fbpx

ทริปแม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม

฿9,999.00

ร้านค้า : ChillMarket
 • ทริปแม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
 • ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน
 • โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน : เดินทางสายการบิน Thai Vietjet
 • เริ่มเดินทางตั้งเเต่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มีนาคม 2565
คุยกับแอดมิน

ทริปแม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม เริ่มต้น 9,999 บาท
โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน : เดินทางสายการบิน Thai Vietjet
เริ่มเดินทางตั้งเเต่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มีนาคม 2565
BKK – CNX : VZ114 07.30 – 08.50 น.
CNX – BKK : VZ121 20.20 – 21.40 น.


เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ผู้เดินทางต้องเเสดงเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดเช็คอิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้

 • Sinovac 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน  
 • Sinopharm 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Astrazeneca 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Pfizer 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Moderna 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • J&J 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • วัคซีนไขว้ ตรวจสอบมาตรการโควิด– มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดย รพ. พร้อมเอกสารรับรองผล
  หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องกักตัว 14 วันตามระเบียบจังหวัด

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – สวนดอกไม้ แม่ริม – ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย

 • 05.00 พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน (มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ)
 • 07.30 นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ114 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง และไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 400 บาท/เที่ยว) 
 • 08.50 เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • เดินทางสู่ สวนดอกไม้ แม่ริม สวนดอกไม้มากมาย I love flower farm , สวนดอกไม้ลุงลพ , ไร่กลิ่นเกษร , สวนลุงจวนป้าใจ๋ , สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง
  (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา และรายการทัวร์)

 • เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (1)
 • นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปาย (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย เหมือนเป็นประตูสู่อำเภอปาย 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปายแคนยอน ที่นี่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องปายอินเลิฟ  

 • หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปาย ที่นี่ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย – แม่น้ำปายได้

 • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดกลางคืนที่มีของขายหลากหลายอย่าง เสื้อผ้า ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย

 • เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
 • ที่พัก : ลิลู ปาย หรือเทียบเท่า


วันที่สอง

ม่อนหยุ่นไหล – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว) – วัดพระธาตุดอยกองมู – วัดจอคำ จองกลาง 

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

เดินทางสู่ จุดชมวิวหยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมยามเช้ามีทะเลหมอกให้ได้ชม สามารถมองเห็นตัวเมืองปาย  

นำท่านชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน รอบๆ หมู่บ้านเป็นวิวภูเขา ประชากรของหมู่บ้านรุ่นบุกเบิกเป็นชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทย 

นำท่านแวะ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย-ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน้ำดัง สัมผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสูง และวิวทะเลหมอกได้

 นำท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ย้ายมาจากห้วยยาว นอกจากนี้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ที่เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาเยื่อนแล้วจะต้องแวะเช็คอิน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (3)

เดินทางสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว) สามารถขอถ่ายรูปกับชาวกะเหรี่ยงคอยาวได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย 

นำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดจอคำ จองกลาง วัดจองคำและวัดจองกลาง ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่
 • เย็น บริการอาหารค่ำ (4)
 • ที่พัก Imperial Mae Hong Son หรือเทียบเท่า


วันที่สาม

สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

 • เช้าบริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
 • เดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คำว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ

 • นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ไฮไลท์ว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าจะเห็นหมอกหนาลอยอยู่ผืนน้ำ 

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (6)
 • เดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้มีการขนานามว่า “ดินแดนโรแมนติก”ท่ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี 

 • นำท่านซื้อของฝากที่ ตลาดวโรรส ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มีจากต่างจังหวัดมักจะมาแวะในวันสุดท้ายของทริปการเดินทาง เพื่อซื้อของฝากกลับไปฝากเพื่อนและครอบครัว

 • 20.20 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ121
 • 21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน
 • ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
  ตัดกรุ๊ป 6 + 1 ท่าน เพิ่มท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบิน)
 • เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารพิเศษเช่น อิสลาม ทังสวิรัติ เจ หรือการแพ้อาหารที่ไม่สามารถร่วมทานอาหารในคณะได้
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 400 บาท/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง **ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ

Shipping Countries: Thai


Ready to ship in 1-2 business days


Vendor Information

 • Store Name: ChillMarket
 • Vendor: ChillMarket
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu