fbpx

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน เช็คอินบานาฮิลล์ เริ่ม 11,777 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿11,777

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : เวียดนาม 4 วัน 3 คืน เช็คอินบานาฮิลล์ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 11,777 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือน สิงหาคม – มีนาคม 2566
 • เช็คอิน มหัศจรรย์บานาฮิลล์
 • นครต้องห้าม พระราชวังเว้ นั่งเรือกระด้ง
 • พักบานาฮิลล์
 • หมู่บ้านฝรั่งเศษ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สะพานมังกร
 • สะพานลอยฟ้า Goldem Bridge
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
 • สวนสนุก Fantasy Park
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
 • ล้มรสบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

ทัวร์ต่างประเทศ : เวียดนาม 4 วัน 3 คืน เช็คอินบานาฮิลล์ เริ่ม 11,777 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง เวียดนาม สวยนะ 4 วัน 3 คืน เริ่ม 11,777 บาท
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
พัก2-3ท่าน/ห้อง
(ราคาต่อท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 6512,777.-12,277.-3,777.-
14 – 17 กรกฎาคม 65
(วันเข้าพรรษา)
13,777.-13,277.-3,777.-
11 – 14 สิงหาคม 65
(วันแม่แห่งชาติ)
14,777.-14,277.-3,777.-
25 – 28 สิงหาคม 6513,777.-13,277.-3,777.-
1 – 4 กันยายน 6513,777.-13,277.-3,777.-
20 – 23 ตุลาคม 65
(วันปิยมหาราช)
14,777.-14,277.-3,777.-
24 – 27 พฤศจิกายน 6513,777.-13,277.-3,777.-
9 – 12 ธันวาคม 65
(วันรัฐธรรมนูญ)
15,777.-15,277.-3,777.-
30 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66
(วันปีใหม่)
17,777.-17,277.-3,777.-
12 – 15 มกราคม 6614,777.-14,277.-3,777.-
23 – 26 กุมภาพันธ์ 6611,777.-11,277.-3,777.-
3 – 6 มีนาคม 66
(วันมาฆบูชา)
15,777.-15,277.-3,777.-


FLIGHT
DEPARTURE  :  VZ960     BKK – DAD      10.50 – 12.30น.
RETURN         :  VZ961     DAD – BKK      13.15 – 14.55น.


Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เว้ เมืองมรดกโลก – วัดเทียนมู่ – นครต้องห้าม – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Vietjet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
10.50 น.  บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานังโดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 960
12.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ขนมพื้นเมือง
เดินทางสู่... เว้ เมืองมรดกโลก (บริการขนมพื้นเมืองบนรถระหว่างการเดินทาง) อดีตเมืองหลวงราว 400 ปี ของประเทศเวียดนามในราชวงศ์เหงียน (Nguyen) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตา แม้ว่าเมืองเว้จะได้รับความเสียหายจากพิษภัยของสงครามไปบ้าง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองสมกับเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 

นำท่านไหว้พระขอพรที่ วัดเทียนหมู่ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของเวียดนามในยุคหลัง วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และมีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนหมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี คศ. 1710 มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า เจดีย์เทียนหมู่เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของจีนและความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วเจดีย์เทียนมู่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและอำนาจ

เยี่ยมชม… พระราชวังเว้ อาณาจักรต้องห้ามแห่งเวียดนาม สร้างตามแบบของพระราชต้องห้ามในประเทศจีนแต่ย่อส่วนให้เล็กกว่า พระราชวังแห่งนี้ เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงค์เหงียนทั้ง 13 พระองค์ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 27 ปี กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ประทับชื่อกษัตริย์เบ่าได๋ พระราชวังร้างแห่งนี้ก็กลายเป็นที่ซ่องสุมพวกเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม จึงถูกกองทัพสหรัฐถล่มในปี คศ.1968 ทำให้พระราชวังเสียหายยับเยิน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามกำลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ค.ศ. 1993

นำท่าน ล่องเรืองมังกรแม่น้ำหอม

 

ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป และถ้าเข้าไปถึงริมน้ำจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคึกคักมาก

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Thanh Lich Boutique หรือเทียบเท่า


Day 2 : ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ – นั่งรถราง – สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบลถ์ Saint Danis – สวนสนุก Fatasy Park 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช้อปปิ้ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเมือง

นำท่านสู่ บานาฮิลล์ เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์
ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปสถานีเฟรนช์ฮิลล์ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา

สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย

อุโมงค์เก็บไวน์ Debay Wine Cellar โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา

หมู่บ้านฝรั่งเศส บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับก็ถูกทิ้งร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยว

 

โบลถ์ Saint Danis โบสถ์คาทอลิกที่หมู่บ้านฝรั่งเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนาม

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกล้านปี , เอาท์รัน (Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกับเกมขับรถราวกับอยู่สนามแข่ง, อันเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภัยแกนโลกกับความมืดใต้ดิน , สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D , บ้านผีสิง

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พักที่ : Mercury BanaHill หรือเทียบเท่า
**กรณีพัก 3 ท่าน จ่ายเพิ่ม 490 บาท/ท่าน**


Day 3 : สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน เมืองมรดกโลก – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่101 – ย่านเมืองเก่า – ดานัง – ชมสะพานมังกร

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE) จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา มีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย

 

นำท่านช้อปปิ้ง ร้านของฝาก เยี่ยมชม… หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลัก นำมาจากเขาที่อยู่ในบริเวณไกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน

นำท่านสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม

เดินทางสู่…หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

อิระถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอันชม บ้านโบราณเลขที่101 บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ ดานัง ชมสะพานมังกร มีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตว์ในตำนานที่ชาวเอเชียรู้จักกันดี

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ำย่านที่พัก
พักที่ : Gemma Hotel หรือเทียบเท่า


Day 4 : วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – โบสถ์คริสต์สีชมพู – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดหลินอึ๋ง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก

โบสถ์สีชมพู เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้พบกับโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ

ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำฮาน ด้านหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริมแม่น้ำฮานเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสดทั่วไป

นำท่านเดินทางสู่… ท่าอากาศยานดานัง (บริการขนมพื้นเมืองระหว่างการเดินทาง) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน
13.15 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 961
14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก

หากลูกค้าท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่การทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน


**กรณีลูกค้ามีตั๋วแล้วคิดราคา 9,977 บาท/ท่าน**
**เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับราคา 2,977 บาท เกิน 2 ปี มีเตียงคิดราคาปกติ**
อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป หากไม่ครบตามจำนวนขอสงวนสิทธิ์เลื่อน การเดินทางหรือ เก็บค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะออกเดินทาง ตามความต้องการ

** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม**
ค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท/ ทริป/ ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่อนเดินทาง)


เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 7,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 • กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือ แจ้ง เปลี่ยน ผู้เดินทางโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวิซ่าแล้ว) และแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ : ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระภายในวันที่กำหนด


อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
– ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น – ค่าทำหนังสือเดินทาง –
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,มินิบาร์ห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
– ค่าตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี) และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
– ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท


เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์
 • เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
 • เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีช่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
( อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา )
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตำแหน่งที่นั่งได้เอง
8.มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองวิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu