fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ สงกรานต์ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง ชมยอดเขาฟานซีปัน

฿21,977

ร้านค้า : Admin

ทัวร์เวียดนามเหนือ สงกรานต์ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง ชมยอดเขาฟานซีปัน

เดินทางเมษายน 2566

 • สักการะพระใหญ่และเจ้าแม่กวนอิม
 • ขึ้นกระเช้าอ่าวฮาลองเบย์
 • ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 • ถ้ำนางฟ้าสวรรค์
 • ทะเลสาบคืนดดาบ
 • เมนูหม้อไฟปลาแซลมอน ปูม้านึ่งเบียร์ กุ้งนึ่งมะนาว
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์เวียดนามเหนือ สงกรานต์ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง ชมยอดเขาฟานซีปัน

เดินทางเมษายน 2566

 • สักการะพระใหญ่และเจ้าแม่กวนอิม
 • ขึ้นกระเช้าอ่าวฮาลองเบย์
 • ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 • ถ้ำนางฟ้าสวรรค์
 • ทะเลสาบคืนดดาบ
 • เมนูหม้อไฟปลาแซลมอน ปูม้านึ่งเบียร์ กุ้งนึ่งมะนาว

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ พัก2-3ท่าน/ห้อง (ราคาต่อท่าน)เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง(ราคาต่อท่าน)พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน)
13 – 16 เมษายน 6622,97722,4773,977
14 – 17 เมษายน 6621,97721,4773,977

** กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่านไม่มี ลูกค้าต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม **

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ซาปาไนท์ มาร์เก็ต

 • 04.30น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน การบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
 • 07.45น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ โดยสายการบินที่ WE 560
 • 09.35น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ หลังจากนั้นนำท่านสู่เมือง เมืองฮานอย ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา
 • ช่วงเที่ยง… บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม
 • โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยังมีจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมให้ท่านดื่มด่ำไปกับความเย็นจากสายหมอกอีกด้วย
 • ซาปาไนท์ มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนซาปาเป็นตลาดสำหรับการช็อปปิ้ง ตลาดแห่งนี้คึกคักไปด้วยแผงขายสินค้าของชนเผ่าต่างๆที่นำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมาขาย หากคุณกำลังมองหาซื้อของขวัญแบบดั้งเดิมที่ไม่เหมือนใครให้กับเพื่อนและญาติของคุณ เช่น ผ้าทอและเครื่องประดับ เราแนะนำให้มาซื้อได้ที่นี่ ที่ตลอดยังมีศูนย์อาหารซึ่งคุณสามารถลองชิมอาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย
 • ช่วงค่ำ… บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม
  หม้อไฟปลาแซมอน ไก่ซอสเป๋าฮื้อ ผัดผักรวม ซุปปลาแซวมอน สลัดรวม ข้าวโพดทอด ขนมจีน เซ็ตผลไม้
 • พักที่ Lacasa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง นั่งรถรางชมดอกไม้ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน สักการะพระใหญ่และเจ้าแม่กวนอิม – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ม กั๊ต  ฮานอย ร้านOTOP – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

 • ช่วงเช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านนั่งรถรางชม สวนดอกไม้ จากสถานีซาปาสู่สถานี ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน เป็นกระเช้าแบบสามสายแบบไม่หยุดพัก ที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านภูเขาหลายลูก ผ่านเมฆหมอกไปอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเดินทางแค่ 15-20 นาทีก็ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้ว ระหว่างนั่งกระเช้าก็ชมวิวด้านล่างได้แบบพาโนราม่า  นำท่าน สักการะพระใหญ่และเจ้าแม่กวนอิม 

 • ไฮไลท์ของยอดเขาฟานซีปันก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปกับ ป้ายสามเหลี่ยมพีระมิดที่สลักชื่อและความสูงของยอดเขาไว้หมู่บ้านชาวเขากั๊ม กั๊ต  ตั้งอยู่ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ทางตอนเหนือสุดของเวียดนาม เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำที่ทำนาอยู่ในหุบเขาบรรยากาศของหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ในเรื่องความสงบสภาพอากาศของที่นี่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและธรรมชาติที่สดชื่นวิวทิวทัศน์ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาและแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยสุดลูกหูลูกตา
 • ช่วงเที่ยง… บริการอาหารเที่ยง บุฟเฟต์
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เลือกชมและช้อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม
 • จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงใจกลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม น้ำในทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยมโดยปกติจะเป็นสีเขียว จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า “ทะเลสาบหลุกถวี” หรือ “ทะเลสาบน้ำเขียว” 
 • นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย แหล่งช้อปปิ้งของฮานอย สาเหตุที่ชื่อถนน 36 มาจาก 36 อาชีพที่ทำการค้าขายบนถนนแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตอย่างงานด้านหัตถกรรมสอดคล้องกับชื่อถนนแต่ละเส้นในอดีตอย่าง เครื่องเงิน ผ้าไหม บนถนนแห่ง แต่ปัจจุบันมากกว่า 36 ไปแล้ว
 • ช่วงค่ำ… บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม ทอดมันปลาหมึก,ปลาทับทิมซอสเปรี้ยวหวาน,ยำรวมมิตร,เป็ดผัดเการี่  ผัดมะเขือยาวหมูสับทอดซีอิ้ว,ผัดผักรวม,แกงส้มหอย,เซ็ตผลไม้
 • พักที่ Moon View Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮานอย – ฮาลอง ขึ้นกระเช้าข้ามทะเลชมทิวทัศน์อ่าวฮาลองเบย์ – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต

 • ช่วงเช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • ช่วงเที่ยง… บริการอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร อาหารเวียดนาม
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ถ้าพูดถึงที่เที่ยวเวียดนามเหนือ ที่มีชื่อเสียงมายาวนานหลายคนจะนึกถึง    ฮาลองเบย์ ในเมืองฮาลองเป็นอันดับแรกๆ นอกจากการล่องเรือแล้วในอ่าวฮาลองยังมีที่เที่ยวน่าสนใจอยู่ คือ กระเช้าลอยฟ้าที่ชื่อว่า Queen Cable Car เป็นกระเช้า 2 ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมยังมีเสาคอนกรีตส่งกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ความสูง 188.88 เมตร กระเช้าจะพาข้ามอ่าวฮาลองได้เห็นอ่าวฮาลองในอีกมุมมองหนึ่งที่ทั้งสวยและสูง
 • ช้อปปิ้งเบาๆ พักผ่อนหย่อนใจจากการเที่ยวมาทั้งวัน เราไปเดินเล่นกันที่ ฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต ที่อยู่ใกล้ๆ กับอ่าวฮาลอง เป็นตลาดกลางคืนของเมืองฮาลอง มีของขายหลากหลายชนิด งานแฮนด์เมด งานศิลปะพื้นเมืองท้องถิ่น ของฝากของที่ระลึกที่มีให้เลือกหลากหลาย

วันที่สี่ ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้าสวรรค์ – ฮานอย ร้าน OTOP – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ช่วงเช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านเดินทางสู่อ่าวฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง เรือจะพาเราชมธรรมชาติสวยๆ ของเกาะหินปูนน้อยใหญ่รูปร่างแปลกตา บอกเลยว่าตลอดเส้นทางนั้นอากาศดีและชิลสุดๆ เรือจะล่องไปเรื่อยๆ และพาแวะชม ถ้ำนางฟ้า ที่ภายในมีหินรูปร่างคล้ายนางฟ้าซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี ถ้ำสวรรค์ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย เกิดจากการทับถมกันทางธรรมชาติ มีการประดับไฟเพิ่มสีสัน ยิ่งทำให้ดูสวยงามขึ้นไปอีก
 • ช่วงเที่ยง… บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม ปูม้านึ่งเบียร์ กุ้งนึ่งมะนาว ปลานิลทอดซอสมะเขือเทศ หอยผัดโหระพา ปลาหมึกผัดหอม เปาะเปี๊ยะทอดทะเล แกงจืดหอย ไข่เจียว ผัดผักรวม เซ็ตผลไม้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เลือกชมและช้อปของฝากที่ระลึก จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางสู่… ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 20.40น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน WE 565
 • 22.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu