fbpx

ทริปหุบเขาสีชมพู ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

฿4,999.00

ร้านค้า : ChillMarket

หุบเขาสีชมพู ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 4,999 บาท/ท่าน

 • เดินทาง 11 มกราคม 65 – 10 กุมภาพันธ์ 65
 • กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

 

คุยกับแอดมิน

หุบเขาสีชมพู ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 4,999 บาท/ท่าน

วันแรก (1) เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว-เขาค้อ-ทุ่งกังหันลมเขาค้อ-ไร่GB -เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee -วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้ ที่พัก: WORACHAT BOUTIQUE HOTEL

05.00น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

05.30น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ ชมวิวมุมสูงที่บนเขาค้อ  ทุ่งกังหันลมเขาค้อ และ ไร่ GB อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ (รวมค่าเข้าชม)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านสู่ เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีบนยอดเขา จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม (ไม่รวมค่าเข้าและเครื่องดื่ม) วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีเจดีย์ที่มีลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ มีองค์พระพุทธรูปสีขาว เรียงกัน 5 องค์

Pino Latte Restaurant & Cafe ร้านกาแฟสุดชิคตกแต่งได้ทันสมัยสไตล์โมเดิลลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  

ที่พัก ที่พัก: WORACHAT BOUTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สอง (2) หล่มสัก-กกสะท้อน-ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-Sky Walk เชียงคาน-ถนนคนเดินเชียงคาน เชียงคานบูติค

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ กกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถบริการนำเที่ยวรถท้องถิ่น เดินทางสู่จุดชมวิวภูลมโล ชมหุบเขาสีชมพูซากุระเมืองไทย ต้นพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปกคลุมไปด้วยต้นซากุระเมืองไทยที่ออกดอกบานสะพรั่ง

หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะเริ่มออกดอกบานช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ.ของทุกปีและขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละปี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

นำคณะเดินทางสู่ พระธาตุศรีสองรัก สัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงยืนยง เป็นดั่งสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่างอาณาจักรสยาม และอาณาจักรล้านช้าง เป็นตราประจำจ.เลย (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง ขึ้นไปยังองค์พระธาตุ เพราะสีแดงหมายถึงเลือด การสู้รบ ศัตรู)

สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คใหม่เมืองเลย สัมผัสความตื่นเต้นพร้อมชมความสวยงาม ความสูง มีทางเดินเป็นพื้นกระจกใส เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย  อิสระเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื้อของตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น

 เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

ที่พัก เชียงคานบูติคหรือระดับเทียบเท่า 


วันที่สาม (3)เชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียว- (เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ หรือ แก่งคุดคู้) – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)  ใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร)

สำหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน มกราคม 2565 เดินทางสู่อำเภอภูเรือ ชมความงดงาม เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10 จัดบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ (ปีนี้งานจัดวันที่ 25 พ.ย.64 ถึง 31 ม.ค.65) ภายในงานเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสสีเขียวสีแดงที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ชมความสวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบาย และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

สำหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 นำท่านเที่ยว แก่งคุดคู้ จุดชมวิวริมน้ำเป็นที่เปรียบเสมือนสถานที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื้อของฝากต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน) *ออกเดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป 
เดินทาง พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน ราคาเริ่มต้น
11-13,14-16,18-20,21-23,28-30  มกราคม 654,999 บาท /ท่าน
4-6, 8-10 กุมภาพันธ์ 654,999 บาท /ท่าน
**พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**

 

หมายเหตุสำคัญ: นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม หรือจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน1เข็ม หรือวัคซีนไขว้อื่นๆครบ2เข็ม
 • หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19ด้วยวิธีการRT-PCRหรือ ATK จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง)
 • หรือ ผู้ที่หายจากโควิด-19 มาแล้วเกิน1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือน โดยแนบใบรับรองแพทย์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน  สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศ ในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด


อัตรานี้รวม

1. ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

 • กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย

2. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

5. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

Shipping Countries: Thai


Ready to ship in 1-2 business days


Vendor Information

 • Store Name: ChillMarket
 • Vendor: ChillMarket
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

TitlePriceStatusTypeAreaPurposeBedroomsBathrooms
X

Main Menu