ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

฿19,999

ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 • ชมซากุระบานสะพรั่งสวนป่ารุงโซล
 • เทศกาลดอกทิวลิป
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • เดินเล่นหมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
 • ชมวิวโซลทาวเวอร์
 • พิเศษ!!! BBQ ปิ้งย่างเกาหลี

เดินทางเมษายน-พฤษภาคม 2566

คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 • ชมซากุระบานสะพรั่งสวนป่ารุงโซล
 • เทศกาลดอกทิวลิป
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • เดินเล่นหมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
 • ชมวิวโซลทาวเวอร์
 • พิเศษ!!! BBQ ปิ้งย่างเกาหลี

เดินทางเมษายน-พฤษภาคม 2566

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางผู้ใหญ่
จอยแลนด์
พักเดี่ยว
04 – 08 เมษายน 256624,999
14,999
5,000
11 – 15 เมษายน 2566
28999189995,000
12 – 16 เมษายน 2566
31999219995,000
13 – 17 เมษายน 2566
30999209995,000
19 – 23 เมษายน 2566
20999109995,000
20 – 24 เมษายน 2566
19999109995,000
28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566
24,99914,999
5,000
03 – 07 พฤษภาคม 2566
24,99914,999
5,000
10 – 14 พฤษภาคม 2566
22,999129995,000
17 – 21 พฤษภาคม 2566
22,999129995,000
24 – 28 พฤษภาคม 2566
22,999129995,000

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 • 23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง สนามบินอินชอน • เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 • 02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย เที่ยวบินที่ XJ 700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 • 10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ

 • จากนั้น ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน ดังนี้
  โซนที่ 1 – Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวอย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น เต็มไปด้วยร้านของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี (Magic Tree) ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามฤดูกาล ต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสูงถึง 13 เมตร ทำหน้าที่คอยต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสวนสนุก
  โซนที่ 2 – Zootopia ท่องโลก Safari World ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สายพันธุ์ และตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่างใกล้ชิด
  โซนที่ 3 – European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึ่งจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T-Express เป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้สี่ฤดู Secret Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล
  โซนที่ 4 – Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน
  โซนที่ 5 – American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไปกรี๊ดกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, Hurricane เป็นต้น

 • เดินชมดอกทิวลิปหลากสีสันต้อนรับความสดใสแห่งฤดูกาลของดอกไม้กับ “Everland Tulip Festival” ที่สวนสี่ฤดู Four Season ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ดอกทิวลิปจำนวนมากมายกำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน และเติมความสดใสให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมไปทั่วทั้งสวน ** หมายเหตุ: การบานของดอกทิวลิปจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี **
 • เย็น บริการอาหารเย็น คูปองอาหาร @ Everland (เพื่อความเพลิดเพลินของทุกท่าน)
 • จากนั้น พักที่ L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม สวนป่ากรุงโซล • โซลทาวเวอร์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • จากนั้น แวะเช็คอินถ่ายรูปที่ป่าใหญ่ใจกลางกรุง สวนป่ากรุงโซล (SEOUL FOREST) มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 1.2 ล้านตารางเมตร ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามภายในสวนแห่งนี้ จึงมักเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแทบฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระที่ปลูกเรียงรายอยู่ในภายในสวนจะออกดอกบานพรั่งเต็มทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ให้ชมมากมาย อาทิ สวนผีเสื้อและแมลง มีผีเสื้อและแมลงหลากหลายชนิดให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด และยังสามารถพักผ่อนริมทะเลสาบและดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ได้
  ** ดอกซากุระจะมีแค่ช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนเมษายนเท่านั้น ทั้งนี้ การบานของดอกซุกระนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี **

 • ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัมซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน ซึ่งสีไฟเหล่านี้ยังบ่งบอกถึงสภาพอากาศในแต่ละวันอีกด้วย พลาดไม่ได้! กิจกรรมยอดนิยมสำหรับบรรดาคู่รักที่หนีไม่พ้นการคล้องใจไว้ที่กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดที่ให้คู่รักมาเขียนข้อความ และชื่อของคู่ตัวเองลงบนแม่กุญแจหลากสี กิมมิคน่ารักๆ ที่ทำให้หอคอยแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่เดตสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งในเกาหลี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ และกิจกรรมคล้องกุญแจ)
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
 • นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ำแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย และนำชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีนำมาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี

 • ช้อปปิ้งมันส์ๆ กันต่อที่ ถนนฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก เรียกได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกิน คาเฟ่ หรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยาก ที่นี่มีร้านอาหารที่ขายอาหารทำเองมากมายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และยังมีตัวเลือกอาหารหลากหลายประเภท ยามค่ำคืนของโซลจะพบกลุ่มนักดนตรี และนักเต้นเบรคแดนซ์มาโชว์ฝีมือวาดลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายนี้จะเปิดในตอนดึก และบางที่ก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์
 • ค่ำ บริการอาหารเย็น เมนู บิบิมบับ
 • จากนั้น พักที่ L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่ ถนนยออีโด • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง • พระราชวังชางด็อกกุง • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ชั้นที่ 124 ดูไบมอลล์ 

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้น เดินเที่ยวย่านเดตยอดฮิตของหนุ่มสาวเกาหลี ย่านอิกซอนดง ย่านที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆ เหมือนเขาวงกต และร้านกาแฟหลากหลายสไตล์ มีร้านอาหารอร่อยๆ แอบซ่อนอยู่มากมาย ทุกร้านล้วนแต่ถูกออกแบบให้สวยงามตามสไตล์ฮันอกแบบดั้งเดิม การันตีความอร่อยด้วยการออกรายการทีวีของเกาหลีมาแล้ว นอกจากร้านอาหารอร่อยๆ ก็ยังมีชื่อเสียงจากคาเฟ่ที่มีจุดเด่นของตัวเอง อาทิ CREAMVILLA หนึ่งในคาเฟ่ชื่อดังสไตล์ฮันอกของย่านอิกซอนดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่นี่ยังมีร้านเกี๊ยวนึ่งเกาหลีชื่อดัง ชางฮวาดัง อยู่ตรงหัวมุมถนน ในแต่ละวันจะมีคนมาต่อคิวรอเยอะมากๆ

 • เดินทางไปยังจุดชมซากุระยอดนิยมของประเทศเกาหลี เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด ถนนด้านหลังอาคารรัฐสภาที่มีต้นซากุระเรียงราย และเป็นถนนดอกซากุระที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงโซล มีต้นซากุระประมาณ 1,500 ต้นปลูกเรียงรายตามถนน สองข้างทางเต็มไปด้วยดอกซากุระบานสะพรั่ง ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหน ก็สามารถสัมผัสความสวยงามของกลีบดอกไม้สีชมพูอ่อนละลานตา จนอดใจไม่ได้ที่จะหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก หมายเหตุ : เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด เป็นโปรแกรมพิเศษที่พาไปในช่วงดอกซากุระบานเท่านั้น หากดอกซากุระไม่บานหรือหมดช่วงเทศกาล บริษัทฯขออนุญาตไม่นำท่านไป และจะไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • นำชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย นำชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับ ล้างตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู กิ่ง ก้าน ใบ เป็นสมุนไพรได้หมด แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเยี่ยม
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู จิมทัค
 • จากนั้น เยือนพระราชวังสำคัญแห่งราชวงศ์โซชอน พระราชวังชางด็อกกุง หนึ่งในพระราชวังหลวงที่รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้อนุรักษ์รักษาไว้ พระราชวังแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า ‘พระราชวังตะวันออก หรือ ทงวอล’ พระราชวังชางด็อกกุงเป็นสถานที่สำคัญที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมเกาหลีโบราณได้เป็นอย่างดี ด้วยการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โชซอน รวมถึงการวางแผนระบบต่างๆ และแผนผังภายในเขตพระราชฐานเป็นอย่างดี ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และบรรดาเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์โชซอน

 • นำท่านชมขั้นตอนการทำสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้การทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ที่นิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และเก็บภาพเป็นที่ระลึก
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย
 • เอาใจขาช้อปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น

 • นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขายของกินจำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองค์ปลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ
 • ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
 • จากนั้น พักที่ Riviera Incheon Airport Hotel / Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

 • เช้า บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง
 • จากนั้น แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรียลบราวนี่ และ เปเปโร่ เป็นต้น
 • ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน
 • 11.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ XJ 701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 • 15.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

Main Menu