fbpx

ทริปพลังแห่งศรัทธาพญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน

฿5,999.00

ร้านค้า : ChillMarket

พลังแห่งศรัทธาพญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 5,999 / ท่าน

 • เดินทาง 26 มกราคม 65 – 20 มีนาคม 65
 • กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท

 

คุยกับแอดมิน

พลังแห่งศรัทธาพญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 5,999 / ท่าน

อัตราค่าบริการเริ่มต้น(บาท/ท่าน)ออกเดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
วันเดินทาง พักห้องล่ะ 2-3 ท่านราคาเริ่มต้น
26-28 มกราคม 2565 5,999.-
28-30 มกราคม 2565 6,666.-
1-3, 16-18, 18-20 กุมภาพันธ์ 2565 6,666.-
22-24 กุมภาพันธ์ 2565 5,999.-
25-27 กุมภาพันธ์ 2565 6,666.-
16-18 มีนาคม 2565 5,999.-
25-27 มีนาคม 2565 6,666.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดถ้ำเสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1)

06.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรีโดยรถตู้ปรับอากาศ

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถเดอะบาซาร์รัชดาภิเษกแยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐานSHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถบนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

นำท่านเข้าชมวัดถ้ำเสือเป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาพร้อมด้วยพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงามและเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตรกว้าง 29 เมตร

 

นำท่านแวะมีนาคาเฟ่คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศสุดชิลริมทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือทำให้สามารถมองเห็นวิวของวัดถ้ำเสือได้จากด้านหน้าร้านแถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิวถ่ายภาพเช็คอิน เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2)   

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สังขละบุรีนำท่านเข้าชมวัดวังก์วิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตตมะนับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรีทั้งชาวไทยชาวกะเหรี่ยงและโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง“เทพเจ้าแห่งชาวมอญ” 

นำท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก    


วันที่ 2 ตักบาตรสะพานมอญ-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-หมู่บ้านอีต่อง   

06.00 น. นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณสะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย)สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตรและเดินถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได้ (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตรหรือซื้อเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่างทางเดินไปสะพานมีให้เลือกหลากหลายร้าน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารโรงแรม   

นำท่านชมอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยแนวเทือกเขานั้นวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรีโดยมียอดเขาสำคัญหลายแห่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกจ๊อกกระดิ่นน้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอยู่ห่างจากอุทยานฯประมาณ 3 กิโลเมตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)          

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอีต่อง นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านอีต่องตำบลปิล็อกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรืองเที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่องเลือกซื้อของที่ระลึกขนมพื้นเมืองณถนนคนเดินบ้านอีต่อง

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นณร้านอาหารท้องถิ่น(มื้อที่6) 

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักที่หมู่บ้านอีต่องปิล็อก (หมายเหตุ*ที่พักท้องถิ่นเป็นแบบโฮมสเตย์ไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้)            


วันที่ 3 เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ์-ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่-วันคีรีธรรม     

นำท่านชมเนินช้างศึกจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD

นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทยบรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)ณ ห้องอาหารโรงแรม   

นำท่านอำลาหมู่บ้านอีต่องเพื่อเดินทางสู่กาญจนบุรี

นำท่านชมต้นจามจุรียักษ์อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรีโดยรอบต้นจามจุรียักษ์มีสะพานไม้ลักษณะวงกลมรอบต้นไม้เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวเหยียบรากต้นไม้หรือขูดโชคตามความเชื่อเนื่องจากต้นไม้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปีโอบร้อมด้วธรรมชาติท่านสามารถถ่ายรูปและสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติได้อย่างลงตัว

นำท่านแวะชมร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่เชิญลิ้มลองรสลมุนของกาแฟได้ตามอัธยาศัยร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติโดยภายหลังร้านมีสวนให้ท่านได้แวะชมพักผ่อนและถ่ายรูปเช็คอินได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่8) 

บ่าย นำท่านขอพร”องค์ปู่นิลกาฬ” ณ  วัดถ้ำคีรีธรรมพญานาคตระกูลสีดำมีตามตำนานว่าเป็นพญานาคตระกูลกัณหาโคตมะซึ่งเป็นตระกูลพญานาคสีดำนิลกาฬมหิธรด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์แล้วครั้งพุทธกาลที่พญานาคนามว่าพญากาฬนาคราชพญานาคผู้นอนรอรับถาดทองคำที่องค์พระโพธิ์สัตว์ทรงอธิษฐานก่อนบรรลุธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

17.00 น.นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์ 

20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


หมายเหตุสำคัญ: นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่ไปนี้
 • ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม หรือจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน1เข็ม หรือวัคซีนไขว้อื่นๆครบ2เข็ม
 • หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19ด้วยวิธีการRT-PCRหรือ ATK จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง)
 • หรือ ผู้ที่หายจากโควิด-19มาแล้วเกิน1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือน โดยแนบใบรับรองแพทย์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคั
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตรานี้รวม

 1. ค่ารถค่าน้ำมันและค่าบริการคนขับรถ
 2. ค่าที่พัก 2คืนห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • กรณีห้องพักคู่แบบTWN เต็มหรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทนกรณีระบุพักห้องDBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพักTWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีห้องพัก 3 ท่านTRP อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตทุกกรณีต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รวมประกันสุขภาพท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดเป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติและประกันชีวิตส่วนตัวและประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจมังสวิรัติและหรืออาหารสำหรับมุสลิมโปรดติดต่อบริษัททัวร์กรณีต้องการทานแยกจากเซตทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

Shipping Countries: Thai


Ready to ship in 1-2 business days


Vendor Information

 • Store Name: ChillMarket
 • Vendor: ChillMarket
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu