ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน น้ำพุแห่งโชคลาภ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ยูนิเวอร์แซล อิสระท่องเที่ยว

฿10,977

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน น้ำพุแห่งโชคลาภ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ยูนิเวอร์แซล อิสระท่องเที่ยว

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2566

 • น้ำพุแห่งโชคลาภ
 • ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน น้ำพุแห่งโชคลาภ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ยูนิเวอร์แซล อิสระท่องเที่ยว

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2566

 • น้ำพุแห่งโชคลาภ
 • ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ พัก2-3ท่าน/ห้อง (ราคาต่อท่าน)
เด็กอายุ 3 – 6 ปี
ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน)
25 – 27 มีนาคม 6611,977.-11,477.-2,977.-
28 – 30 มีนาคม 6610,977.-10,477.-2,977.-
04 – 06 เมษายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
05 – 07 เมษายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
07 – 09 เมษายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
08 – 10 เมษายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
09 – 11 เมษายน 6614,977.-14,477.-2,977.-
10 – 11 เมษายน 6614,977.-14,477.-2,977.-
18 – 20 เมษายน 6612,977.-12,477.-2,977.-
21 – 23 เมษายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
01 – 03 พฤษภาคม 6614,977.-14,477.-2,977.-
02 – 04 พฤษภาคม 6614,977.-14,477.-2,977.-
03 – 05 พฤษภาคม 6614,977.-14,477.-2,977.-
10 – 12 พฤษภาคม 6613,977.-13,477.-2,977.-
17 – 19 พฤษภาคม 6613,977.-13,477.-2,977.-
31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
14 – 16 มิถุนายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
21 – 23 มิถุนายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
05 – 07 กรกฎาคม 6613,977.-13,477.-2,977.-
19 – 21 กรกฎาคม 6613,977.-13,477.-2,977.-
01 – 03 สิงหาคม 6614,977.-14,477.-2,977.-
02 – 04 สิงหาคม 6614,977.-14,477.-2,977.-
03 – 05 สิงหาคม 6614,977.-14,477.-2,977.-
16 – 18 สิงหาคม 6613,977.-13,477.-2,977.-
30 สิงหาคม – 01 กันยายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
06 – 08 กันยายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
20 – 22 กันยายน 6613,977.-13,477.-2,977.-
11 – 13 ตุลาคม 6614,977.-14,477.-2,977.-
18 – 20 ตุลาคม 6614,977.-14,477.-2,977.-
22 – 24 ตุลาคม 6614,977.-15,477.-2,977.-

** กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่านไม่มี ลูกค้าต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม **

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – น้ำพุแห่งโชคลาภ – เมอร์ไลออน – การ์เด้นบายเดอะเบย์ (ไม่รวมตั๋ว) มารีน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวสกายพาร์ค (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ชมโชว์การแสดงม่านน้ำ แสง สี เสียง

 • 06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
 • 09.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดยเที่ยวบิน TR 609
 • 12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)

 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งโชคลาภ ได้รับการจดบันทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1998 โดยตัวน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่ตึกซันเทคทั้งห้าที่เชื่อว่ามีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมและแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวย ตัวน้ำพุสร้างเป็นรูปวงแหวนทองแดงมีขาเป็นฐานสี่ข้าง

 • เมอร์ไลออน เครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรู้จัก และเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศ ถูกออกแบบขึ้นปี ค.ศ. 1964
 • การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (ไม่รวมตั๋ว) ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า มีพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางกิโลเมตร ด้วยงบการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท สำหรับท่านที่ไม่เข้าโดมอิสระถ่ายรูปซุปเปอร์ทรีโกรฟด้านนอก เลือกซื้อของฝากที่ระลึกในช็อปและร้านกาแฟสตาร์บักส์
 • ช่วงค่ำ… บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บักกุ๊ดเต๋

 • มาริน่าเบย์แซนด์ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบันเทิงมากมายมีรีสอร์ทหรูขนาดใหญ่ 3 อาคาร ห้างสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอน พื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน โรงภาพยนตร์ และช้อปแบรนด์เนม
 • จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค เป็นดาดฟ้าที่ไม่เหมือนใคร โดยสูงจากพื้นดิน 200 เมตร มีสระว่ายน้ำลอยฟ้าและจุดชมวิวอันงดงาม จากสระว่ายน้ำลอยฟ้าของ Marina Bay Sands SkyPark สามารถมองไปเห็นเส้นขอบฟ้าของสิงคโปร์ในยามกลางวัน (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิว หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง)
  ชมโชว์การแสดงม่านน้ำ แสง สี เสียง เป็นการแสดงน้ำพุ ไฟ แสง และเลเซอร์สุดอลังกาล
 • พักที่ Value Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฟรีเดย์ อิสระท่องเที่ยว ** แนะนำยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ – S.E.A Aquarium – สิงคโปร์ฟลายเออร์ **

หากต้องการใช้รถ รับ-ส่ง ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ ต้องแจ้งในวันจอง 990บ./ท่าน ราคานี้ต้องจอง 4ท่านขึ้นไป หากไม่ถึงตามจำนวนคิดเหมา 3,990บ.

 • ช่วงเช้า… บริการอาหารเช้า

 • Universal Studios Singapore เป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่ใน Resorts World Sentosa ที่ Sentosa ประเทศสิงคโปร์ มีเครื่องเล่น การแสดง และสถานที่ท่องเที่ยว 28 แห่ง ในเจ็ดโซนที่มีธีม เป็นหนึ่งในหกสวนสนุก Universal Studios ทั่วโลก

 • S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน โลก มีสัตว์ทะเลมากกว่า 800 สายพันธุ์ จำนวนมากกว่า 100,000 ตัว เช่นปลาฉลามหัวค้อน ฉลามครีบเงิน กระเบนราหู โลมา และที่นี่จะพาท่านดำดิ่งสู่การผจญภัยในโลกใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดโลก

 • สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ชิงช้าสวรรค์ชมวิวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์สุดตระการตาของสิงคโปร์ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ จะพาคุณขึ้นไปสูงจากพื้นดิน 165 เมตร หรือเท่าๆ กับตึก 42 ชั้น และตรงตำแหน่งนี้เองคุณจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างที่สวยงามน่าทึ่งและเป็นชิงช้าสวรรค์ชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (หากต้องการขึ้นชิงช้ากรุณาแจ้งในวันจอง)
 • ช่วงเที่ยง / ช่วงค่ำ… เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
 • พักที่ Value Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น้ำตกจีเวล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ช่วงเช้า… บริการอาหารเช้า

 • นำท่าน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการ
  ช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่…

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน น้ำตกจีเวล เปิดใช้ในปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสัญชาติอิสราเอล-อเมริกัน เป็นอาคารที่มีไลฟ์สไตล์แบบห้างสรรพสินค้าท่ามกลางธรรมชาติที่อลังการมากๆ ด้วยความสูง 10 ชั้น มีขนาดพื้นที่ถึง 135,700 ตารางเมตร มีน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลก มีต้นไม้มากกว่า 100,000 ต้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าช้อปปิ้งแบรนด์ดังมากกว่า 300 ร้าน โรงแรม โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยังมีเคาน์เตอร์เช็คอิน ล่วงหน้ารวมถึงทางเชื่อมต่อทุกเทอมินอล
 • 17.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Scoot โดยเที่ยวบิน TR 616
 • 19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Main Menu