fbpx

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน พักซีเหมินติง จิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เริ่ม 15,977 บาท

฿15,977

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน พักซีเหมินติง จิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เริ่ม 15,977 บาท
เดินทาง ต.ค. 65 – ก.พ. 66

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อุทยานแย่หลิว
 • ช้อปปิ้งตึกไทเป 101
 • ถนนโบราณซานเซี่ย
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • พระราชวังต้องห้าม
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน พักซีเหมินติง จิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เริ่ม 15,977 บาท
เดินทาง ต.ค. 65 – ก.พ. 66

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อุทยานแย่หลิว
 • ช้อปปิ้งตึกไทเป 101
 • ถนนโบราณซานเซี่ย
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • พระราชวังต้องห้าม
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง

รายละเอียดเที่ยวบิน Vietjet

 • ขาไป VZ 562 BKK – TPE เวลา 10:05 – 14:40น.
 • ขากลับ VZ 563 TPE – BKK เวลา 15:40 – 18:35น.
 • สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 KG. ถือขึ้นเครื่อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน)
 • หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มกรุณาแจ้งในวันจอง เริ่ม 300 บาท/1 kg.

ช่วงเดินทางราคาผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ราคาเด็ก 3-6 ปี
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 6515,97715,9773,977
03-06 พ.ย. 6516,97716,4773,977
12-15 พ.ย. 6516,97716,4773,977
24-27 พ.ย. 6516,97716,4773,977
03-06 ธ.ค. 6518,97718,4773,977
05-08 ธ.ค. 6518,97718,4773,977
09-12 ธ.ค. 6518,97718,4773,977
23-26 ธ.ค. 6518,97718,4773,977
24-27 ธ.ค. 6519,97719,4773,977
25-28 ธ.ค. 6519,97719,4773,977
26-29 ธ.ค. 6519,97719,4773,977
27-30 ธ.ค. 6524,97724,4773,977
28-31 ธ.ค. 6524,97724,4773,977
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 6627,97727,4773,977
05-08 ม.ค. 6617,97727,4773,977
12-15 ม.ค. 6617,97717,4773,977
26-29 ม.ค. 6620,97720,4773,977
02-05 ก.พ. 6617,97717,4773,977
11-14 ก.พ. 6617,97717,4773,977
16-19 ก.พ. 6617,97717,4773,977
23-26 ก.พ. 6617,97717,4773,977

 


Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน-ไทจง ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต

 • 07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
 • 10.05 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวันโดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 562
 • 14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน

 • นำท่านสู่ ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย ถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดอีกแห่งของเมืองไต้หวัน แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นทางธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณชายทะเลของเมืองไทจง มีสัญลักษณ์เป็นกังหันลมและในยามที่แสงอาทิตย์ตกกระทบน้ำทะเลทำให้สวยเกินบรรยาย
 • เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกับมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารให้เลือกมากมาย และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง คอนแทคเลนส์ ฯลฯ ที่เด็ดสุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชานมไข่มุกตลาดแห่งนี้มี Onitsuka tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน

 • ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร
 • พัก Talmud Yuan De Hotel หรือเทียบเท่า

Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมไข่ต้มใบชา – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง – ถนนโบราณซานเสีย – ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งซีเหมินติง

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่งดงามดังหลุดออกมาจากภาพวาดที่สุดแสนโรแมนติกและยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ปลาประธานาธิบดี
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ซึ่งถือเป็นของกินหรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก

 • ถนนโบราณซานเซี่ย ตั้งอยู่ ในเมืองนิวไทเป มีความยาวประมาณ 200 เมตร เรียงรายไปด้วยตึกอาคารโบราณและร้านค้าตามตรอกซอกซอยมากมาย จึงให้ความรู้สึกเหมือนย้อนไปในสมัยก่อน
 • นำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เค้กน้ำผึ้ง และของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นิยมซื้ออย่าง ป๊อปคอร์นชีส
 • อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเปเป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายโดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของกิ๊บช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

 • ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร
 • พัก Relite Hotel Ximending หรือเทียบเท่า

Day 3 พระราชวังต้องห้าม – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์เวชสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน ถ่ายรูปพระราชวังต้องห้าม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์กู้กง 1 ใน 4 สุดยอดของพิพิธภัณฑ์โบราณสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี สมบัติที่พระราชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้านใน ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัวของกษัตริย์เฮียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักสมบัติที่พระราชวังกู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุกๆ 3 เดือน เนื่องจากมีสมบัติมากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว แต่สำหรับชิ้นที่เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา

 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือว่าเป็นหนึ่ง ในสิ่งมหัศจรรย์ที่มี่ชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วย โขดหิน ชะง่อนหินทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินีและรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และทั่วโลก ให้ท่านอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ซีฟู้ด
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านขายขนมและอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นที่หากใครมาเยือนที่แห่งนี้แล้วไม่ควรพลาดอันได้แก่ บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และไอศกรีมถั่วตัด และที่แห่งนี้ยังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนโดยเป็นทางลาดชันและเป็นขั้นบันได ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องดังจาก เรื่อง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI

 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร สามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้นล่างมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้รวมถึงภาพถ่ายและอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือพิธีเปลี่ยนเวรทหารซึ่งจะมีทุก ๆ ต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน

 • นำท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามที่ได้รับความนิยม ขึ้นชื่อจำพวกยาและน้ำมันนวด
 • อิสระช้อปปิ้ง ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ้มรสกับอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิด มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ

 • ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร
 • พัก Relite Hotel Ximending หรือเทียบเท่า

Day 4 วัดหลงซาน ศูนย์ผลิตเครื่องประดับเจอร์เมเนียม ช้อปปิ้งตึกไทเป101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • วัดหลงซานซื่อ หรือ วัดเขามังกร เริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติมากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป

 • นำท่านสู่ ศูนย์ผลิตเครื่องประดับเจอร์เมเนียม ที่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาไทเปก็คงไม่อยากที่จะพลาดแวะไปเลือกซื้อสร้อยสุขภาพ มาเป็นเครื่องประดับ ซึ่งสร้อยชนิดนี้เป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีหลากหลายชนิดด้วยกัน ทั้งที่แบบสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของคนเอเชียเป็นอย่างมาก

 • จากนั้นนำท่านชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียดฟ้า การก่อสร้างและตกแต่งทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่สร้างประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ตึกไทเป 101 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงกว่า 500 เมตร และนำท่านไปสนุกสนานกับการช้อปปิ้งก่อนกลับประเทศไทย ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – 6 ถูกสร้างให้เป็นห้างสรรพสินค้า โดยสินค้าส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นสินค้าแฟชั่น แบรนด์เนมหรูหราระดับไฮเอนด์ อย่างเช่น Versace , Montblance , Chanel , Dior

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 15.40 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet ไต้หวัน เที่ยวบิน VZ 563
 • 18.35 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

 


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก
หากลูกค้าท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน

 

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu