fbpx

แพ็กเกจทัวร์มหัศจรรย์…สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน เริ่ม 89,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿89,999

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจทัวร์มหัศจรรย์…สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 89,999 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนธันวาคม – มีนาคม 2566
 • พระราชวังหลวงแห่งมาดริด
 • สะพานส่งน้ำโบราณเซโกเบีย
 • มัสยิดวิหารคอร์โดมา
 • มหาวิหารแห่งเซบีญา
 • โบสถ์โครงกระดูกแอวูรา
 • ระบำฟลามิงโก
 • เมืองลิสบอน
 • โบสถ์แม่พระฟาติมา
 • แหลมโรก้า
 • หอคอยเบเล็ม
 • พระราชวังแห่งซินตรา
 • อารามเจโรนิโมส์
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจทัวร์ : มหัศจรรย์…สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน เริ่ม 89,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ตารางราคาและวันเดินทาง

วันเดินทางผู้ใหญ่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง)พักเดี่ยวเพิ่ม
05 – 14 ธันวาคม 256595,99995,99994,999+14,500
21 – 30 มกราคม 256689,99989,99988,999+14,500
15 – 24 กุมภาพันธ์ 256689,99989,99988,999+14,500
22 – 31 มีนาคม 256689,99989,99988,999+14,500

กรณีที่มีตั๋วเครื่องบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ*** 110,000-120,000 บาท


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสตันบูล ตุรเคีย

20.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9 Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
23.30 น.  ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่สอง : อิสตันบูล ตุรเคีย • มาดริด • ประตูพระอาทิตย์ • อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ • สัญลักษณ์แผ่นหินบนทางเท้า • ตลาดซานมิเกล • พลาซ่ามายอร์      

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TK1857
11.00 น.  เดินทางถึง สนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมาดริด (Madrid) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน และในเขตเมืองยังเป็นอันดับที่ 3 ของยุโรป รองจากกรุงลอนดอน และกรุงปารีส อีกด้วย กรุงมาดริด

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ปูเอร์ตา เดล โซล (Puerta del Sol) หรือประตูพระอาทิตย์เป็นจัตุรัสสาธารณะกลางกรุงมาดริด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และมีผู้คนพลุกพล่านที่สุดในเมือง ในย่านแห่งนี้มีร้านค้า ร้านอาหารให้เลือกมากมาย

ใกล้กันท่านจะได้พบกับ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากดังไปทั่วโลก อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ (El Oso y el Madroño)

และฝั่งตรงข้าม ปูเอร์ตา เดล โซล มีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ สัญลักษณ์แผ่นหินบนทางเท้า (Kilometer Zero) ที่เก่าแก่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กม.จากการวัดถนนในแนวรัศมีทุกเส้นในสเปน ซึ่งแสดงให้เห็นโดยแผ่นป้ายบนพื้นของจัตุรัสซึ่งระบุจุดที่แน่นอนของกม.0 ก่อตั้งในปี ค.ศ.1857

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตลาดซานมิเกล (Mercado San Miguel) เป็นตลาด ในอาคารที่มีหลังคากระเบื้องสีน้ำตาล มีความเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1915  มีร้านอาหารหลากหลายมาก ที่นี่เป็นทั้งแหล่งช็อปปิ้ง ตลาดนัด ถนนคนเดิน มีซุ้มและโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร มีทั้งอาหารท้องถิ่นสเปน อาหารเอเชีย อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี่

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ พลาซ่ามายอร์ (Plaza Mayor) เป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญในใจกลางกรุงมาดริด สร้างขึ้นครั้งแรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากปูเอร์ตา เดล โซล โดยรอบๆมี ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เครื่องของที่ระลึก และร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษกับเมนู เมนูข้าวผัดสเปน
ที่พัก : NH Ventas หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)


วันที่สาม : ประตูชัยอาคาล่า มาดริด • น้ำพุไซเบเลส • พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวังหลวงแห่งมาดริด • เมืองเซโกเบีย • สะพานส่งน้ำโบราณ • กรุงมาดริด

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ระหว่างทางผ่านชม ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de alcala) เป็นอดีตประตูเมืองฝั่งตะวันออกของมาดริด ที่สร้างในสมัยกษัตริย์คาร์ลอสที่ 3 สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1778 ซึ่งเป็นจุดเด่นโดยรวมของประตูเมืองแห่งนี้ที่ได้รับการออกแบบโดย Francisco Sabatini คือ การใช้ศิลปะภาพนูนสูง รูปสลัก และรูปปั้น ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินและประติมากรร่วมสมัยคือ Robert de Michel และ Francisco Gutiérrez

ผ่านชม น้ำพุไซเบเลส (Fountain of Cybele) สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซิเบเลส (Plaza de la Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญ เป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมาดริด และเป็นจุดที่ทีมฟุตบอลเรอัลมาดริดจะใช้เฉลิมฉลองการแข่งขันชิงแชมป์

จากนั้นนำท่านชม พลาซ่า เดอ เอสปาน่า (Plaza de España) เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมาดริด ใจกลางจัตุรัสคืออนุสาวรีย์ที่ประกอบด้วยเสาหินที่มีรูปปั้น มิเกล เด เซร์บันเตส เป็นนักเขียนชาวสเปน มีผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า และมีประติมากรรมสำริดของ ดอนกิโฆเต้และซานโช ปันซา อยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าด้านหน้าของอนุสาวรีย์ ส่วนด้านข้างจะประติมากรรมหินของ Aldonza Lorenzo ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้อยู่ติดกับตึกระฟ้าที่โดดเด่นที่สุดสองแห่งของมาดริด

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงแห่งมาดริด (Royal Palace of Madrid) เป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สเปนที่เมืองมาดริดแม้ว่าปัจจุบันจะใช้สำหรับพิธีการของรัฐเท่านั้น เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่และเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ภายในพระราชวังหลวงแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา ถูกออกเเบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ที่เน้นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยนเเละฝรั่งเศส จึงมีลักษณะคล้ายๆ กับพระราชวังเเวร์ซายน์ที่ฝรั่งเศส

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซโกเบีย หรือเซโกเวีย (Segovia) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเอเรสมา กับแม่น้ำกลาโมเรส ที่ตีนเขากวาดาร์รามา เป็นเขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลกตามการประกาศจากองค์การยูเนสโก

จากนั้นนำท่านชม สะพานส่งน้ำโบราณ (Aqueduct of Segovia) เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้มากที่สุด สร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมันขณะที่กำลังขยายอำนาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำฟรีโอ (Río Frío) ซึ่งห่างออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งต้องยกระดับตัวสะพานขึ้นในช่วง 1 ก.ม. สุดท้ายจากภูเขากวาดาร์รามาถึงกำแพงเมืองเก่า ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของเซโกเบียอีกด้วย โดยบริเวณรอบๆจะมี จัตุรัส Plaza del Azoguejo เป็นจุดศูนย์กลางของเขตเมืองเก่า บริเวณนี้จะมีบันไดให้ท่านขึ้นไปและสามารถมองเห็นวิวของเมืองและสะพานส่งน้ำได้อย่างชัดเจนและสวยงาม นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงจะเป็นเขตเมืองเก่าตามซอยตามถนนจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากกลับบ้านได้

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษกับ หมูหันสเปน
ที่พัก : NH Ventas หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)


วันที่สี่ : สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว • หมู่บ้านลาส โรซาส • เมืองโตเลโด • มหาวิหารแห่งโตเลโด • ประตูเมืองโตเลโด • เมืองคอร์โดบา

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้า สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว (Santiago Bernabéu Stadium) (สนามยังอยู่ในระหว่างปรับปรุงรูปแบบใหม่ แต่ท่านยังสามารถเข้าซื้อสินค้าที่ระลึกได้ที่ร้านค้าได้)  เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริด เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด เริ่มเปิดใช้สนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื่อว่า สนามกีฬาชามาร์ติน (Estadio Chamartín) ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอัลมาดริดได้ประกาศใช้ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือสนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ หมู่บ้านลาส โรซาส (Las Rozas outlet village) แหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ทสุดหรูชานเมืองมาดริด สถานที่ที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มอบส่วนลดมากสุดถึง 60% ตลอดทั้งปี มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และเครื่องเรือนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมายให้เลือก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตเลโด (Toledo) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนเนินเขา มีทั้งภูเขาและแม่น้ำเป็นกำแพงธรรมชาติล้อมรอบ มีป้อมปราการ มีกำแพงเมือง มีประตูเมืองกั้นเขตเมืองเก่าอีกชั้น ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งโตเลโด (Toledo Cathedral) ที่เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1227 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1493 ซึ่งสร้างขึ้นจากที่ตั้งของมัสยิดเดิม เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาธอลิกในเมืองโตเลโด เป็นมหาวิหารที่มีความโดดเด่นด้วยความงามของศิลปะและสถาปัตยกรรม ศิลปะโกธิก

จากนั้นผ่านชม ประตูเมืองโตเลโด (Puerta de Bisagra) สร้างถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 มีต้นกำเนิดจากชาวมัวร์ แต่ส่วนหลักถูกสร้างขึ้นในปี 1559

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็นเมืองสมัยใหม่ขนาดกลาง ตัวเมืองเก่ายังคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่ย้อนไปเมื่อครั้งเมืองนี้เป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกาหลิบแห่งกอร์โดบาของชาวมุสลิมซึ่งเคยปกครองพื้นที่เกือบทั้งหมดในคาบสมุทรไอบีเรีย

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก : Ayre Hotel Cordoba หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )


วันที่ห้า : มัสยิดวิหารคอร์โดบา • เมืองเซบีญา • มหาวิหารแห่งเซบีญา • หอระฆังกิรัลดา • พลาซ่าเดอเอสปานา

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าชม มัสยิดวิหารคอร์โดบา (Mosque Cathedral of Córdoba) เป็นโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิก เดิมเป็นมัสยิดอิสลามจากการรุกรานในช่วงปี ค.ศ. 768 โดยที่โบสถ์แห่งนักบวช บีเซนเต มาร์ตีได้ถูกทำลายลงและสร้างมัสยิดคอร์โดบาขึ้นมาแทนที่ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1238 ชาวสเปนสามารถพิชิตดินแดนคืนได้สำเร็จ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของสเปน รวมทั้งเป็นมรดก โลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซบีญา (Seville) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใต้ของประเทศสเปน และยังเป็นเมืองหลักของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูซิอาและจังหวัดเซบิยาอีกด้วย มีแม่น้ำกัวดัลกิบีร์ไหลผ่าน ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรไอบีเรีย

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารแห่งเซบีญา (Catedral de Sevilla) เป็นมหาวิหารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในปี ค.ศ. 1987 ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกร่วมกับ Real Alcázarและ Archivo de Indias ภายในวิหารของที่นี่มีความงดงามอลังการ การออกแบบก่อสร้าง ศิลปะการตกแต่งเพดาน ที่แบ่งเป็นช่อง มีลวดลาย มีภาพบุคคลสำคัญ มีประติมากรรมแกะสลักเป็นภาพๆ ตามช่องที่ใช้กระจกสีตกแต่งก็มีการทำเป็นภาพมีเรื่องราวเช่นกัน ภายในเป็นที่เก็บพระศพของพระคาร์ดินัล Juan de CervantesและPedro González de Mendoza รวมถึง คริสโตเฟอร์โคลัมบัส และลูกชายของเขา

ชม หอระฆังกิรัลดา (Giralda Tower) เป็นหอคอยและหอระฆังของวิหารเซบียา มีความสูง 104  เมตร เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1184 หอคอยอันโดดเด่นนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สุดในเซบียา

จากนั้นชมความงามของ พลาซ่าเดอเอสปานา (Plaza de Espana Seville) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1928 เป็นการผสมผสานของสถาปัตยกรรมสเปนแบบบาโรก การฟื้นฟูศิลปวิทยาและสถาปัตยกรรมมัวร์ เป็นสถานที่เที่ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน จัสตุรัสแห่งนี้มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมที่สวยงาม ด้านหน้ามีลานกว้างและน้ำพุตรงกลาง ศาลา กำแพง สระน้ำ ม้านั่ง ถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม และยังเป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆของชาวเมืองในบริเวณลานกว้างด้านหน้าอีกด้วย

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ!! นำท่านชมโชว์ ระบำฟลามิงโก้ ศิลปะระบำสเปน มรดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขนานนามโดยองค์การยูเนสโกหนึ่งในการแสดงที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วโลก ทั้งท่วงท่าการร่ายรำประกอบเสียงดนตรีที่เร้าใจสนุกสนาน

ที่พัก : AC Sevilla Forum หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )


วันที่หก : เมืองแอวูรา • มหาวิหารแอวูรา • จัตุรัสกิรัลโด • โบสถ์โครงกระดูก • เมืองลิสบอน   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแอวูรา (Evora) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มา มากกว่า 2,000 ปี ในปี ค.ศ. 1986 ได้รับให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก สาขาด้านวัฒนธรรม ตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีกำแพงเมืองยุคกลางโอบล้อมไว้บางส่วน และมีสิ่งก่อสร้างจำนวนมากซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงยุคทางประวัติศาสตร์หลายยุค เช่น เทวสถานโรมัน นอกจากนี้ แอวูรายังเป็นเมืองเดียวของโปรตุเกสที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหาวิหารแอวูรา (Evora Cathedra)ป็นมหาวิหารยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดในโปรตุเกส สร้างขึ้นระหว่างปลายศตวรรษที่ 13 ถึงต้นศตวรรษที่ 14 เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพื่ออุทิศแด่พระแม่มารี มีการตกแต่งต่อเติมจนเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่สไตล์โกธิก

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ จัตุรัสกิรัลโด (Giraldo Square) มีลานน้ำพุที่สร้างในปี ค.ศ. 1556 แบบศิลปะยุคเรอเนสซองส์ ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของเมืองแอวูรา เป็นพื้นที่สาธารณะมีร้านกาแฟของฝากมากมาย ท่านสามารถเดินถ่ายรูปกับอาคารเก่าแก่ หรือเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โบสถ์โครงกระดูก (Chapel of Bones Evora) เป็นโบสถ์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าของโบสถ์เซนต์ฟรานซิส ภายในโบสถ์มีความกว้าง 11 เมตร และยาว 18.7 โบสถ์ที่ถูกตกแต่งด้วยหัวกะโหลกและโครงกระดูกมากมาย ถูกสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 16 ซึ่งกระดูกมาจากมนุษย์ที่ถูกฝังในสุสานยุคกลางของเอโวรา ซึ่งทางเข้ามีป้ายคำเตือนใจ “Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos” หรือ “We bones that here are, for yours await”

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลิสบอน (Lisbon) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส เคยอยู่ใต้ปกครองของกรีกโบราณและโรมัน ลิสบอนได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์ แต่เมื่อปี ค.ศ. 711 ลิสบอนถูกครอบครองโดยเผ่ามัวร์และนับถือศาสนาอิสลาม ในช่วงนั้นชาวลิสบอนใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ  แต่ช่วงปี ค.ศ. 1147 ลิสบอนกลับมาอยู่ภายใต้ศาสนาคริสต์อีกครั้ง ได้ยึดลิสบอนกลับคืนได้ ลิสบอนเปลี่ยนมาใช้ภาษาโปรตุเกส และชาวอิสลามส่วนมากเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ลิสบอนกลายเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1255

ระหว่างทางไปยังเมืองลิสบอน เราจะข้าม สะพานแขวน 25 de Abril Bridge หรือ Ponte 25 de Abril  ระยะทางยาวกว่า 2 ก.ม. ข้ามแม่น้ำทาโซ (Tagus) เป็นสะพานแขวนเชื่อมต่อเมืองของลิสบอน และเมืองอัลมา (Almada) คล้ายกับสะพาน Golden Gate ที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งสร้างโดยบริษัทเดียวกัน และท่านจะได้พบกับ รูปปั้นพระเยซูคริสต์ (Sanctuary of Christ the King) คล้ายกับ ริโอ เดอ จาเนโรที่ประเทศบลาซิล ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของ พระคาร์ดินัล สังฆราชแห่งลิสบอน (Cardinal Patriarch of Lisbon) ที่ได้ไปเยือยนคร ริโอ เดอ จาเนโรมีความสูง 82 เมตร เป็นอนุสาวรีย์คาทอลิกและศาลเจ้าที่อุทิศให้กับพระหฤทัยของพระเยซูคริสต์ที่มองเห็นเมืองลิสบอนที่ตั้งอยู่ในเมือง Almada ในโปรตุเกส

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก : Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )


วันที่เจ็ด : เมืองโทมาร์ • คอนแวนต์แห่งพระคริสต์ • เมืองฟาติมา • โบสถ์แม่พระฟาติมา • เมืองบาตาลยา • อารามแห่งบาตาลยา • เมืองมาฟรา • พระราชวังมาฟรา • ลิสบอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโทมาร์ (Tomar) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) ถือกำเนิดขึ้นจากการสร้างป้อมปราการคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ซึ่งเป็นอดีตคอนแวนต์คาทอลิก สร้างขึ้นภายใต้คำสั่งของ กวลดิม ไพส์ Gualdim de Pais ปรมาจารย์คนที่สี่ของอัศวินเทมพลาร์แห่งโปรตุเกสในช่วงปลายศตวรรษที่ 12

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คอนแวนต์แห่งพระคริสต์ (Convent of Christ in Tomar) ขนาดมหึมาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นลักษณะเด่นของเมือง ปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน แบบโรมาเนสก์ โกธิก มานูเอลีน เรเนสซองส์ แมนเนอริสต์ และบาโรก สร้างในปี ค.ศ. 1160 เพื่อเป็นป้อมปราการของอัศวินเทมพลาร์ ต่อมาได้กลายเป็นกองบัญชาการของคณะแห่งพระคริสต์ (Order of Christ) ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1983

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟาติมา (Fatima) ในเขตเทศบาลเมืองอูเรมและเขตซานตาเร็มเป็นอีกเมืองสำคัญทางศาสนาของคริสต์ศาสนิกชน เนื่องจากเมืองนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์แม่พระฟาติมา ตามตำนานเล่าว่า ในปี ค.ศ. 1916  มีเด็กเลี้ยงแกะ 3 คน ลูเซีย ดอสซานโตส (Lucia dos Santos) และลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนคือ ฟรานซิสโก (Francisco) และจาซินตา มาร์โต (Jacinta Marto) พวกเขาได้พบเห็นพระแม่มารีหลายครั้ง ในทุกวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นตามที่แม่พระได้บอกในทุกครั้ง นำท่านชมหน้า โบสถ์แม่พระฟาติมา (Sanctuary of Our Lady of Fátima) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1928 เมืองนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของคริสต์ศาสนิกชน และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยทุกๆปีจะมีชาวคาทอลิกเดินทางเข้ามาสักการะบูชาพระแม่มารีย์มากมาย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบาตาลยา (Batalha) เมืองนี้ก่อตั้งโดยพระเจ้าฌูเอาที่ 1 แห่งโปรตุเกส เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของโปรตุเกสที่สงครามอัลชูบาร์โรตา 14 สิงหาคม ค.ศ. 1385 ซึ่งยุติลงในปี ค.ศ. 1383 –1385 จากนั้นนำท่านชม อารามแห่งบาตาลยา (Batalha Monastery) ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะของชาวโปรตุเกสเหนือชาวกัสติเลียนในการรบที่อัลจูบาร์โรตาในปี ค.ศ. 1385 โดยจะเป็นโครงการสร้างหลักของสถาบันกษัตริย์โปรตุเกสในอีกสองศตวรรษข้างหน้า สไตล์กอธิคระดับชาติดั้งเดิมที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากศิลปะมานูเอลีน โดยด้านหน้าด้านทิศตะวันตกหันหน้าเข้าหาจัตุรัสขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นคนขี่ม้าของนายพลนูโน อัลวาเรส เปเรยร่า Nuno Álvares Pereira

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมาฟรา (Palace of Mafra) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งที่เมืองมาฟรา (Mafra) เป็นพระราชวังสไตล์บาโรกและนีโอคลาสสิก เป็นพระราชวังที่หรูหราที่สุดในโปรตุเกสและมีพื้นที่ 40,000 ตร.ม. เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1717 ในรัชสมัยพระเจ้าจอห์นที่ 5 แห่งโปรตุเกสและสิ้นสุดในปี ค.ศ. 1755 พระราชวังที่ถูกจัดให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติในปี ค.ศ. 1910 และยังใช้เป็นที่รองรับประกอบราชพิธีมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลิสบอน (Lisbon) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.)

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก : Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )


วันที่แปด : แหลมโรก้า • เมืองซินตรา • พระราชวังแห่งซินตรา • อัลฟามา • จัตุรัสรอสสิโอ • อเวนิดา ลิเบร์ดาเด

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ แหลมโรก้า (Cabo da Roca) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นแหลมติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของโปรตุเกสและเป็นจุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ตั้งของประภาคารเก่าแก่ที่เปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1772 จนถึงปัจจุบัน

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซินตรา (Sintra) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที) ซินตราเป็นหนึ่งในเขตเทศบาลที่ร่ำรวยและแพงที่สุดในโปรตุเกสและคาบสมุทรไอบีเรียโดยรวมเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งตามแนวชายฝั่งริเวียร่าของโปรตุเกสและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง สถานที่อาศัยในโปรตุเกส

นำท่านชม พระราชวังแห่งซินตรา (Palacio Nacional de Sintra) สร้างตามศิลปะจินตนิยมในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้พัฒนาด้วยูปแบบศิลปะโกธิก ศิลปะมานูเอลีน ในยุคของกษัตริย์ Manuel ที่ 1 ผสมผสานของศิลปะอิสลามของมัวร์ ซึ่งทำให้เมืองนี้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองลิสบอน (Lisbon) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที)
จากนั้นนำท่านสู่ อัลฟามา (Alfama) เป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ที่สุดและเอกลักษณ์มากที่สุดของลิสบอน ถูกตั้งรกรากโดยชาวโรมันและชาววิซิกอธ (เป็นย่านสำคัญของชาวยิวในศตวรรษที่ 15 ด้วย) เป็นหมู่บ้านภายในเมืองที่ประกอบด้วยถนนแคบๆ จัตุรัสเล็กๆ โบสถ์ และบ้านปูนขาวที่มีแผ่นกระเบื้องและระเบียงเหล็กดัดที่ประดับด้วยกระถางดอกไม้ และนกในกรง มีถนนสูงชันที่ขนาบข้างด้วยคาเฟ่และร้านขายสินค้าแฮนด์เมดแบบดั้งเดิมมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสรอสสิโอ (Rossio Square) เป็นจัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงที่มีชีวิตชีวาที่สุดในเมือง ที่ซึ่งผู้คนหยุดเพื่อนั่งพักผ่อน หรือดื่มเครื่องดื่มที่คาเฟ่บรรยากาศต่างๆ ที่มีที่นั่งกลางแจ้ง ทั้งสองด้านของจัตุรัสมีน้ำพุสไตล์บาโรกสองแห่ง และตรงกลางมีอนุสาวรีย์สูง 27 เมตร ประกอบด้วยแท่นที่มีสัญลักษณ์เปรียบเทียบหินอ่อนของความยุติธรรม ปัญญา ความแข็งแกร่ง และความพอประมาณ มีรูปปั้นตั้งตระหง่านอยู่บนอนุสาวรีย์ จัตุรัสปูด้วยก้อนหินปูถนนในรูปแบบคลื่น การออกแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้บนทางเท้าอื่นๆ ทั่วประเทศโปรตุเกส

จากนั้นนำท่านอิสระที่ย่าน อเวนิดา ลิเบร์ดาเด  (Avenida da Liberdade) เป็นถนนสายสำคัญใจกลางกรุงลิสบอนซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดสายหนึ่งในยุโรป ถนนแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1879 มีต้นกำเนิดใน สวนสาธารณะ Passeio Público ซึ่งเป็นสวนสาธารณะสมัยศตวรรษที่ 18 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก : Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )


วันที่เก้า : หอคอยเบเล็ง • อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ • อารามเจโรนิโมส์ • สนามบินเมืองลิสบอน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม หอคอยเบเล็ง (Belém Tower) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1514 – 1520 ในสไตล์มานูเอลิโนโดยสถาปนิกชาวโปรตุเกสและประติมากร Francisco de Arruda ได้รับการรับการจัดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) พร้อมกับมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimos) ที่อยู่ในบริเวณใกล้กัน ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทกัส หอคอยนี้ถูกใช้เพื่อปกป้องเมือง หลายปีต่อมา มันถูกเปลี่ยนเป็นประภาคารและด่านศุลกากร

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ (Padrão dos Descobrimentos) เป็นอนุสาวรีย์ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำเทกัส Tagus สร้างในปี ค.ศ.1960 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักสำรวจชาวโปรตุเกส และระลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสามัคคีของทั้ง 33 ชีวิตที่ปรากฎอยู่บนอนุสรณ์สถานแห่งนี้ด้วย

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า อารามเจโรนิโมส์ (Jerónimos Monastery) ซึ่งก่อตั้งโดยกษัตริย์ ดี มานูเอลที่ 1 เมื่อต้นศตวรรษที่ 16 สถาปัตยกรรมแบบโกธิก มานูเอ ลีนในลิสบอน สร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญคณะสำรวจของวาสโก ดา กามาที่เดินทางไปถึงอินเดียได้สำเร็จ บริเวณภายในอารามจะพบกับน้ำพุ มีระเบียงทางเดินไปยังโบสถ์ซานตามาเรีย และเสาหินขนาดใหญ่ เสาหินแต่ละต้นสลักด้วยภาพงานศิลปะจากท้องทะเลและการเดินเรือ รวมถึงเชือก สัตว์ในทะเลลึกและปะการังที่มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ สังเกตรูปปั้นเจ้าชายเฮนรี่นักสำรวจในสมัยศตวรรษที่ 15 ที่คอยต้อนรับคุณอยู่ตรงบริเวณทางเข้า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)
16.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK1760  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่สิบ : อิสตันบูล ตุรเคีย • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

00.15 น.  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ตุรเคีย (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)
01.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TK68
15.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง


อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ)
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
  กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
 • การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 • บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต        

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***


วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

                                                       

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu