fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เริ่ม 47,777 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿47,777

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 47,777 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565
 • โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
 • เซเลบริตี้ กระเช้าคาจิ คาจิ
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค โดทงโบริ
 • ศาลเทพเจ้าอินาริ ปราสาทโอซาก้า
 • กระเช้าคาจิคาจิ โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 ศาลเจ้าเมจิ
 • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮักไก
 • ตลาดปลาสึกิจิ ชิบูย่า โดทงโบริ
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

ทัวร์ต่างประเทศ : ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เริ่ม 47,777 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เริ่ม 47,777 บาท

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
พัก2-3ท่าน/ห้อง
(ราคาต่อท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
8 – 13 ตุลาคม 65
(วันคล้ายวันสวรรคต)
49,777.-47,777.-9,777.-
23 – 28 พฤศจิกายน 6547,777.-45,777.-9,777.-
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 65
(วันพ่อแห่งชาติ)
49,777.-47,777.-9,777.-
07 – 12 ธันวาคม 65
(วันรัฐธรรมนูญ)
51,777.-49,777.-9,777.-

มาตรการเข้าเมืองญี่ปุ่น


FLIGHT

DEPARTURE  :  TG622     BKK – KIX     23.59น. – 07.30น.    
RETURN         :  TG677     NRT – BKK    17.25น. – 21.55น.


Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริการอาหารบนเครื่อง)

20.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
23.59 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 622


Day 2 : ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ปราสาทโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ – ตึกซูโม่ – ย่านชินไซบาชิ –  โดทงโบริ

07.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
นำท่านสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ด้านสถาปัตยกรรมที่ทำให้น่าสนใจ หากยังเป็นเพราะความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรือที่ให้ความนับถือเทพเจ้าองค์นี้มากๆ เห็นได้จากการที่สามารถเห็นศาลเจ้ารูปแบบนี้ได้ตามบริเวณใกล้ๆท่าเรือ

ปราสาทโอซาก้า สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางโอซาก้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ชื่นชอบปราสาทญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น (อิสระถ่ายภาพด้านนอก)

เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานและความสุขล้นปรี่กลับบ้านไปตาม ๆ กัน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้ง ห้างโดทง พลาซ่า(ตึกซูโม่) ตั้งอยู่ในย่านชินไซบาฉิ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เพิ่งเปิดตัว อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้วยรูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ทำให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี้ไปแล้ว และเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่เน้นร้านค้าปลอดภาษี และเปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็นร้านนาฬิกา, เครื่องประดับ, แว่นตา, ร้านจำหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เครื่องสำอาง, โสม, ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับตัวการ์ตูน และห้องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นร้านจำหน่ายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ แหล้งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า โดทงโบริ จุดเช็คอินยอดนิยมที่มีร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ
พัก : Sarasa Hotel Namba หรือเทียบเท่า

(หากต้องการเที่ยวยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ กรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)
*ตั๋ว Express เพิ่ม 2,399 บาท/ท่าน*

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ  ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจำนวนมากสวนสนุกแห่งนี้แบ่งเป็นโซนต่างๆได้แก่
New York : การจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่นเด่นๆชื่อว่า Adventures of spider Man ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้เด็กๆฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ

Hollywood : โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่นี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสียวกันอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนังบ้างใช่มั้ยคะ รับรองว่ามาโซนนี้จุใจแน่ค่ะ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร
Minion Park : ซนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านมินเนี่ยนที่เหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สำคัญของพรีเมี่ยมน่ารักมากมาย

Universal Wonderland : เรียกได้เลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปังมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็น เจ้าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเครื่องเล่นนี่เหมือนออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยังมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นั่งชิลกินกันเพลินๆ บอกได้เลยว่าถ้าเด็กๆมาโซนนี้มีอยู่ยาวๆ
Lagoon : ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้ดูโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก
Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจำคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะผ่านมานานแล้วหากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลย
Amity Village (Jaws) : เป็นโซนที่จำลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแต่แค่มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว

The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาเจิมให้ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์ต้องร้องว้าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่งดวง ยิ่งแต่ตัวเป็นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟที่ปราสาทด้วยนะเออเริ่ดมากๆ ที่สำคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ำๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้วย


Day 3 : เกียวโต – ศาลเทพเจ้าอินาริ – นาโกย่า – ถนนช้อปปิ้งโอซุ – ชิซูโอกะ – โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต – แช่ออนเซ็น

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านมุ่งหน้าเดินทางเข้า เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านไปยัง ศาลเทพเจ้าอินาริ หรือที่บางคนเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้า Inari เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ที่นี่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงนับพันต้น มากที่สุดกว่าศาลเจ้าอื่นๆ ในเกียวโต และยังเดินทางสะดวกด้วยการนั่งรถไฟมาลงที่สถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกับศาลเจ้าเลย รูปปั้นสุนัขจิ้งจอก ที่หน้าศาลเจ้า มีความเชื่อว่าเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้า

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง นาโกย่า อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งโอซุ มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากด้วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศย่านชนชั้นแรงงานแบบดั้งเดิม  แม้ว่าย่านชอปปิ้งโอสุจะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ ชิซูโอกะ อิสระช้อปปิ้ง โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมประจำสถานที่ท่องเที่ยวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 210 ร้าน ศูนย์อาหารอีก 23 แห่ง ซึ่งแวดล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติสวยๆ ทั้งทะเลสาบ สวนดอกไม้ และภูเขาไฟฟูจิ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น บุฟเฟต์ซูชิ (*พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์จ่ายเพิ่ม 1,999 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้ง ณ วันจอง)

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้  แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

พัก : Jusone Fujioyama หรือเทียบเท่า


Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิทาเกะ – ศูนย์จำลองผ่านดินไหว – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – Duty Free – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ดิสนีย์ช็อป

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น *ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมในวันที่ไม่สามารถเข้าได้*

ศาลเจ้าโคมิทาเกะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ แลนมาร์คสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยามานาชิ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เท็งงุ” (Tengu) ปีศาจจมูกยาวตามตำนานญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเคยปกครองดินแดนบริเวณนี้มาก่อน ซึ่งคำว่า “โคมิตาเกะ” โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอย่างการสักการะเท็งงุ และการซื้อเครื่องรางติดไม้ติดมือกลับไปแล้ว ศาลเจ้าโคมิตาเกะยังเป็นจุดชมวิวเก๋ ๆ ที่คุณจะได้เห็นทะเลสาบคาวากุจิอันงดงามทอดตัวอยู่เบื้องล่างอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  FUJINO EKI  เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคน ให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว     ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และของฝากอีกมากมาย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูยากินิกุ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นหนึ่งใน 5 ทะเลสาบซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดจากบรรดาทะเลสาบทั้งหมด ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

นำท่านนั่ง กระเช้าคาจิคาจิ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานีกระเช้าด้านล่าง ใช้เวลา 30 นาที

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮักไก คือหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 8 บ่อ แต่ละบ่อมีความใสสะอาดจนสามารถมองเห็นได้ถึงบริเวณก้นบ่อน้ำ ตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว อิสระท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE

ช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อในโตเกียว แหล่งรวมช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เมืองชินจูกุยังคงเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการถือกำเนิดของ “Disney FLAGSHIP TOKYO” แฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินจุกุ
พัก : Keisei Hotel Miramare หรือเทียบเท่า


Day 5 : ตลาดปลาสึกิจิ – ย่านฮาราจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ชิบูย่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ตลาดปลาสึกิจิ เป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตันต่อวัน แม้ตลาดปลาสึกิจิจะเป็นตลาดขายส่งอาหารที่สำคัญที่สุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งการเปิดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอนเช้าตรู่แบบจำกัดผู้เข้าชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายที่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

ย่านฮาราจูกุ เป็นย่านที่ขึ้นชื่อในด้านแฟชั่น และ เป็นจุดกำเนิดของการสร้างสรรค์แฟชั่นชนิดต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะพระจักรพรรดินีแห่งยุคเมจิ ที่ครองราชย์ ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิ์เมจิสิ้นพระชนม์ ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องที่อยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิเมจิ

ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินขวักไขว่อยู่ตลอดทั้งวัน

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร
พัก : Keisei Hotel Miramare หรือเทียบเท่า

(หากต้องการเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น

 • ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN
 • ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง
 • นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE
 • ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ


Day 6 : วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – แม่น้ำสุมิดะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุสะ วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกันจนติดปากว่าวัดอาซากุสะ แถมตัวอักษรคันจิของชื่อวัดก็เป็นตัวเดียวกันกับชื่อย่านอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกัน

ถนนนากามิเสะ หรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่า ถนนช้อปปิ้งนากามิเสะ แค่ชื่อนี่ก็ชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าสายช็อปปิ้งต้องชอบแน่ๆ โดยถนนสายนี้รับรองว่าถ้าจะเดินทางมาวัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะต้องได้ผ่านมาแวะกันชัวร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พื้นที่ภายในของวัดนั่นแหล่ะค่ะเนื่องจากวัดอาซากุสะเป็นวัดยอดนิยมของโตเกียวจึงทำให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านอาซากุสะ
แม่น้ำสุมิดะ เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองโตเกียว ออกสู่อ่าวโตเกียว โดยเป็นแม่น้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำอาราคาวะ ที่ไหลผ่านจังหวัดไซตามะ ซึ่งอยู่ทางเหนือของโตเกียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE คือหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนักแบบเดินมาก็ยังไหว ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ในตึกแห่งนี้ครบครันรวมทั้งยังมีอควอเรียมอยู่ในนั้นอีกด้วย  (อิสระถ่ายภาพด้านนอก)

AEON MALL (อิออนมอลล์) เป็นศูนย์การค้ายอดฮิตที่มีสาขามากมายทั่วญี่ปุ่น นอกจากจะจัดจำหน่ายสินค้าทุกประเภท เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องสำอาง แฟชั่น และสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังมีสิ่งบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ให้ได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย ภายในสว่าง ทางเดินกว้าง และเพดานสูง ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พื้นที่ขนาดใหญ่มีผังการจัดร้านดีเดินได้สะดวกสบาย ซื้อหาสินค้าสุดฮิตได้ทันใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิงที่หลากหลาย เหมาะกับผู้คนทุกเพศทุกวัย หากไปที่ AEON MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุกกับการชอปปิงและสัมผัสวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

17.25 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 677
21.55 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก

หากลูกค้าท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน


ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ทำเรื่องขอ VISA เอกสารที่ต้องเตรียม
1.หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
2. เซ็นชื่อตามหนังสือเดินทาง ในแบบสอบถามยื่นขอวีซ่า(ไม่ต้องกรอกรายละเอียด)
3. รูปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังขาว 2 ใบ
4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง หรือคัด (ทร 14/1 )ที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. ผู้เดินทางที่ได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว
ให้เตรียมเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง หรือ คัดที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริงอัปเดตล่าสุด พร้อมถ่ายสำเนาทุกหน้า
8. เอกสารรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)
8.1 ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด
(ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
8.2 ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
8.3 กรณีนักเรียนนักศึกษาให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา
(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน กรณีที่ผู้ยื่นประกอบอาชีพอิสระกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
9. ใบรับรองผลตรวจเป็นลบเป็นภาษาอังกฤษแบบ RT-PCR ภายใน72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
10. เดินทางหญี่ปุ่น ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องแสเงผลการฉีดวัคซีนเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ได้เลย


**ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (กรณีจอยแลนด์)คิดท่านละ 33,777 บาท**
**เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับราคา 8,777 บาท เกิน 2 ปี มีเตียงคิดราคาปกติ**
อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป หากไม่ครบตามจำนวนขอสงวนสิทธิ์
เลื่อน การเดินทางหรือ เก็บค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะออกเดินทาง ตามความต้องการ
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม**
ค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศค์ท้องถิ่น2,000บาท/ ทธิป/ ท่าน
(ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่อนเดินทาง)


เงื่อนไขการชำระเงิน

– กรุณาชำาระเงินมัดจำ 25,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
– การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
– กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือ แจ้ง เปลี่ยน ผู้เดินทางโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวิซ่าแล้ว) และแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง( สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ : ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระภายในวันที่กำหนด


อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการและคำภาษีสนามบินทุกแห่ง
– ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, มินิบาร์ห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
– ค่าตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3/ (กรณีต้องการใบเสร็จ -ใบกำกับภาษี) และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
– ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น


เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง

– ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
– ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์
– เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
– เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวี่ซ่าแล้ว) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)


เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดชั่นมีใช่การท่องเที่ยว
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยี่นวี่ช่า หากมีการยื่นวี่ช่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ
  การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
 3. บริษัทฯ ซอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
  เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการ
  ชำระเงินมัดจำ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
  ความผิดของทางบริษัทฯ เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
  สัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
  (อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา )
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด
 7. ตำเหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
  ตำแหน่งที่นั่งได้เอง
 8. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ แและไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น
  เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
  โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu