fbpx

แพ็กเกจทัวร์ : ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน เริ่ม 14,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿14,900

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจทัวร์ : ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน

เริ่ม 14,900 บาท/ท่าน

 • เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2565
 • เยือนปีนัง ไข่บุกแห่งตะวันออก
 • จอร์จทาวน์
 • ปีนังฮิลล์ นั้งรถรางขึ้นชมวิว
 • สตรีทอาร์ทปีนัง
 • ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง
 • ทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง
 • ป้ายใต้สุดสยาม
 • อุโมงค์ปิยะมิตร
 • ต้นไทรใหญ่พันปี
 • สวนหมื่นบุปผา
 • วัดไทย วัดพม่า
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจทัวร์ : ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน เริ่ม 14,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและการเดินทาง

วันเดินทางราคา/ท่าน
(พักห้อง 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยว
(ชำระเพิ่ม)
28-30 ตุลาคม 256514,900.-2,800.-
04-06 พฤศจิกายน 256514,900.-2,800.-
11-13 พฤศจิกายน 256514,900.-2,800.-
18-20 พฤศจิกายน 256514,900.-2,800.-
25-27 พฤศจิกายน 256514,900.-2,800.-
02-04 ธันวาคม 256514,900.-2,800.-
09-11 ธันวาคม 2565 15,900.-2,800.-
10-12 ธันวาคม 256515,900.-2,800.-
16-18 ธันวาคม 256515,900.-2,800.-
23-25 ธันวาคม 256515,900.-2,800.-
30 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 256616,900.-2,800.-
31 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 256616,900.-2,800.-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-สนามบินปีนัง-ด่านชายแดนมาเลเซีย-ชายแดนไทย-อุโมงค์ปิยะมิตร-ต้นไทรใหญ่พันปี-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำพุร้อน-OK BETONG-ร้านของฝากเบตง-วัดกวนอิม-ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก-หอนาฬิกาเบตง-ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤท

04.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารเช็คอิน

06.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปีนัง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD323 (DMK-PEN 06.30-09.15)

09.15 น.  เดินทางถึง สนามบินปีนัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย จากนั้นตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านที่สนามบิน นำท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านสู่ด่านชายแดนมาเลเซีย-ชายแดนไทย ซึ่งเป็นด่านที่ตั้งอยู่ปลายด้ามขวานหรือใต้สุดแดนสยาม นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา อุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการโจมตีของระเบิด และการโจมตีทางอากาศ ตัวอุโมงค์มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงค์มีห้องพัก ห้องพยาบาล ห้องประชุม และห้องอาหาร สามารถจุคนได้ 300-400 คน ใช้เวลาขุดอุโมงค์ราวสามเดือนด้วยกำลังพล 30 คน ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพถ่าย และยุทธปัจจัยของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีตที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของพวกเขาเมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไทรใหญ่พันปี ต้นไทรที่มีอายุกว่าพันปี  นับเป็นหนึ่งในต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดทางภาคใต้นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอิม สถานที่แห่งศรัทธาที่ผู้คนไปสักการะขอพรเรื่องโชคลาภและการมีบุตร ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของสวนสุดสยาม บริเวณถนนพงษ์ศักดิ์ อำเภอเบตง มีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมเจดีย์ 7 ชั้น ที่ออกแบบก่อสร้างอย่างงดงาม และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพหลายองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม, ท่านแป๊ะกง, ท่านกวงกง และเจ้าแม่จิวหวังเหย่ เป็นต้น ใกล้ๆ กันมีศาลเจ้าพ่อกวนอูให้ได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยชมวงเวียนหอนาฬิกากลางคืนเปิดไฟสวยงาม มีนกนางแอ่นนับหมื่นแสนเกาะอยู่ตามสายไฟฟ้าดูน่าชม (มีนกให้ชมตามฤดูกาลประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม) ชม ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้น ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 : สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดพุทธาธิวาส-ป้ายใต้สุดแดนสยาม-ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย-ปีนังสตรีทอาร์ท Penang Street Art-ปีนัง-ปีนังฮิลล์ Penang Hill

04.00 น  เตรียมตัวออกเดินทาง ชมทะเหมอก

04.45 น. ออกเดินทางสู่ เขาไมโครเวฟ อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 กิโลเมตร เพื่อ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะเต็มไปด้วยทะเลหมอก (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ (ค่าทัวร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ก) (เปลี่ยนใช้รถบริการรถสองแถวท้องถิ่นของชุมชนอัยเยอร์เวงขึ้นสกายวอล์ค)

นำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพาราและใช้สัญจรของชาวสวนในพื้นที่ ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส หรือ วัดเบตง วัดพุทธขนาดใหญ่อยู่บนเนินในสูงในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดีย์ที่มีความสูง 39.9 เมตร ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และท่านยังสามารถสักการะองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ตั้งประดิษฐานภายในบริเวณวัดอีกด้วย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4)
ถ่ายรูปคู่ ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นที่ระลึก ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อนนำท่าน สู่ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งเป็นด่านที่ตั้งอยู่ปลายด้ามขวานหรือใต้สุดแดนสยาม

นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับประทับตรา อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อเดินทางสู่ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เวลาของประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง เมื่อคณะเดินทางถึงเมืองปีนังหรือ รัฐปีนัง หรือ ปูเลาปีนัง เป็น 1 ใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก รัฐปีนังประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่ เกาะปีนัง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ และเป็นที่ตั้งของ จอร์จทาวน์ (George Town) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ และเซเบอรังเปอไร (สมารังไพร) ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่ง มีสมญาว่า “ไข่มุกแห่งบูรพาทิศ” ชม ปีนังสตรีทอาร์ท Penang Street Art เป็นถนนสายที่มีศิลปะ 3 มิติของชาวลิทัวเนียมาวาดไว้ เป็นการเขียนภาพ เหล่าเด็กๆ ในอิริยาบทต่างๆ ทำให้ผู้คนที่เดินไปเดินมา อดอมยิ้มไม่ได้เมื่อได้เห็นภาพวาดเหล่านั้น เป็นการสร้างบรรยากาศให้ชุมชนแห่งนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยื่อนและทำให้เกิดการค้าขายได้เป็นอย่างดี ถือเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะปีนังมากขึ้นอีกด้วย เพราะเกาะปีนังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีความสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเริญรุ่งเรือในสมัยอดีตของแหลมมาลายู และแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ Penang Hill สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 830 เมตร จึงทำให้อากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ด้วยความที่อยู่บนเขา จึงเป็น จุดชมวิวพาโนรามาของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง  สามารถขึ้นชมบรรยากาศด้านบนด้วยรถราง ทำให้สามารถชมความงามระหว่างทางได้ด้วย (ราคารวมค่าบัตรแบบ NORMAL LANE)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Cititel Penang หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 : ปีนัง-วัดเก็กลกสี่-วัดไชยมังคลาราม(วัดไทย)-วัดธรรมิการาม(วัดพม่า)หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty – STREET FOOD สนามบินปีนัง-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรง  (มื้อที่ 6)
นำชมวัด วัดเก็กลกสี่ (Kek Lok Si Temple หรือ Temple of Supreme Bliss) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 เป็น วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของเกาะปีนัง  สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัด เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สระเต่า และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ เจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) สร้างในปี ค.ศ. 1930 ตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำริดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์ เป็นความผสมผสานระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ฐานเจดีย์สร้างแบบจีน ตัวเจดีย์สร้างแบบไทย และยอดเจดีย์สร้างแบบพม่า และยังมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสำริดสูง 30.2 เมตร

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 7)
ชม วัดไทย หรือ วัดไชยมังคลาราม  เก่าแก่อายุกว่า 161 ปี นมัสการพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย  จากนั้น ชม วัดพม่า หรือ วัดธรรมิการาม สักการะพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว จากนั้นอิสระเลือชมของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง  อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะปีนัง บักกุตเต๋ ตุงกัตอาลีหรือโสมมาเลเซีย กาแฟขาว กาแฟร้อยรสชาติ  เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty ที่สร้างยื่นออกไปในทะเล ได้เล่าถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยหมู่บ้านตั้งอยู่ริมทะเล พอเราเดินไปเรื่อยๆ เหมือนกับ เรากำลังเดินไปกลางทะเล

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ลิ้มลองอาหาร STREET FOOD อันเลื่องชื่อของเมืองปีนัง

22.40 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินของสายการบินไทยไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD322 (PEN-DMK 22.40-23.30)

23.30 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


หมายเหตุ  รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม
 1. ค่ารถตู้นำเที่ยว 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

– กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 

– กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่ายานพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี)
 3. ค่ามัคคุเทศก์รอรับที่สนามบินปีนัง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 5. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 600 บาท / ท่าน / ทริป
 5. 5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะทัวร์ครบ 16 ท่านออกเดินทาง 
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และร้านอาหาร สามารถสลับปรับเปลี่ยนรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด โควิด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใดทั้งสิ้น

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ

 1. กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด
 2. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 3. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งดแจก  ขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **


การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


วิธีจองสั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. 
เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– 
ชื่อเเพ็กเกจ
– 
//ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– 
จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่านเด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu