fbpx

ทริปกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน : สังขละบุรี+สะพานมอญ+ซุปตาร์+มะเงย+ละอาว

฿5,188.00

ร้านค้า : ChillMarket
ทริปกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน : สังขละบุรี+สะพานมอญ+ซุปตาร์+มะเงย+ละอาว ราคาเริ่มต้น 5,188 บาท

1, เดินทางโดยรถตู้ VIP 7 ท่านออกเดินทาง
2. เริ่มเดินทางตั้งเเต่ : 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
3. กรณี : เดินทาง 1 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

คุยกับแอดมิน

ทริปกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน : สังขละบุรี+สะพานมอญ+ซุปตาร์+มะเงย+ละอาว ราคาเริ่มต้น 5,188 บาท

1, เดินทางโดยรถตู้ VIP 7 ท่านออกเดินทาง
2. เริ่มเดินทางตั้งเเต่ : 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
3. กรณี : เดินทาง 1 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท


วันที่ 1

ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี จ.กรุงเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี – ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ The Village Farm To Cafe – ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท – กิจกรรมล่องแพและกระโดดน้ำลอยคอ

06.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)
– โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
– ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลา
*หากท่านมาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

07.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง (7 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์ม เดินทาง)

– นำท่านชมหนึ่งในแลนด์มาร์คจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี ที่มีลำต้นกว้างถึง 10 คนโอบ ด้วยขนาดที่ใหญ่ เเละอิสระให้ท่านถ่ายรูปเช็คอินกับมรดกสำคัญทางธรรมชาติแห่งนี้

– จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร ประดิษฐานอยู่ด้านบนของภูเขา สามารถขึ้นชมได้สองทางคือ เดินขึ้นบันได 157 ขั้น หรือใช้บริการ รถรางโดยสาร (ไม่รวมค่ารถราง สำหรับชาวไทย 10 บาท/ท่าน และชาวต่างชาติ 20 บาท/ท่าน)

12.00 : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)

 • นำท่านแวะเช็คอินคาเฟ่ ที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันกับคาเฟ่ชื่อดัง The Village Farm to Cafe สัมผัสบรรยากาศเย็นๆริมเขา อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มและถ่ายรูปเช็คอิน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

15.30 : นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำและขุนเขา ในโซนห้องพักแพริมน้ำ ให้ท่านได้ประสบการณ์การพักผ่อนอย่างใกล้ชิดติดธรรมชาติบนพื้นที่ของแม่น้ำแควน้อย

17.00 : ท่านสามารถเข้าร่วม กิจกรรม ล่องแพลอยคอ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) โดยการล่องแพสวนกระแสน้ำขึ้นไปยังจุดปล่อยตัว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพโดยรอบของแม่น้ำแควน้อย ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวของผืนป่าและแนวเขา ณ จุดปล่อยตัว ท่านสามารถสวมเสื้อชูชีพ ลงเล่นน้ำได้ตามอัทธยาศัย เพื่อลอยน้ำกลับมายังรีสอร์ทที่พัก ระหว่างทำกิจกรรมมีทีมงานค่อยดูแลความปลอดภัยของท่านตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรม

18.00 : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 2) อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2

ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – เขื่อนวชิราลงกรณ – สังขละบุรี – วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) – เจดีย์พุทธคยา – ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) – ตลาดสังขละบุรี

07.00 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

09.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ เขื่อนวชิราลงกรณ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพทิวทัศน์บนสันเขื่อนที่สวยงาม

 • นำท่านเดินทางสู่ สังขละบุรี มีอาณาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ประชาการส่วนใหญ่ของที่นี้เป็นชาวมอญ นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญแบบใกล้ชิดในดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่เรียบง่ายแห่งนี้

12.00 : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 4)

 • นำท่านชม วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เปรียบเป็นดังศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาทั้งหมดของชาวมอญ และบริเวณใกล้กัน

 • นำท่านชม เจดีย์พุทธคยา บนยอดเจดีย์ประดับด้วยฉัตรทองคำหนัก 400 บาท  และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เจดีย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ หลวงพ่ออุตตมะ ที่ต้องการจำลองเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย

 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหางยาวชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมทำให้น้ำท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดแห่งนี้ด้วย ทำให้ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้จมอยู่ใต้น้ำ ในช่วงฤดูแล้งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม น้ำจะลดจนตัวโบสถ์โผล่พ้นน้ำทั้งหมด สามารถขึ้นไปเดินเที่ยวชมโบสถ์ได้ นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น้ำที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสาย คือ แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำรันตี ไหลมาบรรจบกัน ทำให้สถานที่นี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ในชื่อ เมืองบาดาล

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดเย็นสังขละบุรี เป็นจุดศูนย์รวมในการค้าขายสินค้าหรืออาหารในยามเย็น มีอาหารพื้นเมืองของไทย ชาวมอญ หรือพม่า ให้เลือกทานอย่างหลากหลาย เช่น ขนมจีนหยวกกล้วยมอญ, หมูจุ่มพม่า

ที่พัก : โรงแรมที่พัก สังขระ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่ 3

ตักบาตรสะพานมอญ – สะพานมอญ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – แก้วของฝากเมืองกาญ กรุงเทพฯ 

05.00 : นำท่านเตรียมพร้อมเข้าร่วมประเพณี ตักบาตรชาวมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำซองกาเลีย และเป็นทางเชื่อมการสัญจรระหว่าง มอญ-สังขละ หลังจากการตักบาตร อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ
– ค่าใช้จ่ายชุดตักบาตร และการเช่าชุดพื้นเมือง ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมตักบาตรสามารถแจ้งความประสงค์กับไกด์ผู้ดูแลกรุ๊ปทัวร์ให้จัดเตรียมไว้ให้ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณชุดละ 100 บาท

07.00 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5)

 • นำท่านเดินทางออกจาก อำเภอสังขละบุรี สู่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสำคัญสองสาย ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ (แม่น้ำศรีสวัสดิ์) และแม่น้ำแควน้อย (แม่น้ำไทรโยค) ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย

12.00 : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 6)

13.00 : นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน สมทบด้วยกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า และอินเดีย อีกจำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า

 • นำท่านแวะร้านของฝาก แก้วของฝากเมืองกาญ ร้านขายของฝากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย ของฝาก ขนมหวาน อาหารแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย โดยของขึ้นชื่อของร้านคือ ขนมไทย เช่น ทองม้วน ที่มีรสชาติต่างๆให้เลือกซื้อเลือกฝากมากมาย

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

17.00 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสัยต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ


มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
2. การจัดโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ
3. มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
4. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก


การเดินทางเข้า จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เดินทางต้องเเสดงเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดเช็คอิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้
1. Sinovac 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. Sinopharm 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
3. Astrazeneca 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
4. Pfizer 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
5. Moderna 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
6. J&J 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
7. วัคซีนไขว้ ตรวจสอบมาตรการโควิด
8. มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยโรงพยาบาล พร้อมเอกสารรับรองผล
9. หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องกักตัว 14 วันตามระเบียบจังหวัด


อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
2. บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
3. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
4. ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
5. ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
– วงเงินประกัน 500,000 บาท/ท่าน (ไม่ครอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว )
– กรณี : เสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน 1,000,000 บาท/ท่าน  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ ”ไม่รวม”
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม 700 บาท/ท่าน
3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
4. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติ ที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 400 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระทุกท่าน : ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
– คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
– ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
– ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
4. กรณี : มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์
– คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าโรงแรม, ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


หมายเหตุ
1. บริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง กรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 7 ท่าน
2. บริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3. บริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
4. บริษัททัวร์ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
7. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
9. หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมาย และเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
10. กรณี : โปรแกรมที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียง หรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
เช่น กรณี : ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยว 2,000 บาท


วิธีการจองทริป 
1. แอดไลน์ @Chillpainai : https://chill.travel/LineChillpainai เพื่อจองทริปราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– เช็ครอบวันเดินทางกับแอดมิน
– เเจ้ง : ชื่อ-นามสกุล+เบอร์โทร+อีเมล+ที่อยู่+บัตรประชาชน(จะต้องไม่หมดอายุ)
– เลือกเตียงนอน : เตียงเดี่ยว(Single) หรือ เตียงคู่(Twin) : พัก 2 ท่าน/ห้อง
หมายเหตุ
1. ชำระค่าทริปเต็มจำนวน
2. ทางทริปขอสงวนสิทธิ์ในการรับจอง ให้กับผู้ที่โอนชำระก่อน
3. รับเป็นกลุ่มขั้นต่ำ 7 ท่าน

Shipping Countries: Thai


Ready to ship in 1-2 business days


Vendor Information

 • Store Name: ChillMarket
 • Vendor: ChillMarket
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!
X

Main Menu