ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน โซล แทอัน เอเวอร์แลนด์

฿29,990

ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน โซล แทอัน เอเวอร์แลนด์

 • ชมสวนดอกทิวลิป เทศกาล Taean Tulip Festival
 • สนุกจัดเต็มไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ช้อปปิ้งเมียงดงและฮงแด
 • เมนูพิเศษ!! บลูโกกิ บุฟเฟ่ต์ BBQ สไตล์เกาหลี

เดินทางเมษายน 2566

คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน โซล แทอัน เอเวอร์แลนด์

 • ชมสวนดอกทิวลิป เทศกาล Taean Tulip Festival
 • สนุกจัดเต็มไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ช้อปปิ้งเมียงดงและฮงแด
 • เมนูพิเศษ!! บลูโกกิ บุฟเฟ่ต์ BBQ สไตล์เกาหลี

เดินทางเมษายน 2566

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่านราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
11 – 15 เมษายน 256629,990
29,99014,990
5,500
13 – 17 เมษายน 2566
32,99032,99017,990
5,500
14 – 18 เมษายน 2566
29,990
29,99014,990
5,500

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

Day2 สนามบินอินชอน – สวนสาธารณะยออีโด – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 • 01.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’WAY AIR เที่ยวบินที่ TW102
  08.55 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
  นำท่านเดินทางไปยัง สวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ริมแม่น้ำฮัน คนเกาหลีนิยมมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อน และสถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับการมาชมดอกพ็อตกต หรือ ดอกซากุระเกาหลีอีกด้วย
  ** โดยปกติในกรุงโซล ดอกซากุระ หรือ ดอกพ็อตกต จะเริ่มบานช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี หากดอกซากุระไม่บาน หรือหมดช่วงเทศกาลแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น นัมซาน ทาวเวอร์ (Namsan Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลีเพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซลและบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติคแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ราคาทัวร์ยังไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ **
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU
 • นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง พักเหนื่อยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซนZootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถ สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ
 • ที่พัก GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 เมืองแทอัน – เทศกาลดอกทิวลิป – กรุงโซล – COSMETIC OUTLET

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทอัน (Taean) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดงานเทศกาลดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่
 • นำท่านชม เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน(Taean Tulip Festival) งานนี้มีดอกทิวลิปสวยๆ ให้ชมไม่ต่างจากประเทศทางแถบยุโรปเลย เยอะมากถึงขั้นจัดเป็นเทศกาลชมดอกทิวลิปที่ติด 1 ใน 5 ของเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีดอกทิวลิปกว่า 1.2 ล้านดอก มากกว่า 300 สายพันธุ์ และดอกไม้อื่นๆ เช่น Lupine, Foxglove, Lilies ฯลฯ ในปีนี้ทางเกาหลีได้วิจัยสีดอกทิวลิปพันธุ์ใหม่ๆได้ ซึ่งบางสียังไม่มีที่ใดในโลก พื้นที่ภายในเทศกาลจะเต็มไปด้วยดอกทิวลิปสีสันสดใสมากมาย จัดเรียงเป็นโซนต่างๆ ให้ได้เดินชม นอกจากนี้ยังมีรถรางให้บริการสามารถนั่งรถชมดอกไม้ที่จัดไว้เป็นโซนๆ ได้ทั้งงาน เทศกาลเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เช้าจนดึก ซึ่งจะเปลี่ยนบรรยากาศจากสวนทิวลิปสวยสดใสภายใต้แสงแดดในตอนกลางวัน เป็นความตระการตาผสมด้วยความโรแมนติกในตอนกลางคืนด้วยการประดับประดาแสงไฟสุดอลังการทั่วพื้นที่ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BULGOGI
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ นำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู JIMTAK
 • ที่พัก GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้ *กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็นพระราชวังชางด็อกกุง

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู GAMJATANG
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก (hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน (Bukchon) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งตามตำแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือของสถานที่สำคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเย
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
 • นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
 • นำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดัง หลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L’Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร
 • จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆ หลายคนแหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆ หลายคน หรือสยามสแควร์ เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้าสตรีทแฟชั่นแบรนด์เกาหลี รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอาง BRANDNAME ชื่อดัง และ STREET BRAND รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น SULWHASOO, JUNG SAEM MOOL, 3CE, ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURE REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางจะถูกกว่าประเทศไทย และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านรองเท้า แบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA บางคอลเล็กชั่นที่มีแค่ที่เกาหลี เป็นต้น ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ดมีอาหารหรือของทานเล่นไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างอบชีส ขนมไข่หรือเครันปังขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีส เสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ออมุก ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลีเมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมี ไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟเจ้าดัง ซึ่งไอศครีมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต หรือไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมวาฟเฟิล
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
 • ที่พัก GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยอเมทิส – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านฮงแด – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
– สนามบินอินชอน– สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
 • จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจร สามารถทดลองชิมและเลือกซื้อสาหร่ายกลับไปเป็นของฝากได้ ต่อด้วยเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีใส่ชุดฮันบก เรียนการทำคิมบับ (KIMBAP) ซึ่งก็คือข้าวห่อสาหร่ายของเกาหลี ไส้ในคิมบับมีหลายรสชาติ ส่วนใหญ่จะทำจากของที่สุกแล้ว เช่น ทูน่า หมูบูลโกกิ เนื้อวัว ไข่ทอดหั่น แตงกวา แครอทที่ผัดแล้ว ตัดเป็นเส้นๆ กิมจิ หรือหัวไชเท้าดองสีเหลือง โดยข้าวที่ใช้ทำคิมบับจะปรุงด้วยน้ำมันงา และเกลือ
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD HOTPOT

 • นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิกจึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาลัย มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน
 • จากนั้นนำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

 • 20.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY AIR เที่ยวบินที่ TW101
 • 00.25+1 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกประเทศ
ในการเดินทางไปยังเกาหลีจะต้องใช้ผลการอนุมัติ K-ETA ด้วยทุกครั้ง และข้อมูลในเอกสารจะต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านั้นหากข้อมูลไม่ตรงตามหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้

เอกสารที่ผู้เดินทางต้องจัดเตรียมและดำเนินการส่งให้กับทางบริษัท

 • สำเนาพาสปอร์ต (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • หลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลต้องตรงตามกับหนังสือเดินทาง กรณีข้อมูลผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ

สำคัญโปรดอ่าน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 • ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 • นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
 • ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอตเกนามู น้ำมันสน ศูนย์เครื่องสำอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
  – ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น้ำมันสน/เครื่องสำอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

 

Main Menu