ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 3วัน 2คืน เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

฿9,977

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 3วัน 2คืน เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

 • จัตุรัสแห่งดวงดาว
 • นั่งรถราง
 • ล่องเรือกระด้ง
 • นั่งสามล้อชมเมือง
 • เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • เมนูพิเศษ กุ้งมังกร และ บุฟเฟต์นานาชาติ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 3วัน 2คืน เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

 • จัตุรัสแห่งดวงดาว
 • นั่งรถราง
 • ล่องเรือกระด้ง
 • นั่งสามล้อชมเมือง
 • เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • เมนูพิเศษ กุ้งมังกร และ บุฟเฟต์นานาชาติ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
(ราคาต่อท่าน)
เด็ก 3-6 ปี
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
19-21 มกราคม 669,9779,4773,977
27-29 มกราคม 6610,97710,4773,977
03-05 กุมภาพันธ์ 6611,97711,4773,977
10-12 กุมภาพันธ์ 6611,97711,4773,977
17-19 กุมภาพันธ์ 6611,97711,4773,977
24-26 กุมภาพันธ์ 6611,97711,4773,977
03-05 มีนาคม 6612,97712,4773,977
04-06 มีนาคม 6613,97713,4773,977
05-07 มีนาคม 6612,97712,4773,977
06-08 มีนาคม 6612,97712,4773,977
07-09 มีนาคม 6612,97712,4773,977
08-10 มีนาคม 6612,97712,4773,977
09-11 มีนาคม 6612,97712,4773,977
10-12 มีนาคม 6612,97712,4773,977
17-19 มีนาคม 6612,97712,4773,977
24-26 มีนาคม 6612,97712,4773,977
31 มี.ค - 02 เม.ย 6612,97712,4773,977
07-09 เมษายน 6614,97714,4773,977
10-12 เมษายน 6614,97714,4773,977
21-23 เมษายน 6614,97714,4773,977
28-30 เมษายน 6613,97713,4773,977
05-07 พฤษภาคม 6614,97714,4773,977
12-14 พฤษภาคม 6614,97714,4773,977
19-21 พฤษภาคม 6613,97713,4773,977
26-28 พฤษภาคม 6614,97714,4773,977
09-11 มิถุนายน 6613,97713,4773,977
16-18 มิถุนายน 6613,97713,4773,977
23-25 มิถุนายน 6613,97713,4773,977
30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 6613,97713,4773,977
07-09 กรกฎาคม 6613,97713,4773,977
14-16 กรกฎาคม 6613,97713,4773,977
21-23 กรกฎาคม 6613,97713,4773,977
28-30 กรกฎาคม 6614,97714,4773,977
04-06 สิงหาคม 6614,97714,4773,977
11-13 สิงหาคม 6614,97714,4773,977
18-20 สิงหาคม 6613,97713,4773,977
25-27 สิงหาคม 6613,97713,4773,977
01-03 กันยายน 6613,97713,4773,977
08-10 กันยายน 6613,97713,4773,977
15-17 กันยายน 6613,97713,4773,977
22-24 กันยายน 6613,97713,4773,977
29 ก.ย. - 01 ต.ค. 6613,97713,4773,977
05-07 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
06-08 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
12-14 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
13-15 ตุลาคม 6615,97715,4773,977
19-21 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
20-22 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
21-23 ตุลาคม 6615,97715,4773,977
22-24 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
23-25 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
24-26 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
25-27 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
26-28 ตุลาคม 6614,97714,4773,977
27-29 ตุลาคม 6614,97714,4773,977

** กรณีห้องพัก 3 ท่านไม่มี ลูกค้าต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม **

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง – บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ สะพานลอยฟ้าโกลด์ เด้นเบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

04.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
07.30น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 964
09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานังเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง สักการะเจ้าแม่กวนอิม ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก
เที่ยง… บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม ข้าวผัด,แหนมเนือง,เฝอไก่,ขนมฮอยหมูย่าง,ขนมเบื้องณวนกุ้ง


เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เทือกเขาบานาฮิลล์
ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันก่าแก่ของบานาฮิลล์จะได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส


สะพานโกล์เด้นบริด จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย


นั่งรถรางสู่ สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย


อุโมงเก็บไวน์ โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา


หมู่บ้านฝรั่งเศส เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาสูงกว่า 1,487 เมตรจากระดับน้ำทะเล ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและทหารฝรั่งเศสได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส ปรับพื้นที่ป่ารกปลูกเป็นรีสอร์ตและบ้านพัก ไว้ให้ทหารฝรั่งเศสพักผ่อนตากอากาศในช่วงนั้น จนเมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับบานาฮิลส์ก็ถูกทิ้งร้างไปยาวนาน จนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยวและชาวเวียดนามเอง
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายชื่อดังผลงาน Jules Verne มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค ท่องโลกล้านปี


ค่ำ… บริการอาหารค่ำ บุฟเฟต์นานาชาติ
พักที่ Mercury BanaHill หรือเทียบเท่า
**กรณีพัก 3 ท่าน บนบานาฮิลล์เพิ่ม 1,490 บ./ห้อง**

วันที่สอง จัตุรัสแห่งดวงดาว – ร้านของฝากเมืองดานัง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ ร้านหยกอัญมณี หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง (ไม่รวมในราคาทัวร์ 390บ./ท่านสนใจแจ้งในวันจอง) คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์ – สะพานมังกร

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


จัตุรัสแห่งดวงดาว นำท่านเดินทางชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม เปรียบเสมอการเดินทางสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวที่มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรแห่งดวงจันทร์และอาณาจักรแห่งดวงอาทิตย์ถนนที่แสนงดงาม


นำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากเมืองดานัง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม ผลิตภัณฑ์เยื่อไม้ไผ่คุณภาพและหยกอัญมณี เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และวิจิตศิลป์ที่ประณีตสวยงามที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ
เที่ยง… บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม,ทะเลนึ่งสด,กุ้งทอดมะนาว,ชาบูหม้อไฟ,ไข่เจียวเวียดนาม,ขนมหวาน


เยี่ยมชม… หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลัก นำมาจากเขาที่อยู่ในบริเวณไกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน


เดินทางสู่…หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน

เมืองมรดกโลกฮอยอัน
อนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกและมีการขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม นำท่านชมบ้านโบราณเลขที่101 เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม ถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งสามล้อชมเมือง
(ไม่รวมในราคาทัวร์ 390บ./ท่าน สนใจแจ้งในวันจอง )

นำท่าน คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์
และเดินทางสู่ สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพ ความยาว 666 เมตร ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของคืนวันเสาร์-อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ที่สะพานมังกรแห่งนี้จะมีการปิดถนน และเปลี่ยนเป็นการแสดงมังกรพ่นไฟสุดอลังการและจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสันอย่างสวยงามตระการตา

ค่ำ… บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม กุ้งมังกร ยำทะเล ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว ไข่พะโล้ดานัง ทอดมันปลาราดซอส
พักที่ Yes Hotel Da Nang หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ท่าอากาศยานดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่… ท่าอากาศยานดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
10.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 965
11.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน

 

Main Menu