fbpx

แพ็กเกจเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน เริ่ม 17,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿17,990

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน

เริ่ม 17,990 บาท/ท่าน

 • เดินทาง ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
 • บานาฮิลส์ 2 วัน
 • กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลส์
 • สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • พิเศษกุ้งมังกร จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บานาฮิลส์ 2 มื้อ
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน เริ่ม 17,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและการเดินทาง

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักแบบ 4 ท่านจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียงอายุไม่เกิน 12 ปี
ราคาห้องพักเดี่ยว 
13 – 16 ตุลาคม 256517,99018,59016,9904,900
21 – 24 ตุลาคม 256517,99018,59016,9904,900
09 – 12 ธันวาคม 256517,99018,59016,9904,900
30 ธันวาคม – 02 มกราคม 256617,99018,59016,9904,900
31 ธันวาคม – 03 มกราคม 256617,99018,59016,9904,900
03 – 06 มีนาคม 256617,99018,59016,9904,900

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 7,000 บาท/ท่าน **

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท


Day1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – ร้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น

08.00   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ (โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน)

สามารถใช้บริการ Lounge หรือห้องรับรองผู้โดยสารได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

** เงื่อนไขและนโยบายการให้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน **

10.55   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม 

12.45   เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการกิจกรรมสุดพิเศษ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (CAM THANH VILLAGE) เพื่อนำท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ สามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางชม ร้านหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นมีสินค้ามากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม

นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้

ค่ำ  บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 2 : บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009

นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์

นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D’AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง)

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์

ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง


Day 3 :  อิสระท่องเที่ยวบนบานา ฮิลส์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมที่เที่ยวใหม่บนบานา ฮิลส์ที่ จัตุรัสแห่งดวงดาว (ECLIPSE SQUARE) นำท่านเดินทางชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม เปรียบเสมอการเดินทางสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวที่มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรแห่งดวงจันทร์และอาณาจักรแห่งดวงอาทิตย์ถนนที่แสนงดงาม และสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยจุดเด่นของที่แห่งนี้อีกจุดคือกระจกใสทรงสามเหลี่ยมที่ดูคล้ายกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ที่ฝรั่งเศส ให้ความรู้สึกเหมือนท่านกำลังท่องอยู่ในโลกแห่งเวทมนต์และดวงดาว

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง บนบานา ฮิลส์เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์อย่างจุใจ บนเขาบานาฮิลส์แห่งนี้ยังมีคาเฟ่มากมายให้ท่านได้เช็คอินถ่ายรูป จิบเครื่องดื่ม มีทั้งคาเฟ่ของท้องถิ่น และคาเฟ่ระดับเวิลด์ไวด์อย่างสตาร์บัคส์ก็มี ร้านอาหารมากมาย หรือจะสนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค หลังจากนั้นนำท่านเดินทางด้วยกระเข้าไฟฟ้ากลับสู่ เมืองดานัง

นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที

นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

ค่ำ  บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ … เมนูกุ้งมังกร
ที่พัก LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 4  : สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม นำท่านชมสินค้าจาก ร้านเยื่อไผ่ สินค้า OTOP เป็น

นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมายของ สินค้าที่นิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

13.35    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

15.25   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา
 7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน


วิธีจองสั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2.
เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
ชื่อเเพ็กเกจ
//ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาเริ่มต้น

17,990

ชำระค่าไกด์ท้องถิ่นเพิ่มเติม (บาท/ท่าน)

1,500

เมือง

ดานัง ฮอยอัน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

ช่วงเดินทาง

ต.ค. – มี.ค.

จำนวนมื้ออาหาร

7 มื้อ

สายการบิน

Bangkok Airways

เอกสารเดินทางเข้าประเทศ

ประกันโควิด, พาสปอร์ต, วัคซีน 2 เข็ม, โหลดแอป

บินออกจากกรุงเทพเวลา

10.50 น.

กลับถึงกรุงเทพเวลา

15.25 น.

โรงแรม

3 ดาวหรือเทียบเท่า, 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ไฮไลต์

กุ้งมังกร จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บานาฮิลส์ 2 มื้อ, นอนโรงแรม 4 ดาวที่บาน่าฮิลล์

ที่เที่ยว

ช้อปปิ้งตลาดฮาน, บานาฮิลล์, ล่องเรือกระด้ง, วัดลินห์อึ๋ง, สะพานมังกร, สะพานแห่งความรัก, หมู่บ้านกั๊มทาน, เมืองโบราณฮอยอัน

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu