fbpx

ล่องเรือสำราญ Costa Serena 5 วัน 4 คืน แหลมฉบัง-น่านน้ำสากล-เกาะฟู่หมี(เวียดนาม)-แหลมฉบัง

฿9,999

ร้านค้า : ChillTravel

ล่องเรือสำราญ Costa Serena 5 วัน 4 คืน ล่องเรือสำราญ Costa Serena 5 วัน 4 คืน แหลมฉบัง-น่านน้ำสากล-เกาะฟู่หมี(เวียดนาม)-แหลมฉบัง

 • สุดพิเศษกับปาร์ตี้บนเรือ
 • ห้องอาหารสุดหรู
 • อิสระกิจกรรมบนเรือ
 • น่านน้ำสากล
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ล่องเรือสำราญ Costa Serena 5 วัน 4 คืน ล่องเรือสำราญ Costa Serena 5 วัน 4 คืน แหลมฉบัง-น่านน้ำสากล-เกาะฟู่หมี(เวียดนาม)-แหลมฉบัง

 • สุดพิเศษกับปาร์ตี้บนเรือ
 • ห้องอาหารสุดหรู
 • อิสระกิจกรรมบนเรือ
 • น่านน้ำสากล

กำหนดการเดินทาง   วันที่ 12 – 16 พ.ค. 2566

อัตราค่าบริการ

ประเภทห้องพักบนเรือผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน/ห้อง
ท่านละ
พักเดี่ยวพักท่านที่ 3-4
สำหรับเด็ก
อายุ 4-17 ปี
พักท่านี่ 3-4
สำหรับผู้ใหญ่
Inside Classic9,99916,9993,9997,999
Inside Premium10,999---3,9997,999
Oceanview Classic11,99918,9993,9997,999
Oceanview Premium12,999---3,9997,999
Balcony Classic14,99921,9993,9997,999
Balcony Premium15,99922,9993,9997,999
Mini Suite21,999---5,9999,999
Suite29,999---7,99911,999

สิทธิประโยชน์ SUITE AND MINI SUITE CABINS
1. สุดพิเศษโซนรับประทานอาหารเฉพาะผู้ที่พักห้องแบบ SUITE / MINI SUITE เท่านั้น

2. ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยผลไม้ ภายในห้องพักของท่าน และ บริการน้ำดื่มฟรี 2 ขวดในห้องพัก เฉพาะคืนแรก
3. ช่องเช็คอินพิเศษ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
4. ได้ขึ้นเรือและลงเรือเป็นกลุ่มแรกของการเดินทางที่จุดหมาย
หมายเหตุ สำหรับเด็กทารถอายุ 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ขึ้นเรือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

การชำระเงิน
ชำระเงินค่าห้องพักบนเรือสำราญ เต็มจำนวน ของราคาห้องพักที่ท่านทำการจอง และสามารถส่งรายชื่อได้ช้าสุดก่อนเดินทาง 30 วัน
และชำระเงิน ค่าภาษีท่าเรือ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล

หมายเหตุ รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ *********************** และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
08.00 น. พร้อมกัน ณ.จุดนัดพบที่ กรุงเทพฯ ทุกท่านทำการเช็คชื่อก่อนขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมรับเอกสารส่วนตัวเพื่อใช้ในการทำเช็คอินที่ท่าเรือแหลมฉบัง
13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่
(สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***


16.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล

ค่ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA SERENA


หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง


สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHTS PARTY

วันที่สองของการเดินทาง อิสระบนเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของเรือสำราญ COSTA SERENA
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บน เรือสำราญ COSTA SERENA


ช่วงบ่าย ให้ทุกท่านอิสระทำกิจกรรมบนเรือสำราญ


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA
สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME WONDERLAND PARTY

วันที่สามของการเดินทาง ฟู่หมี เวียดนาม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
08.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA จอดทอดสมอท่าเรือฟู่หมี (Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย
18.00 น. เรือจะออกจากท่าที่ฟูหมี ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง


*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA SERENA


เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA


ปาร์ตี้บนเรือ THEME GATSBY THE STAR

วันที่สี่ของการเดินทาง น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ในค่ำคืนนี้ ธีมแบบชุดไทย ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามเวลาที่ทางเรือกำหนด และให้ทุกท่านได้มีเวลาอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการของทางเรือ รวมถึงความเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ

วันที่ห้าของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง- กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA
08.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ
สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ
***************************************************************************************************************************

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
o ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
o อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ตามที่ทางเรือสำราญ กำหนดว่ารวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วเท่านั้น และได้รวมค่าภาษีท่าเรือเรียบร้อยแล้ว
o ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ เฉพาะท่านที่จองในช่วงโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
o เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
• ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาล (ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าสำรองจ่าย และทำเบิกคืนภายหลังได้ )
***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ ****

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีท่าเรือ จำนวน 5,999 / ท่าน
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ
สำหรับห้องพักแบบ INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY
ผู้ใหญ่ ท่านละ 64 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-17 ปี) ท่านละ 32 USD
เป็นอัตรา ณ. วันที่ 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ.วันเดินทาง
ชำระวันสุดท้ายบนเรือ

สำหรับห้องพักแบบ MINI SUITE / SUITE
ผู้ใหญ่ ท่านละ 76 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-17 ปี ) ท่านละ 38 USD
เป็นอัตรา วันที่ 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ.วันเดินทาง
ชำระวันสุดท้ายบนเรือ

ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือสำราญจอด
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
7. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การยกเลิก
1. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ แต่ สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้จนกว่าวันเดินทาง 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. หากมีการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หลังจาก 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนชื่อ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางเรือสำราญ

หมายเหตุ สำคัญที่สุด
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากทางรัฐบาลมีประกาศห้ามการเดินทาง หรือ สถานการณ์ไม่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนวันการเดินทางดังกล่าว

หมายเหตุ :
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเวลาการดินทางของเรือสำราญ หรือ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินทาง เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
นับจากวันที่เดินทาง กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่หนังสือเดินทางผู้โดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง แล้วทางเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถให้ขึ้นเรือได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถทำการคืนเงินให้กับทางลูกค้า

 

 

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!
X

Main Menu