น
 4. ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 6. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 7. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 8. ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 3. ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม/เที่ยว 450 บาท
 4. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน **
 2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ

เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ผู้เดินทางต้องเเสดงเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดเช็คอิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้

 • Sinovac 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Sinopharm 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Astrazeneca 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Pfizer 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Moderna 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • J&J 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • วัคซีนไขว้ ตรวจสอบมาตรการโควิด
 • มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดย รพ. พร้อมเอกสารรับรองผล
 • หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องกักตัว 14 วันตามระเบียบจังหวัด

ติดต่อแอดมินสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

☎ โทร 086-448-5096 และ 086-448-5097

📲 LINE : @Chillpainai : https://chill.travel/LineChillpainai

💬 Inbox : https://chill.travel/inboxFB

Shipping Countries: Thai


Ready to ship in 1-2 business days


Vendor Information

 • Store Name: ChillMarket
 • Vendor: ChillMarket
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu