fbpx

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ ช้อปปิ้ง เริ่ม 12,777 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿12,777

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ ช้อปปิ้ง (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น12,777 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนมิถุนายน – มกราคม 2566
 • เช็คอิน ยูนิเวอร์แซล ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต
 • สิงคโปร์ฟลายเออร์
 • ตรอกฮาจิเลน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • มารีน่าเบย์แซนด์ส
 • Jewel Changi
 • เมอร์ไลออน
 • ล่องเรือ BumBoat
 • การ์เด้นบายเดอะเบย์
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

ทัวร์ต่างประเทศ : สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ ช้อปปิ้ง เริ่ม 12,777 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง สิงคโปร์ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
พัก2-3ท่าน/ห้อง
(ราคาต่อท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
  
16 – 19 มิถุนายน 6514,777.-14,277.-5,777.-
30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 6515,777.-15,277.-5,777.-
18 – 21 สิงหาคม 6515,777.-15,277.-5,777.-
8 – 11 กันยายน 6512,777.-12,277.-5,777.-
29 กันยายน 65 – 2 ตุลาคม 6514,777.-14,277.-5,777.-
10 – 13 พฤศจิกายน 6514,777.-14,277.-5,777.-
24 – 27 พฤศจิกายน 6514,777.-14,277.-5,777.-
9 – 12 ธันวาคม 65
(วันรัฐธรรมนูญ)
15,777.-15,277.-5,777.-
15 – 18 ธันวาคม 6514,777.-14,277.-5,777.-
22 – 25 ธันวาคม 65
(วันคริสมาสต์)
15,777.-15,277.-5,777.-
29 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66
(วันปีใหม่)
16,777.-16,277.-5,777.-
30 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66
(วันปีใหม่)
17,777.-17,277.-5,777.-


FLIGHT
DEPARTURE  :  TR625   BKK – SIN    10.50น. – 14.15น.
RETURN         :  TR610   SIN – BKK    15.25น. – 16.55น.


Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ – สิงคโปร์ ฟลายเออร์ – ย่านคลาร์กคีย์ – ล่องเรือBumboat

07.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ … สายการบิน Scoot (TR)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
10.50 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์
14.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีความทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก หนึ่งในประเทศที่ฮิตอันดับต้นฯ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ย่านช้อปปิ้งที่มีสีสัน และประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

วัดเจ้าแม่กวนอิมกวนอิมตงฮุด เป็นวัดทางพุทธศาสนาในย่านบูกิสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว โดยจะมีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะมีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมในวัดแห่งนี้แล้วจะได้สมความปรารถนา ตั้งอยู่ในย่านบูกิส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ได้รับการจดบันทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1998 (สูง 13.8 เมตร) โดยตัวน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่ตึกซันเทคทั้งห้าที่เชื่อว่ามีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมและแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวย ตัวน้ำพุสร้างเป็นรูปวงแหวนทองแดงมีขาเป็นฐานสี่ข้าง

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในการชมวิวเมืองสิงคโปร์ในมุมสูงแบบ 360 องศา กับ สิงคโปร์ ฟลายเออร์(ไม่รวมค่าบัตร)  ชิงช้าสวรรค์ยักษ์สถานที่อยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่า ซึ่งสูงจากพื้นดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 42 ชั้น มีทั้งหมด 28 แคปซูล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำเมนู บักกุ๊ดเต๋
ย่านคลาร์กคีย์ เป็นย่านที่ครึกครื้นที่สุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมด้วยสถานบันเทิงยามค่ำคืน ชมโชว์แสงสีเสียงริมอ่าวมารีนา จากยอดตึกมาริน่าเบย์แซนด์ส เป็นการแสดงน้ำพุ  ไฟ  แสง  และเลเซอร์สุดอลังกาล และท่านยังสามารถ ล่องเรือ BumBoat ชมสถานที่ไฮไลท์ต่างๆ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจโดยจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที (ไม่รวมค่าบัตร 25 SGD/ท่าน)

พักที่ : Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า


Day 2 : วัดเทียนฮกเก๋ง – วัดศรีมาริอัมมัน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ตรอกฮาจิเลน – บูกิสสตรีท มาร์เก็ต – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์ Light&Water

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนฮกเก๋ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียง อาทิ เศรษฐีผู้ใจบุญนามว่า ตัน ต็อก เส็ง เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ของสิงคโปร์ บูชาหม่าโจ่ว หรือเจ้าแม่ทับทิม(เทพธิดาแห่งท้องทะเล)

ท่านจะได้สัมผัสสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการในสไตล์ศิลปะจีนดั้งเดิม วัดศรีมาริอัมมัน เป็นวัดที่มีรายละเอียดของรูปปั้นและการแกะสลักมาก โดยเฉพาะเจดีย์ 6ชั้น ที่อยู่ด้านบนของประตูทางเข้า ที่มีการแกะสลักรูปปั้นเทพและสัตว์ต่างๆตามนิทานปรำปราของศาสนาฮินดู จึงต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอ โดยเพิ่งผ่านการทาสีใหม่ทั้งหมดเมื่อปี 2010

วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดขนาดใหญ่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมจีนในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระทนต์ของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่ในสถูปทองคำ ผู้คนนิยมมาวัดนี้เพื่อแก้ปีชง เสริมดวง ขอพรจากเทพเจ้าที่คุ้มครองปีเกิด

ตรอกฮาจิ  เป็นถนนช้อปปิ้งสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าและดีไซเนอร์อิสระของวัยรุ่น ร้านค้าส่วนใหญ่จะเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และพวกสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ ราคาไม่แพง

ตลาดบูกิส สตรีท เป็นแหล่งช้อปที่ขายของจิปาถะหลากหลาย อาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ขนมปลไม้ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ของฝาก และของที่ระลึก แบ่งออกเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ

การ์เด้น บาย เดอะเบย์ ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า มีพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วโลก  ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางกิโลเมตร ด้วยงบการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าบัตร Super Tree 8 SGD/ท่าน)

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน ภายในประกอบไปด้วยน น้ำตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ำ และต้นไม้นานาชนิด ภายใต้ พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพื่อค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่น่า ทึ่ง ส่วนหลังคาของโดม ประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไว้ที่ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อนชื้นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคน ที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหุบเขาในป่าฝน

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน โดมเรือนกระจกที่จัดแสดงไม้ดอกสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีการควบคุม อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ สวน ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดที่เป็นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมที่มีทั้งสวนฝรั่งเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน และสวนญี่ปุ่นที่จะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤดูกาลและ ตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ

สะพานเกลียว Helix Bridge เปิดเมื่อ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย มีความยาวประมาณ 920 ฟุต เป็นสะพานคนเดินที่มีรูปทรงทันสมัยตั้งอยู่ที่อ่าวมาริน่าเชื่อมระหว่าง Marina Center กับ Marina South โดยในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟที่ประดับไว้ให้ความสวยงามเป็นนอย่างมาก

มาริน่าเบย์แซนด์ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบันเทิงมากมายมีรีสอร์ทหรูขนาดใหญ่ 3 อาคาร ห้างสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอน พื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน โรงภาพยนตร์ และช้อปแบรนด์เนม อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL  สระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์สามารถมองเห็นเมืองสิงคโปร์ในมุม 360 องศา จุดชมวิวสูงเสียดฟ้าบนตึกที่เป็นเรือ คาสิโนสุดหรู ตามกฎหมายประเทศสิงโปร์ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและมีอายุ 21 ปีขึ้นไปแต่งกายสุภาพ  (ไม่รวมค่าขึ้น Sand Sky Park)

ชม Wonder Full Light(ฟรีค่าเข้าชม กรณีซื้อบัตรขึ้น Sand Sky Park) มีรอบการแสดงดังนี้
อา.-พฤ. 20.00น./21.00น.
ศ.-ส. 20.00น./21.00น./22.00น.

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง เมนู ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ มาริน่าเบย์แซนด์

พักที่ : Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า


Day 3 : อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง (ราคาตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ผู้ใหญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท) หรือซื้อ Option มหาสนุกจ่ายเพิ่ม 2,777 บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริการพาเที่ยว*
อุโมงค์ต้นไม้ – เกาะเซ็นโตซา – S.E.A Aquarium – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตั๋ว) – ช้อปปิ้ง IMM เอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุด

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อุโมงค์ต้นไม้ อยู่ที่สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง Fort Canning Park ลักษณะเป็นเหมือนบันไดวนขึ้นด้านบน ปากปล่องรูปวงกลม ถือเป็นแลนมาร์คของนักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้

เกาะเซ็นโตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงและความสนุกสนาน จากพื้นที่บนเกาะประกอบไปด้วยสวนสนุกชื่อดังอย่างยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง สวนน้ำ ชายหาด เครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำมากมาย S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน โลก มีสัตว์ทะเลมากกว่า 800 สายพันธุ์ จำนวนมากกว่า 100,000 ตัว เช่นปลาฉลามหัวค้อน ฉลามครีบเงิน กระเบนราหู โลมา และที่นี่จะพาท่านดำดิ่งสู่การผจญภัยในโลกใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดโลก (ไม่รวมตั๋ว 1,000 บาท)

IMM Outlet Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมร้าน outlet แบรนด์ดังต่างๆ ไว้มากที่สุดในสิงคโปร์

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ IMM

พักที่ : Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า


Day 3 : เมอร์ไลออน – Duty Free – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – Jewel Changi – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมอร์ไลออน เครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรู้จัก และเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศ ถูกออกแบบขึ้นปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free

ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่…

jewel changi เปิดใช้ในปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสัญชาติอิสราเอล – อเมริกัน เป็นอาคารที่มีไลฟ์สไตล์แบบห้างสรรพสินค้าท่ามกลางธรรมชาติที่อลังการมาก ๆ ด้วยความสูง 10 ชั้น มีขนาดพื้นที่ถึง 135,700 ตารางเมตร มีน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลก มีต้นไม้มากกว่า 100,000 ต้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าช้อปปิ้งแบรนด์ดังมากกว่า 300 ร้าน โรงแรม   โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยังมี เคาน์เตอร์เช็คอิน ล่วงหน้า รวมถึงทางเชื่อมต่อทุกเทอมินอล นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

15.25น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16.55น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก

หากลูกค้าท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่การทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน


**กรณีลูกค้ามีตั๋วแล้วคิดราคา 9,977 บาท/ท่าน**
**เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับราคา 2,977 บาท เกิน 2 ปี มีเตียงคิดราคาปกติ**
อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป หากไม่ครบตามจำนวนขอสงวนสิทธิ์เลื่อน การเดินทางหรือ เก็บค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะออกเดินทาง ตามความต้องการ

** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม**
ค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท/ ทริป/ ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่อนเดินทาง)


เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 7,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 • กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือ แจ้ง เปลี่ยน ผู้เดินทางโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวิซ่าแล้ว) และแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ : ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระภายในวันที่กำหนด


อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
– ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น – ค่าทำหนังสือเดินทาง –
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,มินิบาร์ห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
– ค่าตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี) และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
– ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท


เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์
 • เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
 • เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีช่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
( อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา )
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตำแหน่งที่นั่งได้เอง
8.มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองวิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu