ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน โอกินาวะ ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน

฿29,888

คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน โอกินาวะ ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 66
 • ชม ผามันซาโมะ 
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
 • ชม ปราสาทชูริ
 • ชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด 
 • ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส 
 • จุดชมวิวสะพานโคอูริโอฮาชิ จุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามของโอกินาว่า
 • ซากปราสาทคัทสึเรน ถูกขึ้นบัญชีให้เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage site
 • เมริกัน วิลเลจ แหล่งช้อปปิ้งสร้างเลียนแบบย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยวเพิ่ม
18 – 23 มีนาคม 2566 (BUS 1)29,888.-9,500.-
18 – 23 มีนาคม 2566 (BUS 2)29,888.-9,500.-
25 – 30 มีนาคม 2566 (BUS 1)29,888.-9,500.-
25 – 30 มีนาคม 2566 (BUS 2)29,888.-9,500.-
01 – 06 เมษายน 2566 (BUS 1)29,888.-9,500.-
01 – 06 เมษายน 2566 (BUS 2)29,888.-9,500.-
22 – 27 เมษายน 2566 (BUS 1)29,888.-9,500.-
22 – 27 เมษายน 2566 (BUS 2)29,888.-9,500.-
29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2566 (BUS 1)29,888.-9,500.-
29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2566 (BUS 2)29,888.-9,500.-
06 – 11 พฤษภาคม 2566 (BUS 1)29,888.-9,500.-
06 – 11 พฤษภาคม 2566 (BUS 2)29,888.-9,500.-
>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<<
** หมายเหตุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ท่าน  ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป สำหรับลูกค้าท่านที่มีตั๋วเครื่องบินแล้ว (JOINTOUR)  ราคา 20,500 บาท/ท่าน (มีจำนวนจำกัด)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • 21.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ผู้โดยสารขาออก เพื่อพบไกด์และรับเอกสาร และโหลดกระเป๋าเคาน์เตอร์ สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VIETJET AIR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า – ผามันซาโมะ – ร้านโอกาชิ โกเตน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – จุดชมวิวสะพานโคอูริโอฮาชิ

 • 02.00 . ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ VZ3800 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
 • 08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับหลังผ่านขั้นตอนการเข้าประเทศแล้ว
 • นำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะโอกินาว่า (OKINAWA) เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิวแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากันปัจจุบันเป็นเมืองเอก และเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ทำให้จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกเกาะหนึ่ง จากนั้น

 • นำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ (Cape Manzamo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 • จากนั้นแวะชมร้านโอกาชิ โกเตน ร้านขายขนมที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก เพราะใช้วัตถุดิบธรรมชาติท้องถิ่นล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น้ำตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นต้น ขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ขนมมันม่วง ที่เนื้อมันนุ่ม หวานกำลังดี เนื้อแป้งละลายในปาก ให้ท่านได้ชมโรงงานผลิตและเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย

 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ ซึ่งเป็นหนึ่งในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย สัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้ง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนชมนะคะ)

 • จากนั้นนำท่านชม สะพานโคอูริโอฮาชิ (Kouri Bridge) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่าง เกาะยากาจิ (Yagaji Island) และเกาะคูริ (KouRi Island) และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโอกินาว่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • ที่พัก HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด –  โรงงานแก้ว – ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 • จากนั้นนำท่านสู่ ปราสาทชูริ (SHURI CASTLE) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทจ่ายเพิ่มประมาณ 820เยน/ท่าน) ปราสาทชูริดั้งเดิม สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1300 มีบทบาทสำคัญในการรวมอำนาจเกาะไว้เป็นหนึ่งเดียว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กับเกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทำให้ปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า
 • นำท่านช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ ร้านขายเครื่องสำอางและข้าวของเครื่องใช้ กระจุ๊กกระจิ๊กสไตล์ญี่ปุ่น ภายในร้านมีสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องสำอางโลคอลแบรนด์ต่างๆ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

 • นำท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (OKINAWA WORLD) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด (GYOKUSENDO CAVE) ซึ่งเป็นถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ้ำ ที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็น ที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อย ขนาดใหญ่และกินพื้นที่ เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าประจำท้องถิ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว (GLASS FACTORY) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินาวา เครื่องแก้วทั้งหมดทำด้วยเทคนิคการขึ้นแก้วดั้งเดิม โดยไม่ได้ใช้แบบขึ้นรูป มีสีสันสดใส ด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญ ชมช่างทำแก้ว ในขณะทำงานสร้าง เครื่องแก้ว ที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของช่างแต่ละคน ชมห้องจัดแสดงผลงานเครื่อง แก้ว และให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องแก้วที่ท่านถูกใจได้

 • จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส (UMIKAJI TERRACE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาลาดเอียงบนเกาะเซะนะกะจิมะ (Senagajima Island) ตั้งอยู่เลยจากรันเวย์สนามบินนาฮะ (Naha Airport) เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้น จึงสามารถมองเห็นเครื่องบินได้ในระยะใกล้มากราวกับกำลังบินเฉียดศีรษะไปเลยทีเดียว ภาพของอาคารสีขาวสะอาดตาหลายหลังที่ตั้งอยู่ลดหลั่นกันบนพื้นลาดเอียงตัดกับสีของท้องฟ้ากว้างและสีโคบอลต์บลูของน้ำทะเลดูโดดเด่นงดงามชวนให้เคลิ้มและปลอบประโลมจิตใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีทั้งร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหาร หรือแม้แต่จุดถ่ายรูปมากมาย ของที่แห่งนี้
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
 • ที่พัก HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อเมริกัน วิลเลจ  – ซากปราสาทคัทสึเรน จุดชมวิวสถานีกลางทะเล

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
 • นำท่านสู่ อเมริกัน วิลเลจ (American Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

 • นำท่านชม ซากปราสาทคัทสึเรน(Katsuren Castle Ruins) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชันที่ใกล้กับชายฝั่งทะเล สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามน่าสนใจ ปัจจุบันได้ถูกขึ้นบัญชีให้เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage site ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรริวกิว ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยขุนนางอามาวาริในศตวรรษที่ 15 ซึ่งตามตำนานเล่าว่า ขุนนางท่านนี้เป็นเด็กที่อ่อนแอถูกทิ้งอยู่บนภูเขา แต่โชคดีที่รอดชีวิตมาได้และเติบโตเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพยึดบัลลังก์คืนมาได้ หลังจากนั้นเข้าโจมตีปราสาทชูริ(Shuri Castle)แต่ล้มเหลว และจบชีวิตลงในที่สุด

 • จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวสถานีกลางทะเล (Uminoeki Ayahashikan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) สถานที่แห่งนีเป็นจุดพักผ่อนยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น นอกจากเป็นสถานที่ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองแล้ว ยังเป็นจุดชมวิว มุม 360 องศาอีกด้วย
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • ที่พัก HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า ** ไม่มีรถบริการ**

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 • อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่น มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะสัมผัสเสน่ห์ในความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกินาว่า ในวันอิสระนี้ท่านสามารถสนุกสนานกับการทดลองนั่ง Yui Monorail รถไฟรางเดี่ยวหนึ่งเดียวของโอกินาว่า เพื่อเดินทางไปยังย่านชินโตชินที่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น
 • Duty Free หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น
 • Toy R Us ร้านขายของเล่น เอาใจวัยเด็ก
 • NaHa main Place ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ามากกว่า 125 ร้าน ทั้งร้านอาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น
 • ห้างอิออน outlet สุดฮิต ยอดนิยมของคนไทยไม่ว่าไปญี่ปุ่นเมืองไหน ต้องไปที่นี่
 • MATSUMOTO KIYOSHI ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางชื่อดัง ที่เป็นร้านขวัญใจของชาวไทย 
 • DONQUIJOTE ห้างสรรพสินค้าชื่อดังจากย่านชินจูกุมาเปิดให้บริการ 24 ช.ม.อีกด้วย 
 • ย่านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่มีทั้งของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งที่ต่างๆ บนเกาะโอกินาว่า**

Trick!!! 

 • เมืองนาฮะ เมืองหลวงของโอกินาว่า มีระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็นที่นิยม คือ โมโนเรียล ที่สามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆ ภายในเมืองได้อย่างสะดวกสบาย
 • ห้ามพลาด ไอศกรีม Blue Seal และสำหรับท่านที่เป็นคอเบียร์ก็ต้อง Orion beer ที่มีแหล่งผลิตที่โอกินาว่าเท่านั้น และมันม่วง รวมถึงผลผลิตที่ทำจากสัปปะรด
 • ที่พัก HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่หก ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)
 • 09.30 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VIETJET AIR) เที่ยวบินที่ VZ3801 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
 • 12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

Main Menu