fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เว้ Luxury ( นอนบานาฮิลล์ + นอน 4 ดาว ) เริ่ม 13,399 บาท/ท่าน

฿13,399

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เว้ Luxury ( นอนบานาฮิลล์ + นอน 4 ดาว ) 

ราคาเริ่มต้น 13,399 บาท/ท่าน

 • เดินทางตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2565
 • ทัวร์ส่วนตัวเวียดนามกลาง(เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่าน)
 • ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เว้
 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
 • นอนบนบาลาฮิลล์ 1 คืน
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์ และ Seafood
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

ทัวร์ต่างประเทศ : เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เว้ Luxury ( นอนบานาฮิลล์ + นอน 4 ดาว ) เริ่ม 13,399 บาท/ท่าน 

ราคาแพ็คเกจทัวร์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เว้ Luxury 4 วัน 3 คืน เริ่ม 13,399 บาท
 2 - 3
ท่าน
4 – 5
ท่าน
6 – 7
ท่าน
8-9
ท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน17,09915,69914,19913,399
รวมตั๋วเครื่องบิน24,09922,69921,19920,399

หัวหน้าทัวร์บริการเมื่อเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
{หากไม่ถึง15ท่านและต้องการหัวหน้าทัวร์โปรดเช็คค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่)

ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก (ร่วมเดินทางกับผู้ใหญ่)
– เด็กอายุ 0-3 ปี นอนห้องเดียวกับผุ้ใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย (ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มคิดตามจริง)
– เด็กอายุ 4-11 ปี นอนห้องเดียวกับผุ้ใหญ่ เป็นแบบเตียงเสริม คิด 80% จากราคาเต็มของผู้ใหญ่


วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – รับประทานอาหารกลางวัน – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า – โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – สวนสนุก The Fantasy Park – รถราง หรือ Alpine – รับประทานอาหารเย็น – โรงแรม Mercure French Village

08:00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
10:50 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ962
12.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความยาวถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

บ่าย  นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

หรืออิสระเล่น “รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว) เมื่อถึงเวลานัดหมายนำทุกท่านลงกระเช้าจากบานาฮิลล์

เย็น  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์ (2)
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม  Mercure French Village ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 : บานาฮิลล์ – วัดหลินอึ๋ง – สะพานมังกร – เมืองหมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – โบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – อิสระเดินเที่ยว – รับประทานอาหารเย็น

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ออกเดินทางสู่ ดานัง โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
นำท่าน สักการะวัดลินห์อึ๋ง  เป็นวัดที่หญ่ที่สุดในเมืองดานังภายในวิหารใหญ่เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูง 67 เมตร หันหน้าออกทะเลคอยปกป้องชาวประมงที่ออกไปหาปลา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานังและนำท่านชมความสวยงามของ สะพานมังกร ยามค่ำคืนสามารถถ่ายรูปและชมวิถีชีวิตของคนเวียดนามริมอ่าวเมืองดานังและสามารถเดินเล่นยามเย็นได้บรรยากาศแบบคนพื้นเมือง

นำท่านชมความสวยงามของ สะพานมังกร สามารถถ่ายรูปและชมวิถีชีวิตของคนเวียดนามริมอ่าวเมืองดานังและสามารถเดินเล่นยามเย็นได้บรรยากาศแบบคนพื้นเมือง

กลางวันบ  ริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทะเล (4)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่าน หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ถ่ายรูปกับในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก

หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี
นำท่านเที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน”  เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่อยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลเที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอันถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตาม อัธยาศัยมากมายสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมสวยๆ
อิสระเดินชม “เมืองโบราณฮอยอัน” ตามอัธยาศัย ท่านสามารถช้อปปิ้งซื้อของฝากและเข้าร้านรับทำชุดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองฮอยอันเพื่อสั่งทำชุดท้องถิ่นและสิ้นค้าหัตถกรรมอื่นๆ (สามารถเดินจากโรงแรมได้ไม่ไกลสามารถเที่ยวช็อปปิ้งตลาดโคมไฟในยามค่ำคืนด้วย)

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5)
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Mulberry Collection Silk Eco หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 : ฮอยอัน –  เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิขายดิงห์ – นั่งรถมอเตอร์ไซค์ชมเมืองวิถีชาวบ้าน – เจดีย์เทียนมู่ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – รับประทานอาหารเย็น

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
เดินทางไปเมืองเว้  ตามเส้นทางหมายเลข 1A ที่เรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก คณะจะได้รอดอุโมงค์ Hai Van ที่มีความยิ่งใหญ่ อลังกาลเป็นงานก่อสร้างแห่งภาคความภูมิใจของวิศวกร กรรมกรชาวเวียดนาม ท่านจะได้ชมและบันทึกภาพของอุโมงค์ทางบกที่มีความยาว 6280 เมตรพาลอดภูเขาหายเวินคณะจะได้ผ่านทะเวสาบ Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำก่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา จำนวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสีบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก

นำท่านเยี่ยมชม สุสานจักรพรรดิขายดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตกด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหงียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสสุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง11ปีพระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองสุสานแห่งนี้ถือเป็นสุสานที่ยังคงเดิมมากที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาสุสานที่เหลือของจักพรรคด์ต่างๆ ในยุคสงครมไม่ได้โดนทำลายจากระเบิดของทหารอเมริกันแม้แต่นิดเดียว

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)
บ่าย  นำท่านท่องเที่ยวแบบวิถีคนเวียดนาม นั่งมอเตอร์ไซค์ชมเมืองวิถีชาวบ้าน (ลูกค้าไม่ต้องขับเองมีคนขับพาเที่ยว  เเละ ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกนั่งมอเตอร์ไซค์ สามารถนั่งรถบัสของเราไปเที่ยวตามปกติได้เลย) เป็นแวะชมจุดต่างๆที่รถยนต์เข้าไม่ถึง ผ่านเขตเกษตรกรรมและชุมชนต่างๆ เยี่ยมชมหมู่บ้านธูป ที่ผลิตธูปส่งทั่วประเทศเวียดนาม

เยี่ยมชมบังเกอร์และจุดชมวิวแม่น้ำหอม และถ่ายรูปกับทีมมอเตอร์ไซเพื่อเป็นที่ระลึก ลงมอเตอร์ไซที่ วัดเทียนมู่ เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปีผ่านมา จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโล นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งหนึ่งเก็บไว้ที่ความสำคัญทางประวัติและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม เป็นรถเก๋งคันหนึ่งสีฟ้าของอาดิตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวกลางกรุงไซ่ง่อล เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์แลการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้

นำท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เพื่อชมบรรยากาศสองฝากฝั่งและชมพระอาทิตย์ตกดินแสงสุดท้ายของวันก่อนนำท่านเข้าที่พัก

เย็น  อิสระอาหารมื้อค่ำ ท่านสามารถหาร้านอาหารต่างๆได้ถนนปามงูเหลาติดกับโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Romance Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ 4  : เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดงบา – Lang Co Beach – อิสระอาหารเที่ยง – ตลาดหาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านนั่งสามล้อเวียดนามเพื่อเช้าชมพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงๆสุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือคองราชนับตั้งแต่ ค.ส 1802 จนถึง ค.ส 1945มีสถาปัตย์ที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า”  และส่วนที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น”

ออกเดินทางสู่ ตลาดดงบา เป็นตลาดช้อปปิ้งซื้อของฝาก และตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ตั้งอยู่ติดกับเมื่อน้ำเหืองหรือแม่น้ำหอม สินค้าที่นี่สามารถต่อรองราคาได้ ข้อควรระวังในการมาซื้อของที่ตลาดนี้คือ เรื่องการจ่ายเป็นเงินดอง อาจหลงลืมเช่นราคา 10000 แต่ให้เงินใบละ 100000 มองผ่านๆแล้วอาจดูยาก เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีน เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง เกรดของ สินค้าก็พอๆ กับราคา สำหรับของฝากที่ใช้ในครัวเรือน ที่เป็นของท้องถิ่นจริงๆ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (9)
จากนั้นเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดหาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Cong Ca Phe ร้านกาแฟสุดชิคสไตล์เวียดนาม จุดเช็คอินใหม่ ใกล้ตลาดหาน โด่งดังในเรื่อง กาแฟมะพร้าว ที่หวานหอมถูกใจคอกาแฟสุดๆ น้องๆบริกรยังใส่เครื่องแต่งกายในเครื่องแบบทหารเวียดนามอีกด้วย คอกาแฟต้องห้ามพลาด

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
18.15 น.  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA         
19.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
(เนื่องจากทัวร์เป็นโปรเเกรมทัวร์ส่วนตัว เวลาเเละสถานที่เที่ยวต่างๆสามารถยืดหยุ่นได้ หากต้องการตัดสถานที่เที่ยวบางเเห่งออกเเละเพิ่มที่เที่ยวอื่นๆที่อยู่ในเส้นทาง โปรดเเจ้งเจ้าหน้าที่ ทัวร์เราเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก)


อัตรานี้รวม

 1. รถโดยสารปรับอากาศส่วนตัว รับ-ส่งสนามบิน
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) {กรณีจองตั๋วเครื่องบินกับบริษัท}
 3. ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.{กรณีจองตั๋วเครื่องบินกับบริษัท}
 4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ{กรณีจองตั๋วเครื่องบินกับบริษัท}
 5. รถโดยสารปรับอากาศส่วนตัว พร้อมน้ำและขนมระหว่างการเดินทาง
 6. ที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่แจ้งในโปรแกรมเท่านั้น
 8. อาหารทั้งหมด 9 มื้อ (อาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 4 มื้อและอาหารเย็น 2 มื้อ)
 9. ประกันโควิด & สุขภาพ วงเงินค่ารักษา 5 แสน/ท่าน ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด
 10. ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อท่าน
 11. ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆที่ไม่รวมในทัวร์
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีต้องการใบกํากับภาษี
 4. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย (ระหว่างจังหวัด) ค่าทำ RT-PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ทุกรูปแบบและค่าโรงแรมกักตัวASQ (ถ้ามี)
 5. ทิปคนขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น เเละผู้ให้บริการอื่นๆ
  จำนวนผู้เดินทาง 2-3 ท่าน ค่าทิป 800
  จำนวนผู้เดินทาง 4-5 ท่าน ค่าทิป 700
  จำนวนผู้เดินทาง 6-7 ท่าน ค่าทิป 500
  จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป ค่าทิป 500
 6. ทิปหัวหน้าทัวร์สามารถให้ได้ตามอัธยาศัย (ถ้ามี)

เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้เดินทางสามารถชำระเงินล่วงหน้าเพื่อมัดจำการเดินทาง 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางต่อท่าน อย่างน้อย 7 วันทำการ (กรณีสำรองและออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน 100% เต็มจำนวน) พร้อมส่งชื่อผู้เดินทางเเละข้อมูลเลขบัตรประชาชนเพื่อใช้ทำประกันการเดินทางเงื่อนไขในการยกเลิก เนื่องจากราคาตั๋วอาจมีการปรับขึ้นหรือที่นั่งเต็มได้)
1) ยกเลิกมากกว่า 14 วันก่อนทัวร์ออก สามารถยกเลิกได้ เเละได้รับเงินคืน 80%
2) ยกเลิกมากกว่า 7 วันก่อนทัวร์ออก สามารถยกเลิกได้ เเละได้รับเงินคืน 50%
3) กรณียกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
4) กรณีมีเหตุฉุกเฉิน (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของลูกค้า เพื่อเป็นไปตามมาตรการของรัฐ     ทางบริษัทยิมยอมให้ลูกค้าเลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ภายใน 90 วัน หลังจากนำเอกสารส่งกับทางบริษัท (ภายใน 5 วันทำการ) หลังจากนั้นถือว่าเป็นโมฆะ และไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ (หมายเหตุ: วันเลื่อนเดินทางตรงกับวันหยุดยาว อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จ่ายตามจริง)


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวน สิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (2 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการบินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**


หมายเหตุ

 1. กรุณาตรงต่อเวลา มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 2. รายการท่องเที่ยวและอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 3. **เดินทางในวันหยุดยาว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
 4. สายการบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งส่วนนี้อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท เราจะมีการเเจ้งลูกค้าทันทีเมื่อได้รับเเจ้งจากทางสายการบิน

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu