fbpx

ทริปเชียงราย ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 3 วัน 2 คืน (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

฿10,999.00

ร้านค้า : ChillMarket

เชียงราย ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 3 วัน 2 คืน ราคา 10,999 บาท/ท่าน

ใช้ทัวร์เที่ยวไทยเหลือ 6,599 บาท

 • เดินทาง 15 ม.ค. 65 – 29 ม.ค. 65
 • กรณีพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
 • การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 • กรณี 6 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์
 • กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
คุยกับแอดมิน

เชียงราย ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 3 วัน 2 คืน ราคา 10,999 บาท/ท่าน

ใช้ทัวร์เที่ยวไทยเหลือ 6,599 บาท

วันแรก     กรุงเทพฯ •เชียงราย•ไร่ชาฉุยฟง• ดอยตุง•จิบกาแฟที่ดอยผาฮี้ (กลางวัน/เย็น) 

05.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่จังหวัดเชียงรายด้วยเที่ยวบิน DD100 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 20นาที) *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*

หมายเหตุ  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงราย รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี

พาชม ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกต้นชาเป็นขั้นบันได ยังมีร้านอาหาร “คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย”ออกแบบจากสถาปนิกไทยที่คว้ารางวัลระดับโลก The ArchitizerA+Awords ที่ออกแบบให้เห็นวิวไร่ชาได้รอบทิศ และมีบริการเครื่องดื่ม เบเกอรี่ เมนูชา เช่น หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง อ.แม่จัน

จากนั้นนำท่าน ชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นำท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวงที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาวที่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนทุกฤดูกาล

เชิญท่านชมงาน สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8”จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ณ บริเวณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) โดยจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึง 18.00 น.ของแต่ละวัน

จากนั้น สูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนดอกไม้, ชมพาโนรามา, ลิ้มรสอาหารสุดอร่อย, ช็อปสินค้าหัตถกรรม, ชมการแสดงชนเผ่า, สัมผัสรอยยิ้มจากชาวดอยตุง และพิเศษสุดกับกิจกรรมไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวสามารถบันทึกความสุขสดชื่นภายในงานกลับบ้านได้ด้วยเทคโนโลยี โลกเสมือน ผสาน โลกแห่งความจริง หรือ AR-Augmented Reality นั่นเอง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงามซึ่งเป็นที่ตั้งของชนเผ่าอาข่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดปลูกกาแฟจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ให้ท่านได้ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ชมวิวห้อยขา ของหมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา สายลม สายหมอก นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย

จากนั้นนำท่านเดินถนนคนเดินเชียงรายไนท์บาซาร์ แหล่งช้อปของกินของฝากราคาถูก ที่นี่เป็นตลาดนัดยามเย็นที่เปิดบริการทุกวัน สามารถมาเดินเล่นลมเย็น แถมยังได้ของฝากของที่ระลึกเพียบ ทั้งสินค้าพื้นเมือง ของแฮนด์เมด งานประดิษฐ์ต่างๆ รวมถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าราคาดี**อิสระอาหารเย็น **

ค่ำ  เข้าสู่ที่พัก โรงแรมวังคำเชียงราย หรือ ระดับเทียบเท่า


วันที่สอง ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า •ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน •วัดร่องขุ่น •ไร่บุญรอดวัดร่องเสื้อเต้น •วัดห้วยปลากั้ง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

04.00น.  ตื่นเช้า นำท่านเดินทางสู่  ขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจากที่พัก นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น อยู่ติดพรมแดนไทย-ลาว มีเอกลักษณ์หน้าผาปลายยอดแหลม เป็นแนวยาวที่ชี้ไปบนฟ้าทางฝั่งประเทศลาว เลยทำให้เป็นที่มาของชื่อ ภูชี้ฟ้า และจุดสูงสุดคือบริเวณจุดชมวิว

เช้า   บริการอาหารเช้า setbox

ได้เวลาสมควร  นำท่านเดินทางสู่ภูชี้ดาวเป็นจุดชมวิวธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ของภูชี้ดาวนั้นสามารถมองเห็นวิวได้แบบ 360 องศา และเห็นแม่น้ำโขงอยู่ด้านหลังอย่างสวยงาม วิวทิวทัศน์ส่วนไฮไลท์ของ จุดชมวิวภูชี้ดาว คือ การได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก การขึ้นสู่ยอดเขาของ ภูชี้ดาว นั้น จะต้องใช้รถ 4×4 เท่านั้น เพราะจะไม่ให้นักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปเอง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที เดินเท้าต่อไปยังยอด ภูชี้ดาว อีกประมาณ 300 เมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูชี้เดือนหรือแฝดน้องใหม่ของภูชี้ฟ้าและภูชี้เดือน สถานที่เที่ยวสุด Unseen แห่งใหม่ให้ท่านได้ชมทะเลหมอกอันสวยงามแบบพาโนรามา ได้เวลาสมควร  นำท่านเดินทางกลับลงสู่ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัดร่องขุ่นชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตาและความงดงามของภาพวาดฝาผนัง

จากนั้น เข้าชม ไร่บุญรอดเป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อนพืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าวและพืชผัก เช่น บล็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ทางไร่จะมีรถนำเที่ยวแบบฟาร์มทัวร์และชมวิว 360 องศา (ไม่รวมค่าตั๋วนั่งรถรางชมไร่ท่านละ 100 บาท)

จากนั้น ชม วัดห้วยปลากั้งชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

จากนั้น ชม วัดร่องเสือเต้นไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น  เข้าสู่ที่พัก โรงแรมวังคำเชียงราย หรือ ระดับเทียบเท่า


วันที่สาม ดอยแม่สลอง • ถนนพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย • ไร่ชา 101 •พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ •สนามบินเชียงราย •กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น  นำท่านขึ้นสู่ ดอยแม่สลอง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ดอยแม่สลองได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการนำเข้าพันธุ์ชาและต้นสนมาปลูกแทนป่า กลายเป็นพื้นที่ปลูกไร่ชาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านบนดอยแม่สลองนี้ถูกตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านสันติคีรี” ด้วยตลอดสองข้างทางที่มุ่งขึ้นสู่ ดอยแม่สลอง นั้น รายล้อมไปด้วย ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย ที่บานสะพรั่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติจากเมืองไกลให้มาเยือน

จากนั้น  แวะสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ลักษณะเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มประตูสวยงาม อยู่ห่างจากอุโบสถวัดสันติคีรีไม่มากนัก เป็นจุดที่มองวิวพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม ถ้าไม่ได้มาเยี่ยมชมสักการะถือว่ามาไม่ถึงดอยแม่สลอง

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูพิเศษ สุกี้ยูนนาน + ขาหมูหมั่นโถว

จากนั้น  นำท่านแวะ ไร่ชา 101 เป็นจุดแวะเที่ยวของผู้ที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวดอยแม่สลองโดยจะมีจุดแวะซื้อของฝากเป็นผลิตภัณฑ์ชาจากในไร่ ถ้วยชา กาน้ำชา ที่นำเข้ามาจาประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ของสวนชาใกล้เคียง จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเชียงราย

จากนั้น  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ลักษณะของ บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนาทุกหลังทาด้วยสีดำ โดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลัง ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้างหลังจากนั้น แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม

17.30น. เดินทางเข้าสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

19.55น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD107

21.20น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางรถตู้ปรับอากาศจำนวนราคาปกติต่อท่านราคาต่อท่านรัฐจ่าย 40%พักเดี่ยวเพิ่ม
15 ม.ค.6517 ม.ค.65รถตู้ 8ที่นั่ง16+110,9996,5992,500
22 ม.ค.6524 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+110,9996,5992,500
29 ม.ค.6531 ม.ค.65รถตู้ 8ที่นั่ง16+110,9996,5992,500

** การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์  กรณี 6 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์**กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

 อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทางไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ,รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พักค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

* เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการบินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

Shipping Countries: Thai


Ready to ship in 1-2 business days


Vendor Information

 • Store Name: ChillMarket
 • Vendor: ChillMarket
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

TitlePriceStatusTypeAreaPurposeBedroomsBathrooms
X

Main Menu