fbpx

ทัวร์เกาหลีใต้ 6 วัน 3 คืน เทศกาลดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน

฿27,999

ร้านค้า : Admin

ทัวร์เกาหลีใต้ 6 วัน 3 คืน เทศกาลดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน

 • เทศกาลดอกซากุระ
 • ทะเลสาบซอกชน
 • ชางเคียงกุง
 • สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด
 • ช้อปปิ้งฮงแด
 • พิเศษ!! BBQ ปิ้งย่างเกาหลี

เดินทางเดือนเมษายน 2566

คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์เกาหลีใต้ 6 วัน 3 คืน เทศกาลดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน

 • เทศกาลดอกซากุระ
 • ทะเลสาบซอกชน
 • ชางเคียงกุง
 • สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด
 • ช้อปปิ้งฮงแด
 • พิเศษ!! BBQ ปิ้งย่างเกาหลี

เดินทางเดือนเมษายน 2566

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางผู้ใหญ่จอยแลนด์พักเดี่ยว
06 – 11 เม.ย. 6627,99917,9995,000
11 – 16 เม.ย. 6633,99923,9995,000
13 – 18 เม.ย. 6632,99922,9995,000

กรณีต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน ไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน กรณีผู้เดินทางออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง สนามบินอินชอน • ถนนซากุระ ม.คยองฮี • โซลทาวเวอร์ • ถนนฮงแด

 • 02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย เที่ยวบินที่ XJ 700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 • 10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู ชาบู ชาบู
 • จากนั้น นำท่านไปยังหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดของกรุงโซล ถนนซากุระ มหาวิทยาลัยคยองฮี สถานที่แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในเกาหลี เมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระกว่า 200 ต้น ที่ปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางถนนจากหน้าประตูมหาวิทยาลัยไปถึงตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคภายในมหาวิทยาลัย ดูใหญ่โตคล้ายกับวิหารในแถบยุโรป ดอกซากุระจะแข่งกันบานสะพรั่งสร้างความโรแมนติกแก่ผู้พบเห็น และอวดความงามให้ผู้คนที่มาเยือนได้ถ่ายรูปกัน (หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี หากดอกซากุระไม่บาน หรือหมดฤดูกาลแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น คลองชองกเยชอน)

 • ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัมซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน ซึ่งสีไฟเหล่านี้ยังบ่งบอกถึงสภาพอากาศในแต่ละวันอีกด้วย พลาดไม่ได้! กิจกรรมยอดนิยมสำหรับบรรดาคู่รักที่หนีไม่พ้นการคล้องใจไว้ที่กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดที่ให้คู่รักมาเขียนข้อความ และชื่อของคู่ตัวเองลงบนแม่กุญแจหลากสี กิมมิคน่ารักๆ ที่ทำให้หอคอยแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่เดตสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งในเกาหลี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ และกิจกรรมคล้องกุญแจ)

 • ช้อปปิ้งมันส์ๆ กันต่อที่ ย่านฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศในกรุงโซลที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก เรียกได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกิน คาเฟ่ หรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยาก ที่นี่มีร้านอาหารที่ขายอาหารทำเองมากมายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และยังมีตัวเลือกอาหารหลากหลายประเภท ในยามค่ำจะพบกลุ่มนักดนตรี และบรรดานักเต้นเบรกแดนซ์ มาโชว์ฝีมือวาดลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายนี้จะเปิดในตอนดึก และบางที่ก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์

 • เย็น บริการอาหารเย็น เมนู พอร์คคาลบิ
 • จากนั้น พักที่ L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ทะเลสาบซอกชน • สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้น ชมความงามของดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงโซลที่มีจุดชมดอกซากระที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ช่วงที่จัดงานเทศกาลสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง และชมดอกซากุระเลียบทะเลสาบของสวนสาธารณะไปพร้อมๆ กัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และโซนถ่ายภาพสุดโรแมนติก ภายในเต็มไปด้วยสถานที่ และกิจกรรมมากมายที่สามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวัน

 • นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ำแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย และนำชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีนำมาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ
 • จากนั้น ผจญภัยใน สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี อยากมาสูบฉีดอะดรีนาลีนให้พลุ่งพล่าน ต้องไม่พลาดสวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด แหล่งรวมเครื่องเล่นมันส์ๆ ที่จะพาไปเหินฟ้าท้าความเสียว รับรองสนุกตื่นเต้นสุดๆ ภายในสวนสนุกล็อตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ ได้แก่ โซนผจญภัย (Lotte World Adventure) โซนสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเครื่องเล่นกว่า 22 ชนิด และยังเป็นพื้นที่สำหรับขบวนพาเหรด และการแสดงต่างๆ โซนเกาะเวทมนต์ (Magic Island) โซนสวนสนุกกลางแจ้งตั้งอยู่กลางทะเลสาบซอกชน รวมเครื่องเล่นไว้กว่า 17 ชนิด

 • นำท่านชม เทศกาลดอกซากุระบาน ริมทะเลสาบซอกชน ตั้งอยู่ใกล้กันกับสวนสนุกล้อตเต้เวิล์ด ซึ่งจะมีต้นซากุระปลูกเรียงรายสวยงามอยู่ริมทะเลสาบ คนเกาหลีนิยมมานั่งเล่นพักผ่อนชมทะเลสาบที่สงบนิ่ง พร้อมกับดูกลีบดอกซากุระที่ปลิวไปทั่วบริเวณ หมายเหตุ : ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน จำนวนการบานของดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี หากดอกซากุระไม่บาน หรือหมดช่วงเทศกาล ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับฉากหลังที่มีตึกสูงเสียดฟ้า LOTTE TOWER และดื่มดำกับบรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ผลิของเกาหลีได้

 • ค่ำ บริการอาหารเย็น เมนู บูเดจิเก
 • จากนั้น พักที่ L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่ ถนนยออีโด • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พระราชวังชางเคียงกุง • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้น เดินทางไปยังจุดชมซากุระยอดนิยมของประเทศเกาหลี เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด ถนนด้านหลังอาคารรัฐสภาที่มีต้นซากุระเรียงราย และเป็นถนนดอกซากุระที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงโซล มีต้นซากุระประมาณ 1,500 ต้นปลูกเรียงรายตามถนน สองข้างทางเต็มไปด้วยดอกซากุระบานสะพรั่ง ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหน ก็สามารถสัมผัสความสวยงามของกลีบดอกไม้สีชมพูอ่อนละลานตา จนอดใจไม่ได้ที่จะหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก หมายเหตุ : เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด เป็นโปรแกรมพิเศษที่พาไปในช่วงดอกซากุระบานเท่านั้น หากดอกซากุระไม่บานหรือหมดช่วงเทศกาล บริษัทฯขออนุญาตไม่นำท่านไป และจะไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น “หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง”

 • นำชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย นำชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับ ล้างตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู กิ่ง ก้าน ใบ เป็นสมุนไพรได้หมด แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเยี่ยม
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ
 • จากนั้น เยือนหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี พระราชวังชางเคียงกุง เดิมเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ราชวงศ์โครยอ สิ่งแรกที่จะพบเจอเมื่อเดินเข้าไปด้านใน ศาลเจ้าชงมโย ถือเป็นสถานที่แห่งมรดกโลกระดับนานาชาติที่ได้รับการคุ้มครอง เพราะเป็นศาลเจ้าแบบขงจื้อที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากศาลเจ้าเดินข้ามสะพานกันต่อไปยังพระราชวังด้านใน โดยสังเกตสิ่งก่อสร้างที่ทำจากหินบริเวณเนินเขาจะค่อยๆ นำทางไป ตัวประตูทางเข้าใหญ่ของพระราชวังจะเชื่อมต่อกับสะพานอกช็องกโย นับเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในโซล มองให้ดีแล้วจะเจอรูปปีศาจที่กำลังซุ่มอยู่ใต้กำแพงอิฐ ดื่มดำกับบรรยากาศของต้นซากุระสวยๆ พร้อมชมความงามทางสถาปัตยกรรมแบบโบราณของพระราชวังเป็นฉากหลัง หากโชคดีจะสามารถเห็นซากุระปลิวไปตามสายลมบนสะพานอกช็องกโย นอกจากจะเป็นช่วงต้นซากุระบานแล้ว ดอกไม้อื่นๆ เช่น ดอกแอพริคอต ดอกฟอร์ซีเธีย และดอกอาซาเลีย จะเบ่งบานอวดความงามไม่น้อยหน้าเช่นกัน

 • นำท่านชมขั้นตอนการทำสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้การทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ที่นิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย

 • เอาใจขาช้อปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น

 • นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขายของกินจำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองค์ปลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ
 • ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
 • จากนั้น พักที่ L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณอึนพยอง • เทศกาลดอกอาซาเลีย เขาวอลมิซาน • ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • จากนั้น เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณอึนพยอง หมู่บ้านโบราณเกาหลีที่ผู้คนไม่พลุกพล่านเท่ากับหมู่บ้านฮันอกใจกลางเมืองชื่อดัง ย้อนกลับไปยุคอดีตของดินแดนโสมกับหมู่บ้านที่ได้กลิ่นอายความเก่าแก่แบบสุดๆ ต่างจากหมู่บ้านโบราณในโซลตรงที่ หมู่บ้านแห่งนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ขุนเขา และความเงียบสงบ ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างสไตล์บ้านฮันอก ร้านอาหาร ร้านชา และร้านกาแฟ ซึ่งสายคาเฟ่มาถึงแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเชคอิน คาเฟ่ 1 IN 1 CUP ที่โด่งดังในหมู่คนเกาหลี มีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่งวิวของแต่ชั้นก็ดีไม่น้อยหน้ากัน ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Touch Your Heart เมนูในร้านก็เหมือนกับร้านกาแฟทั่วไป หรือจะเลือกซื้อเป็น “ขนมต็อก” ขนมพื้นเมืองของคนเกาหลี สั่งมาเป็นเซ็ทคู่กับน้ำชาพร้อมกับนั่งชมวิวสุดฟิน

 • ชมความงามของหมู่ดอกไม้ที่ เทศกาลดอกอาซาเลีย เขาวอลมิซาน ช่วงฤดูใบไม้ผลิบรรดาดอกไม้ทั่วทั้งเกาหลี กำลังบานสะพรั่งชูช่อสวยงามไม่แพ้ดอกซากุระ เทศกาลดอกจินดัลแรแห่งนี้จะเปลี่ยนภูเขาวอลมิให้เต็มไปด้วยสีชมพู ซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักในชื่อ “ดอกอาซาเลีย” หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ “ดอกกุหลาบพันปี” ซึ่งจะบานอวดสีสันแข่งกับต้นซากุระ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยสีชมพู หันซ้ายก็เป็นสีชมพู หันขวาก็เป็นสีชมพู ภูเขาวอลมิจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้ หมายเหตุ : การบานของดอกอาซาเลียขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากหมดฤดูกาล หรือทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น “ไชน่าทาวน์+ถนนแคฮังนูรี”

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม
 • จากนั้น พาทุกท่านไปแวะแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ Hyundai Premium Outlet ของอาณาจักรฮุนได ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นหลายร้อยแบรนด์ รวบรวมบรรดาสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกไว้มากมาย มีสินค้าราคาพิเศษลดกันทุกวัน นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวอีกด้วย

 • แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรียลบราวนี่ และ เปเปโร่ เป็นต้น
 • ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

วันที่หก สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

 • 01.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ XJ 703 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 • 04.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 


Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu