ทัวร์ญี่ปุ่น 8วัน 5คืน โตเกียว อิบารากิ มัตสึโมโตะ โยโกฮาม่า เที่ยวเทศกาลทุ่งดอกไม้

฿88,888

ทัวร์ญี่ปุ่น 8วัน 5คืน โตเกียว อิบารากิ มัตสึโมโตะ โยโกฮาม่า เที่ยวเทศกาลทุ่งดอกไม้

เดินทาง เมษายน 2566

 • ชมเทศกาลดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ
 • นมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
 • เข้าชม ปราสาทมัตสึโมโตะ
 • แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ญี่ปุ่น 8วัน 5คืน โตเกียว อิบารากิ มัตสึโมโตะ โยโกฮาม่า เที่ยวเทศกาลทุ่งดอกไม้

เดินทาง เมษายน 2566

 • ชมเทศกาลดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ
 • นมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
 • เข้าชม ปราสาทมัตสึโมโตะ
 • แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
13-20 เมษายน 2566
(สงกรานต์)
88,88817,000

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<<
** หมายเหตุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 12,000 บาท/ท่าน
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (JOINLAND) หักออกจากราคาทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน

 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

19.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ผู้โดยสารขาออก เพื่อพบไกด์และรับเอกสาร และโหลดกระเป๋าเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
22.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ TG682
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

วันที่สอง ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – เมืองอิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ – ตลาดปลาโออาไร – ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ – อามิ พรีเมียม เอาท์เล็ต

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่าน ขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับหลังผ่านขั้นตอนการเข้าประเทศแล้ว
นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น อิบารากิซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลที่เกี่ยวกับดอกไม้ ที่มีให้ชมตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่วเน่าญี่ปุ่น มากที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
นำท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว สามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปด้านใน)
จากนั้นออกเดินทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ท่านสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงมาจากท่าเรือประมงโออาไร อาทิ ข้าวหน้าปลาดิบ หรืออาหารทะเลปิ้งย่าง นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลตากแห้งที่ทำเองโดยชาวประมง ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นของฝากอีกด้วย อิสระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบปิ้งย่าง เพลิดเพลินกับหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เช่น ปลาอังโค ปลาชิราสุ (ปลาข้าวสาร) ตามแต่ฤดูกาล หอยเชลล์ หอยตลับ หอยนางรม หมึกย่างเนย และกุ้ง เป็นต้น


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาโออาไร (1) — Cash Back 2000 YEN
จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ (Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บนเนินเขาหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นหนึ่งในเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคคันโต ถูกเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจ้าผู้ให้ความคุ้มครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสุขภายในครอบครัว
จากนั้นนำท่านสู่ อามิ พรีเมียม เอาท์เล็ต (AMI PREMIUM OUTLETS) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในอำเภออินาชิกิ จังหวัดอิบารากิ สามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในร้านค้าแบรนด์ดังจากทั้งในและนอกประเทศกว่า 150 ร้านซึ่งล้อมรอบด้วยบรรยากาศเขียวขจีในสไตล์ชายฝั่งทะเลตะวันตกของสหรัฐ จุดเด่นของอามิ พรีเมียม เอาท์เล็ต อยู่ที่ร้านอาหารที่มีให้เลือกลิ้มรสมากมายหลากสไตล์หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียน อาหารเกาหลี หรือแกงกะหรี่อินเดีย และยังมีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น บริการรับชำระเงินด้วย UnionPay ทุกร้าน หรือสินค้าปลอดภาษี (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ) ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) — บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

ที่พัก HOTEL MARROAD TSUKUBA

วันที่สาม เมืองอิบารากิ – เมืองฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ – ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)- ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหนึ่งในอำเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัดคานากาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได้ภายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แล้ว ฮาโกเนะยังได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น (Japanese Geoparks Network)
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที) คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนั้น ทำให้บริเวณนี้มีแร่กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมาก ไฮไลท์!!! ชิม ไข่ดำ (Kuro-Tamago) ซึ่งเป็นไข่ต้มสุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้ ว่ากันว่ากินไข่ดำหนึ่งฟอง จะอายุยืนขึ้นไปอีกเจ็ดปี
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ
จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (5) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
ที่พัก SUN PLAZA HOTEL FUJI LAKE YAMANAKA
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น


วันที่สี่ เมืองยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – เมืองมัตสึโมโตะ – ไร่วาซาบิไดโอะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี ค.ศ.1966 จนกระทั่งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสินค้าพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร้านน้ำชาและร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให้เข้ากับฤดูกาลด้วย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโนะ ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998 มัตสึโมโต้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จึงทำให้เมืองทั้งเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านสู่ ไร่วาซาบิไดโอะ (Daio Wasabi Farm) ไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สัมผัสขั้นตอนการผลิต ที่ทางไร่พิถีพิถันมากๆ กว่าจะได้เจ้าวาซาบิส่งตรงมาถึงผู้บริโภคได้ ไร่แห่งนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสายไร่ที่ใครได้ลองมาต้องติดอกติดใจ ด้วยทำเลที่ตั้งการที่ทางไร่ใช้น้ำบริสุทธิ์จากลำธารที่ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ภายในนอกจากไร่วาซาบิแล้ว ยังมีร้านขายของ และร้านอาหารเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากวาซาบิอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นวาซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกงกะหรี่วาซาบิ ไส้กรอกวาซาบิ น้ำสลัดรสวาซาบิ เบียร์ที่ทำจากวาซาบิ น้ำวาซาบิ ไอศกรีมรสวาซาบิ ช็อกโกแลตรสวาซาบิ และอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30นาที) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็น 1 ใน 5 ปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ เป็นปราสาทที่สร้างอยู่บนพื้นที่ราบ มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และเนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำและปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก เลยมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ ที่แปลว่า ปราสาทอีกา สำหรับข้างในตัวปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมาก บริเวณทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื่องใช้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ, ปืนคาบศิลาและอาวุธที่เคยใช้สู้รบในสมัยก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องสำหรับยิงปืนและยิงลูกธนู ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นและเมืองมัตสึโมโตะได้จากชั้นบนสุดของปราสาทแห่งนี้


เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก MATSUMOTO

วันที่ห้า เมืองมัตสึโมโตะ – คามิโคจิ – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่ คามิโคจิ (Kamikochi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาแสนสวยของเทือกเขา “เจแปน แอลป์” (Japan Alps) เป็นหุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ภาพสายน้ำของแม่น้ำอะซูสะ ที่ใสสะอาดไหลผ่านสะพานคัปปะ ล้อมรอบด้วยผืนป่าเขียวขจี และฉากหลังของยอดเขาสูงตระหง่านระดับ 3,000 เมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นสบายๆ ไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ จังหวัดกิฟุ (Gifu) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จังหวัดในภูมิภาคชูบุ มีพื้นที่ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นป่า ภูเขา และแม่น้ำเมืองที่คนไทยรู้จักมีหลายเมือง ไม่ว่าจะเป็นทาคายาม่า (Takayama), เกโระ (Gero), ฮิดะ (Hida) และหมู่บ้านชิราคาวะโกะ (Shirakawa-go) นอกจากนี้กิฟุยังมีชื่อเสียงเพราะถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดังชื่อคิมิโนะนะวะ


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า กัชโช มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมาก อบอวลไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ นอกจากนี้ยังมี วัด, ศาลเจ้า, สะพานและตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11)
ที่พัก MATSUMOTO


วันที่หก เมืองมัตสึโมโตะ – เมืองยามานาชิ – เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ – เมืองโยโกฮาม่า – โกดังอิฐสีแดงโยโกฮามา – ย่านไชน่าทาวน์ – กรุงโตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ (Yamanashi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) เมืองหลวงอยู่ที่นครโคฟุ ยามานาชิเป็นจังหวัดที่มีภูเขาปิดล้อม โดยเฉพาะภูเขาฟูจิซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมาก มีสินค้าขึ้นชื่อคือไวน์ ที่นครโคฟุมีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมอัญมณี และมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม
นำท่าน เที่ยวชมเทศกาลดอกไม้ “เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ” (Shibazakura Festival) หลังจากต้อนรับฤดูใบไม้ผลิด้วยดอกซากุระไปแล้ว ดอกไม้ที่จะมาอวดโฉมรับช่วงต่อไปนั้นก็คือ “ดอกชิบะซากุระ” หรือ “ดอกพิงค์มอส” ที่จะผลิบานในช่วง กลางเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ที่คาวากุจิโกะ เมืองแห่งภูเขาไฟฟูจิ จังหวัดยามะนาชิ เป็นเทศกาลหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก จุดเด่นของเทศกาล ชิบะซากุระ ที่คาวากูจิโกะ ก็คือวิวภูเขาไฟฟูจินั่นเอง เราจะได้เห็นทั้งภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น พร้อมๆ กับดอกชิบะซากุระสีชมพูสวยหวาน ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจากการชมดอกไม้แล้ว ในงานยังมีจุดขายอาหารและของหวานเมนูพิเศษที่ทำขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)


นำท่านเดินทางสู่ โยโกฮาม่า (Yokohama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดคานากาวะ (Kanagawa) จังหวัดที่อยู่ติดทางใต้ของโตเกียว เสน่ห์ของโยโกฮาม่าอยู่ที่ทะเลและท่าเรือ รวมถึงวิวทิวทัศน์ที่มีกลิ่นอายของต่างประเทศ แถมยังมีที่ช้อปที่กินที่น่าสนใจมากมายนับไม่ถ้วน
นำท่านสู่ โกดังอิฐสีแดงโยโกฮามา (Yokohama Red Brick Warehouse) หรือที่เรียกว่าอะคาเรนกะโซอูโกะ (Aka-Renga Souko) ตั้งอยู่บนอ่าวที่สวยงามของ ท่าเรือโยโกฮามาในจังหวัดคานากาว่า, ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยสองอาคารโดยอาคารที่ 2 ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1911 และอาคารที่ 1 นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1913 เพื่อใช้เป็นอาคารศุลกากร และคลังสินค้าของประเทศ ตั้งแต่ปลายยุคเมจิ จนถึงต้นยุคไทโช และได้รับการฟื้นฟูให้เเป็นสถานที่ ทางวัฒนธรรมและการพาณิชย์ในปี ค.ศ. 2002 ที่มีร้านค้า, คาเฟ่ และร้านอาหารมากมาย และบริเวณใกล้กันให้ท่านเดินเล่น ย่านไชน่าทาวน์ (Chukagai) ที่นี่มีร้านอาหารจีนและร้านขายของจิปาถะต่างๆ มากมาย รู้สึกเหมือนมาเดินเมืองจีนมาถึงก็จะเจอสัญลักษณ์ของที่นี่คือซุ้มประตูสีน้ำเงิน


นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (14) — บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL TOKYO


วันที่เจ็ด กรุงโตเกียว – จังหวัดโทชิงิ – สวนดอกไม้ อาชิคางะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ – กรุงโตเกียว – ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ – ท่าอากาศยานฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นำท่านเดินทางสู่จังหวัดโทชิงิ เพื่อชม สวนดอกไม้ อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในสวนดอกวิสทีเรียที่สวยงามและอลังการที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ที่จัดแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ อุโมงค์ต้นวิสทีเรียยาวเกือบ 100 เมตร และต้นวิสทีเรียขนาดใหญ่ยักษ์ อายุกว่า 140 ปีมาแล้ว อยู่ที่จังหวัดโทชิกิ(Tochigi) เมืองอาชิคางะ(Ashikaga) ดอกวิสทีเรียเป็นดอกไม้ที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากเช่นเดียวกับดอกซากุระ โดยในภาษาญี่ปุ่น ดอกวิสทีเรียนี้จะอ่านออกเสียงว่า ฟูจิ เสียงเดียวกับภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาประจำชาติ และยังถูกใช้เป็นชื่อตระกูลของคนญี่ปุ่นกันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงชุดการแสดงคาบูกิ ที่เป็นการแสดงละครเวทีของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมด้วย ทำให้สวนแห่งนี้เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงพีค จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช้อปปิ้งและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
เดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยคำว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ
นำท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย


ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

วันที่แปด ท่าอากาศยานฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

00.20 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย
(THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG661 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
04.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

++++++++++++++++++++++++++++++

 

Main Menu