fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฮอกไกโด OPTIONAL TOUR

฿41,888

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฮอกไกโด OPTIONAL TOUR

ราคาเริ่มต้นเพียง 41,888

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 66

 • ฟูราโน่ ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส 
 • ชม Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า 
 • อาซาฮิยาม่า สนุกฟิน ที่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • คลองโอตารุ
 • ร้านเครื่องแก้ว
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
 • ซัปโปโร
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด
 • พิพิธภัณฑ์เบียร์
 • โรงงานช็อกโกแลต
 • สวนสาธารณะโอโดริ
 • หอนาฬิกา
 • ที่ทำการรัฐบาลเก่า 
 • Optional Tour! เที่ยวลานสกี+สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฮอกไกโด OPTIONAL TOUR

ราคาเริ่มต้นเพียง 41,888

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 66

 • ฟูราโน่ ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส 
 • ชม Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า 
 • อาซาฮิยาม่า สนุกฟิน ที่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • คลองโอตารุ
 • ร้านเครื่องแก้ว
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
 • ซัปโปโร
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด
 • พิพิธภัณฑ์เบียร์
 • โรงงานช็อกโกแลต
 • สวนสาธารณะโอโดริ
 • หอนาฬิกา
 • ที่ทำการรัฐบาลเก่า 
 • Optional Tour! เที่ยวลานสกี+สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
09-14 มกราคม 6644,8889,500
30 มกราคม –
04 กุมภาพันธ์ 66
45,8889,500
01-06 กุมภาพันธ์ 6651,8889,500
22-27 กุมภาพันธ์ 6645,8889,500
27 กุมภาพันธ์ –
04 มีนาคม 66
42,8889,500
01-06 มีนาคม 6642,8889,500
06-11 มีนาคม 6642,8889,500
08-13 มีนาคม 6641,8889,500
13-18 มีนาคม 6642,8889,500
15-20 มีนาคม 6642,8889,500
20-25 มีนาคม 6643,8889,500

 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ

 • 02.05 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ620
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )
 • 10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ เดินทางสู่ ฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจเพราะฮอกไกโด เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดของญี่ปุ่น จึงมีภูมิประเทศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี รวมไปถึงทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่ควรมาชม
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
 • จากนั้นพาทุกท่านไป แวะไหว้พระขอพรก่อนเที่ยวที่ เนินพระพุทธเจ้า Hill of The Buddha ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้คือ สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาได้ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าเนินพระพุทธเจ้า) พาทุกท่านไป ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  พิเศษ!! ปิ้งย่าง Yakiniku + ขาปูยอดฮิต 3 ชนิด
  ชนิดของปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของทางร้าน
 • ที่พัก: Hotel Raffinato Sapporo / Rembrandt Style Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียง
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

 

วันที่สาม ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ –  ศาลเจ้าฮอกไกโด – Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ย่านทานุกิโคจิ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

 • จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจำนวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หอนาฬิกาซัปโปโร Sapporo Clock หอนาฬิกาโบราณประจำเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังทำหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพื่อบอกเวลา อาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร  ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความรื่นรื่นในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ไหว้พระขอพรก่อนเที่ยวที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ปรทับถายในศาลเจ้ามากถึง4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆอีกแห่งหนึ่งของเมืองเลยทีเดียว พาทุกท่านช้อปปิ้ง Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
 • จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเบียร์ซัปโปโรในแต่ละยุคสมัย เพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย ที่นี่จึงถือเป็นแหล่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ถึงสินค้าที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงดังไกลระดับโลก ที่นี้เปิดเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 โดยในอดีตที่นี่เคยเป็นโรงกลั่นในช่วงยุคเมจิมาก่อน ต่อมาภายหลังจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร

 • อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านทานุกิโคจิ ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร เป็นแหล่งช็อปปิ้งในร่มจะมีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร จนถึงแม่น้ำ Sosei ที่นี่เปิดมานานเป็นร้อยปีแล้ว นับว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายย่านนี้ แถวๆนี้ก็จะมีการประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Hotel Raffinato Sapporo / Rembrandt Style Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียง
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

 

วันที่สี่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –  นิงเกิ้ลเทอเรส –  ชม Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า Shirogane – อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

 • เยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิกาวะ เนื่องจากที่นี่จัดสภาพการเลี้ยงให้เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด ไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้คือ ”อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่จะผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของฝูงเพนกวิน ทำให้เราเหมือนได้ใกล้ชิดกับเพนกวิน และหน้าหนาวจะพบกับ “พาเหรดเพนกวิน” ที่เดินออกมาเป็นขบวนให้ได้เราชม ได้ใกล้ชิดและถ่ายภาพเก็บความประทับใจกัน จากนั้นพาทุกท่านไปชมความน่ารักของ นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) ตั้งอยู่ในภายในบริเวณโรงแรม New Furano Prince ซึ่งเป็น 1 ใน 2 สกีรีสอร์ทของเมือง Furano โดยมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน กระท่อมแต่ละหลังใน Ningle Terrace สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ทำมาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน เรียกได้ว่า เหมือนเดิมชมกระท่อมไม้ในป่า ร้านค้าในนี้ ส่วนใหญ่จะขายสินค้าที่เป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลัก เป็นต้น ในฤดูหนาว เมื่อหิมะตกโปรยปรายลงมา จะยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ Ningle Terrace เพราะว่าตามทางเดินไม้กระดาน ก็จะมีหิมะสีขาวเกาะอยู่รอบๆ บนหลังคากระท่อมไม้หลังน้อยก็จะมีหิมะกองอยู่ด้านบน ยิ่งยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟตามทางเดินและกระท่อมต่างๆ ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้เหมือนดินแดนในฝัน

 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
 • จากนั้นชม  Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า Shirogane Blue Pond ตั้งอยู่ในเมืองบิเอะ บ่อน้ําที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้นการที่น้ำในบ่อมีสีฟ้ามากกว่าบ่อน้ำทั่วไปเพราะ อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟ สําหรับในช่วงฤดูหนาวนั้น น้ำในบ่อจะแข็งจนกลายเป็นหิมะสีขาวโพลน แต่ก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบใครที่ว ซึ่งเพิ่มความพิเศษไปอีก เพราะเป็นการชมในช่วง Winter Illumination Aoike Light up  ซึ่งมีการฉายไฟที่บ่อน้ำในความมืดท่ามกลางหิมะ เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆ เมื่อ Illumination เริ่มต้นขึ้น แสงสีฟ้าได้ย้อมบ่อน้ำสีขาวที่ปกคลุมด้วยหิมะให้กลายเป็นบ่อน้ำที่ราวกับมีน้ำสีฟ้ามรกต ถือเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตอีกหนึ่งที่ อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

 • อิสระช้อปปิ้งที่ AEONMALL Asahikawa Ekimae (อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ เอกิมาเอะ) แหล่งช้อปปิ้งของอาซาฮิกาวะที่AEONMALL เป็นแหล่งรวมของหวานชื่อดังและอาหารรสเลิศมากมายจากทั่วฮอกไกโด มีศูนย์อาหารอยู่ที่ชั้น 1 และพื้นที่ร้านอาหารบนชั้น 4 มีอาหารหลากหลายให้เลือกตั้งแต่อาหารตะวันตกไปจนถึงอาหารญี่ปุ่น และที่นี่สามารถซื้อของฝากได้ทุกอย่างทั้งขนมหวานชื่อดัง ของฮอกไกโด ขนมหวานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น ROYCE’ ที่มี Potato chip Chocolate (มันฝรั่งทอดเคลือบช็อกโกแลต) ที่ได้รับความนิยมในไทยอีกด้วย
 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Smile Hotel Asahikawa / Route-Inn Asahikawa Ekimae Ichijo Dori 3* หรือระดับใกล้เคียง
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

 

วันที่ห้า ลานสกี OPTIONAL TOUR! สโนว์โมบิล – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ –  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกี ในช่วงฤดูหนาวสวนดอกไม้และพื้นที่ตรงนี้จะปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นลานสกี ที่มีกิจกรรมมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การขับสโนว์โมบิล Snow Mobile เป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างมากในช่วงหน้าหนาว ความสนุกของการขี่ สโนว์โมบิล คือความเร็ว ความคล่องตัว อารมณ์คล้ายการขับเจ็ทสกีฟังคำแนะนำจากครูฝึกมืออาชีพที่มีประสบการณ์ที่จะมาสอนให้ทุกท่านไถลไปตามเนินน้ำแข็งได้อย่างถูกวิธี (ค่าทัวรไม่รวมค่ากิจกรรมขับ Snow Mobile) อิสระให้ท่านเลือกทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถถ่ายภาพกับบรรยากาศได้

 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)
 • พาท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ชมคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ นำท่าน เที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ  และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน

 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Hotel Torifito Otaru Canal /  Grids Premium Hotel Otaru / Authent Hotel Otaru 3* หรือระดับใกล้เคียง
 • ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

 

วันที่หก ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) เนื่องจากช่วงฤดูหนาวอาจเจอหิมะจำนวนมากทำให้การเดินทางอาจล่าช้ากว่าปกติ จึงจำเป็นต้องเดินทางสู่สนามบินไวกว่าปกติ อาจบริการอาหารเช้าแบบกล่อง SET BOX 
 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 11.55 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )
 • 17.50 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

*********************************

 


 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) สำหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์

🔵กลุ่มสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้

– ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น

– ไม่ต้องกักตัว

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login  

 

เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้
 1. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)  

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่ครบ เด็กจำเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น

เงื่อนไขการให้บริการ

การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น


หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 


 

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu