fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน อาโอโมริ อะคิตะ ฮิโรซากิ ไอซ์มอนเตอร์

฿59,990

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน อาโอโมริ อะคิตะ ฮิโรซากิ ไอซ์มอนเตอร์

ราคาเริ่มต้น 59,990 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม 2566
 • ตื่นตาตื่นใจกับปีศาจหิมะ Ice Monster
 • ชมเทศกาลโคมไฟ
 • นั่งรถไฟชมวิวข้ามสะพานแม่น้ำฮิตาจิไนงาวะ
 • เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ
 • รวมประกันอุบัติเหตุ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน อาโอโมริ อะคิตะ ฮิโรซากิ ไอซ์มอนเตอร์

ราคาเริ่มต้น 59,990 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม 2566
 • ตื่นตาตื่นใจกับปีศาจหิมะ Ice Monster
 • ชมเทศกาลโคมไฟ
 • นั่งรถไฟชมวิวข้ามสะพานแม่น้ำฮิตาจิไนงาวะ
 • เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ
 • รวมประกันอุบัติเหตุ

ตารางราคาและวันเดินทาง

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
12 – 17 มกราคม 256659,99056,99036,99010,000
09 – 14 กุมภาพันธ์ 256659,99056,99036,99010,000
21 – 26 กุมภาพันธ์ 256659,99056,99036,99010,000
02 – 07 มีนาคม 256661,99058,99038,99010,000
16 – 21 มีนาคม 256659,99056,99036,99010,000

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ – อาโอโมริ

06.30  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
09.55  ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL032 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที)
17.30  เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน  (รอต่อเครื่อง)
19.55  ออกเดินทางสู่ สนามบินอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL151
21.15  เดินทางถึง สนามบินอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อาโอโมริ เป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชู อากาศเย็นสบายตลอดปี  รายล้อมด้วยทะเลทั้ง 3 ด้าน ตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ตะวันตกติดทะเลญี่ปุ่น ด้านเหนือติดช่องแคบสึงะรุ ที่กั้นระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโด  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : Daiwa Roynet Hotel, Aomori ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 2 : อาโอโมริ – อะคิตะ – นั่งรถไฟชมวิว – ภูเขาโมริโยชิ – ไอซ์ มอนสเตอร์ – ลานสกี – แช่ออนเซ็น

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะคิตะ
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอานิไอ (ใช้เวลาในการนั่งรถไฟ  35 นาที)  ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น นำท่านนั่งรถไฟสายอะคิตะไนริคุ  ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์สุดอลังการของฤดูหนาวจากหน้าต่างรถไฟได้อย่างใกล้ชิด ชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำฮิตาจิไนงาวะ  สถานที่ต่าง ๆ สองข้างทางที่รถไฟแล่นผ่านจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลน ทั้งเทือกเขา สะพานข้ามแม่น้ำ และแม่น้ำที่แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งสวยงามราวกับภาพวาด นอกจากนี้รถไฟสายนี้ยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “สไมล์เรล (Smile Rail)” หรือรถไฟแห่งรอยยิ้ม เพราะนอกเหนือจากทัศนียภาพอันงดงามแล้ว ยังมีรอยยิ้มของผู้คนในท้องถิ่นที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของอะคิตะและมีรอยยิ้มกลับไปด้วยเช่นกัน **หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสถานีรถไฟ เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว**

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาโมริโยชิ ภูเขาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,454 เมตร ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาชมน้ำค้างแข็งหรือปีศาจหิมะ (Snow Monsters) ที่นี่เนื่องจากเป็นหนึ่งใน 3 จุดชมน้ำค้างแข็งที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งปี นำท่านนั่ง กระเช้ากอนโดล่า ที่จะพาคุณไต่จากด้านล่างของเขาโมริโยชิ ไปจนถึงยอดเขา (รวมค่ากระเช้ากอนโดล่า) ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วพื้นที่เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหิมะ หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า จูเฮียว ซึ่งเป็นน้ำแข็งที่เกิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคล้ายกับปีศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปิดไฟไลท์อัพเพิ่มความสวยงามอีกด้วย อิสระให้ท่าน เล่นสกี ณ Ani Ski Resort  เป็นหนึ่งในสถานที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ลานสกีขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายเหมาะทั้งกับผู้ที่มีทักษะ หรือผู้ที่ไม่เคยเล่นสกีมาก่อน ที่นี่โด่งดังด้วยคุณภาพของหิมะที่ละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือที่เรียกว่าพาวเดอร์สโนว์ (powder snow) ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สำหรับลานสกี (***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากในวันที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการชมปีศาจหิมะ อาจปรับไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน โดยจะปรับไปเล่นสกีที่อื่นทดแทนด้วยเช่นกัน)

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก : Tazawako Lake Resort & Onsen, Akita
(ออนเซ็น) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติแบบฉบับญี่ปุ่น


Day 3 : ทะเลสาบทะซะวะ – หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – A Factory

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ทะเลสาบทะซะวะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติโทวะดะฮะจิมันไต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีความลึกถึง 423 เมตร นอกจากความลึกแล้วน้ำในทะเลสาบยังมีความใสมากจนสะท้อนเงาของภูเขาได้เกือบทั้งหมด  ทะเลสาบแห่งนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นทัตสุโกะ (Tatsuko) รูปปั้นสีทอง ซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นรูปปั้นของเจ้าหญิงทัตสึโกะ ที่ขอพรให้คงความงามอันเป็นนิรันดร์ แต่กลับถูกสาปให้เป็นมังกรและจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้

นำท่านย้อนสู่สมัยเอโดะ หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ หมู่บ้านซามูไรดั้งเดิมที่มีเสน่ห์และกลื่นอายของอดีตหลงเหลืออยู่เพราะได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ได้รับการยกย่องว่าเป็น “The Little Kyoto” อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำกับการย้อนยุค อีกทั้งยังมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของฝากให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของฝาก  หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการนั่งรถลากเพื่อชมบรรยากาศย้อนยุค   ในช่วงฤดูหนาวจะได้พบกับภาพของหิมะสีขาวที่ตัดกับกำแพงสีดำดูสงบและแปลกตาไปอีกรูปแบบ ให้ท่านได้ชม บ้านซามุไรของตระกูลต่างๆ ชมอาคารเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี และห้องคลังที่ท่านจะได้เห็นสมบัติล้ำค่าของตระกูลเอโอะยากิและสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย อาทิม้วนหนังสือโบราณ ภาพวาดและเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ซามูไรที่แสดงให้เห็นวิธีการทำเกษตรบนภูมิภาคที่มีหิมะตกของญี่ปุ่น แถมที่นี่ยังมีต้นไม้อายุมากกว่าร้อยปีอยู่ในสวนดอกไม้สุดอลังกาลสมกับที่เคยเป็นบ้านของตระกูลซามูไรเก่าแก่ของญี่ปุ่นจริงๆ (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละประมาณ  400 เยน)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ นำท่านชม โคมไฟโบราณขนาดยักษ์ ที่มีการใช้งานจริงในขบวนแห่ของเทศกาลเนบูตะ  1 ในประเพณีที่โด่งดังที่สุดประจำภูมิภาคโทโฮคุ ประวัติความเป็นมาของประเพณีการแห่โคมไฟในช่วงฤดูร้อนของอะโอะโมะริ เกี้ยวบรรทุกโคมไฟ รูปเทพเจ้า และบุคคลสำคัญในตำนานของญี่ปุ่น โคมแต่ละชิ้น อัดแน่นด้วยเทคนิคด้านศิลปะขั้นสูง และล้วนเป็นผลงานทำมือโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านชม  A Factory เป็นโรงงานทำแอปเปิ้ลไซเดอร์ เป็นที่ที่รวบรวมของฝาก สินค้าท้องถิ่นที่มีวัตถุดิบหลักคือ “แอปเปิ้ล” ที่ปลูกในจังหวัดอาโอโมริ แล้วนำมาผลิตเป็นเหล้า, ไซเดอร์, ไอศกรีม, ขนมต่าง ๆ ภายในอาคารมีด้วยกัน 2 ชั้น โดยชั้นล่างจะเป็นร้านจำหน่ายสินค้าของฝาก มีมุมนั่งรับประทานอาหาร มีร้านคาเฟ่เก๋ ๆ ที่จำหน่ายกาแฟ, ขนม ของว่าง พร้อมที่นั่งให้ท่านได้แวะชิมขนมและเครื่องดื่ม ส่วนชั้นสองจะเป็นร้านอาหาร และมีให้ท่านทดลองชิมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลั่นกันภายในอาคารนี้ถึง 8 เครื่องด้วยกัน โดยจะใช้แอปเปิ้ลเป็นวัตถุดิบหลัก เช่นสาเก, ไวน์, ไซเดอร์ และรวมถึงวิสกี้เป็นต้น

แนะนำ “งานเทศกาลโคมไฟจากแสงเทียน” ซึ่งเป็นงานอีเว้นท์ที่ให้ผู้คนในเมืองได้มีส่วนร่วมประดิษฐ์สิ่งของร่วมกันบรรยากาศของแสงไฟจากโคมหิมะที่พริ้วไหว อ่อนโยนและสวยงาม กับอากาศปลอดโปร่งของฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่จับใจผู้คนที่มาเยี่ยมเยียนชาวเมืองร่วมมือกันตั้งใจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ช่วงระหว่างเทศกาล ยังมีกิจกรรมให้คุณได้เปิดประสบการณ์ เขียนรูปประดับตกแต่งเชิงเทียน ”Wish candle” และขอพรได้อีกด้วย โดยงานเทศกาลจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ!! ยากินิคุบุฟเฟ่ต์
ที่พัก : Daiwa Roynet Hotel, Aomori ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 4 : ฮิโรซากิ – ปราสาทฮิโรซากิ – คฤหาสน์มิชชันนารีเก่า คิวโทโอกิจุคุไกจินเคียวชิคัง – หอสมุดเก่าเมืองฮิโระซากิ – ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ – สะพานอาโอโมริ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเก็บภาพประทับใจบริเวณด้านหน้า ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) 1 ใน 7 ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นปราสาทที่สร้างในสไตล์ฮิรายามะ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1611 ในยุคของโชกุนตระกูล Tsugaru ที่ปกครองญี่ปุ่นแถบตะวันตกเฉียงเหนือในยุคนั้น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ ปราสาททาคาโอกะ

นำท่านเก็บภาพความประทับใจ คฤหาสน์มิชชันนารีเก่า คิวโทโอกิจุคุไกจินเคียวชิคัง เป็นที่พักอาจารย์ชาวต่างชาติของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจังหวัดอาโอโมริ สภาพเดิมในอดีตก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้จนถึงปัจจุบัน และ หอสมุดเก่าเมืองฮิโระซากิ เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างสไตล์เรอเนสซองส์ โครงสร้างของอาคารเป็นหอคอยคู่และหลังคาแปดเหลี่ยมราวกับออกมาจากเทพนิยาย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สาขาหน้าสวนฮิโรซากิ ซึ่งอยู่ใกล้กับสวนฮิโรซากินั้นเปิดอยู่ในอาคารได้รับเลือกให้เป็น “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่างของชาติ” อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1917 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหารในฐานะ “บ้านพักของผู้บัญชาการกองพลที่ 8″ภายในห้องยังคงมีกลิ่นอายของอดีตหลงเหลืออยู่ มีการจัดแสดงรูปถ่ายในสมัยนั้น จึงสามารถสัมผัสกับบรรยากาศในยุคไทโชได้

นอกจากนี้ตัวอาคารยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดอาโอโมริ อาทิ การใช้วัสดุจากไม้ “ต้นบีชญี่ปุ่น” ซึ่งมีชื่อเสียงของจังหวัดอาโอโมริ และมีการตกแต่งด้วยงานปักแบบเฉพาะของท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านชม สะพานอาโอโมริ ถือเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับสองในจังหวัดอาโอโมริ  โดยมีความสูง 1219 เมตร ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร  ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับประภาคารอาโอโมริมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ สูงประมาณ 13 เมตร มีทางเดินยาวเชื่อมไปถึงประภาคารได้ จุดเด่นของที่นี่คือ เรือ Hakoda Maru ซึ่งปลดระวางไปแล้ว ถูกสร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2507 เป็นเรือขนส่งที่บรรทุกรถไฟจากอาโอโมริทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูไปยังฮาโกดาเตะทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเรือได้ถูกเปลี่ยนเป็นเรือแห่งความทรงจำที่จอดเทียบท่าอย่างถาวรที่เมืองอาโอโมริ ด้านในเปิดให้เข้าชมได้ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์แสดงเล่าเรื่องราวการเดินเรือข้ามไปฮอกไกโดสมัยก่อน (ไม่รวมค่าเข้าท่านละประมาณ  500 เยน)

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น ร้านดัง On-Yasai
ที่พัก : Daiwa Roynet Hotel, Aomori ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 5 : ศาลเจ้าทาคายามะ อินาริ – ศาลเจ้าคาบุชิมะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินมิซาว่า – สนามบินฮาเนดะ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าทาคายามะ อินาริ เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกของอาโอโมริ โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีจุดเด่นคือ เสาโทริอิสีแดงจำนวนกว่า 1,000 ต้น ที่เรียงรายต่อกันเป็นทางยาว โดยมีฉากหลังเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้เขียวชอุ่ม สดชื่นในฤดูร้อน หรือหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ว่ากันว่าเทพเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้จะประทานพรให้กับคนที่เดินลอดเสาโทริอินี้ด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง “การขอพรให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง” ให้ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ คุ้มครองชาวประมงให้เดินเรืออย่างปลอดภัย

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคาบุชิมะ เป็นศาลเจ้าที่งดงามตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ที่ล้อมรอบด้วยทะเล ศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานเทพธิดา Benzaiten ชาวประมงท้องถิ่นและชาวเมืองมานานหลายศตวรรษมาที่ศาลเจ้าเพื่ออธิษฐานขอให้โชคดีธุรกิจ สำหรับในยุคปัจจุบันก็มักจะนิยมมา “อธิษฐานเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือหุ้น”

เนื่องจากคำว่า “คาบุ” ในคาบุชิมะอาจหมายถึงทั้ง “หัวผักกาด” และ “สต๊อก” ในภาษาญี่ปุ่นศาลเจ้าจึงเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้คนที่มาขอพรให้โชคดีในตลาดหุ้นเช่นเดียวกับคนจำนวนไม่น้อยที่มาเพื่ออธิษฐานขอความนิยมของตัวเอง

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา
จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่  อิออน ทาวน์ ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย อีกทั้งข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ  **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย** ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินมิซาว่า ประเทศญี่ปุ่น

19.30  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL158 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที)
20.55   เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น  (รอต่อเครื่อง)


Day 6 : ฮาเนดะ – สุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.05  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL033 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 40 นาที)
05.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน
 5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

วิธีจองสั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. 
เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– 
ชื่อเเพ็กเกจ
– 
//ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– 
จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่านเด็กกี่ขวบ)

 

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu