ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง เว้ เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

฿11,977

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง เว้ เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

 • จัตุรัสแห่งดวงดาว
 • คล้องกุญแจสะพานเลิฟบริดจ์
 • ชมพระราชวังเว้
 • ล่องเรือกระด้ง
 • นั่งรถราง
 • เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • เมนูกุ้งมังกร และ อาหารขึ้นชื่อของเวียดนาม
คุยกับแอดมิน

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง เว้ เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

 • จัตุรัสแห่งดวงดาว
 • คล้องกุญแจสะพานเลิฟบริดจ์
 • ชมพระราชวังเว้
 • ล่องเรือกระด้ง
 • นั่งรถราง
 • เที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • เมนูกุ้งมังกร และ อาหารขึ้นชื่อของเวียดนาม

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
(ราคาต่อท่าน)
เด็ก 3-6 ปี
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
26 – 29 มกราคม 6613,97713,4773,977
13 – 16 กุมพาพันธ์ 6611,97711,4773,977
25 – 28 กุมพาพันธ์ 6613,97713,4773,977
07 – 10 มีนาคม 6614,97714,4773,977
23 – 26 มีนาคม 6614,97714,4773,977
07 – 10 เมษายน 6615,97715,4773,977
09 – 12 เมษายน 6615,97715,4773,977
13 – 16 เมษายน 6618,97718,4773,977
18 – 21 เมษายน 6615,97715,4773,977
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 6615,97715,4773,977
02 – 05 พฤษภาคม 6615,97715,4773,977
04 – 07 พฤษภาคม 6615,97715,4773,977
25 – 28 พฤษภาคม 6615,97715,4773,977
02 – 05 มิถุนายน 6615,97715,4773,977
08 – 11 มิถุนายน 6614,977144773,977
22 – 25 มิถุนายน 6614,977144773,977
05 – 08 กรกฎาคม 6614,977144773,977
27 – 30 กรกฎาคม 6615,977154773,977
28 – 31 กรกฎาคม 6615,977154773,977
29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 6615,977154773,977
30 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 6615,977154773,977
03 – 06 สิงหาคม 6615,977154773,977
12 – 15 สิงหาคม 6615,977154773,977
31 สิงหาคม – 03 กันยายน 6614,977144773,977
28 กันยายน – 01 ตุลาคม 6614,977144773,977
02 – 05 ตุลาคม 6615,977154773,977
12 – 15 ตุลาคม 6616,977164773,977
20 – 23 ตุลาคม 6616,977164773,977
26 – 29 ตุลาคม 6616,977164773,977

** กรณีห้องพัก 3 ท่านไม่มี ลูกค้าต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม **

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง – บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – สะพานลอยฟ้าโกลด์ – เด้นบริด – นั่งรถราง – สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบสถ์เซนต์เดนิส – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

04.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
07.30น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 964
09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานังเวียดนาม


นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง สักการะเจ้าแม่กวนอิม ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก

เที่ยง… บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม,ข้าวผัด,แหนมเนือง,เฝอไก่,ขนมฮอยหมูย่าง,ขนมเบื้องณวนกุ้ง


เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เทือกเขาบานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันก่าแก่ของบานาฮิลล์จะได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส


สะพานโกล์เด้นบริด จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย


นั่งรถรางสู่ สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย


อุโมงเก็บไวน์ โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา


หมู่บ้านฝรั่งเศส เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาสูงกว่า 1,487 เมตรจากระดับน้ำทะเล ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและทหารฝรั่งเศสได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส ปรับพื้นที่ป่ารกปลูกเป็นรีสอร์ตและบ้านพัก ไว้ให้ทหารฝรั่งเศสพักผ่อนตากอากาศในช่วงนั้น จนเมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับบานาฮิลส์ก็ถูกทิ้งร้างไปยาวนาน จนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยวและชาวเวียดนามเอง
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายชื่อดังผลงาน Jules Verne มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค ท่องโลกล้านปี


ค่ำ… บริการอาหารค่ำ  บุฟเฟต์นานาชาติ
พักที่ Mercury BanaHill หรือเทียบเท่า

วันที่สอง จัตุรัสแห่งดวงดาว – เมืองเว้ – นครต้องห้าม – พระราชวังเว้ – ดองบาไนท์มาร์เก็ต

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


จัตุรัสแห่งดวงดาว นำท่านเดินทางชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม เปรียบเสมอการเดินทางสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวที่มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรแห่งดวงจันทร์และอาณาจักรแห่งดวงอาทิตย์ถนนที่แสนงดงาม


เดินทางสู่… เมืองเว้ อดีตเมืองหลวงราว 400 ปี ของประเทศเวียดนามในราชวงศ์เหงียน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตา แม้ว่าเมืองเว้จะได้รับความเสียหายจากพิษภัยของสงครามไปบ้าง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองสมกับเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เที่ยง… บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม


เยี่ยมชม… อาณาจักรต้องห้ามแห่งเวียดนาม พระราชวังเว้ สร้างตามแบบของพระราชต้องห้ามในประเทศจีนแต่ย่อส่วนให้เล็กกว่า พระราชวังแห่งนี้ เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงค์เหงียนทั้ง 13 พระองค์ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 27 ปี กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ประทับชื่อกษัตริย์เบ่าได๋ พระราชวังร้างแห่งนี้ก็กลายเป็นที่ซ่องสุมพวกเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม จึงถูกกองทัพสหรัฐถล่มในปี คศ.1968 ทำให้พระราชวังเสียหายยับเยิน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามกำลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ย และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ดองบาไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป และถ้าเข้าไปถึงริมน้ำจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคึกคักมาก

ค่ำ… อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ย่านดองบาไนท์มาร์เก็ต
พักที่ Thanh Lich Asia Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองเว้ – เมืองดานัง – ร้านของฝากเมืองดานัง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ หยกอัญมณี – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่101 – นั่งสามล้อชมเมือง (ไม่รวมในราคาทัวร์ 390บ./ท่าน สนใจแจ้งในวันจอง) – คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์ – สะพานมังกร

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่… เมืองดานัง เมืองท่องเที่ยวสุดฮิตขวัญใจคนไทยที่มาแรงสุดๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยความเป็นเมืองท่าติดทะเลมีชายหาดทรายสีขาวทอดยาว รวมถึงเทือกเขาน้อยใหญ่ สถานที่เที่ยวหลากหลายสไตล์ และสถานที่สุดฮิปแนะนำที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเช็คอินเที่ยวดานังคือ บานาฮิลส์

เที่ยง… บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากเมืองดานัง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม ผลิตภัณฑ์เยื่อไม้ไผ่คุณภาพและหยกอัญมณี เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และวิจิตศิลป์ที่ประณีตสวยงามที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ


เยี่ยมชม… หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลัก นำมาจากเขาที่อยู่ในบริเวณไกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน
เดินทางสู่…หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน


เมืองมรดกโลกฮอยอัน
อนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก นำท่านชมบ้านโบราณเลขที่101 เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม ถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอัน
นั่งสามล้อชมเมืองไม่รวมในราคาทัวร์ 390บ./ท่าน สนใจแจ้งในวันจอง


นำท่าน คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์
และเดินทางสู่ สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพ ความยาว 666 เมตร ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของคืนวันเสาร์-อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ที่สะพานมังกรแห่งนี้จะมีการปิดถนน และเปลี่ยนเป็นการแสดงมังกรพ่นไฟสุดอลังการและจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสันอย่างสวยงามตระการตา
ค่ำ… บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม
กุ้งมังกร ยำทะเล ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว ไข่พะโล้ดานัง ทอดมันปลาราดซอส
พักที่ Yes Hotel Da Nang หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ท่าอากาศยานดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่… ท่าอากาศยานดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
10.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 965
11.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน

 

Main Menu