fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต

฿49,990

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต

ราคาเพียง 49,990

เดินทาง มีนาคม 66

 • เทศกาลชมซากุระ 1 ปีมีครั้งเดียว ที่แม่น้ำซาไก
 • อุโมงค์ซากุระทางเดินนักปราชญ์
 • ดื่มด่ำไปกับหมู่บ้านนาราอิจุกุ
 • เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต

ราคาเพียง 49,990

เดินทาง มีนาคม 66

 • เทศกาลชมซากุระ 1 ปีมีครั้งเดียว ที่แม่น้ำซาไก
 • อุโมงค์ซากุระทางเดินนักปราชญ์
 • ดื่มด่ำไปกับหมู่บ้านนาราอิจุกุ
 • เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
ไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคาห้องพักเดี่ยว
22 – 26 มีนาคม 256649,99046,99036,99010,000
23 – 27 มีนาคม 256649,99046,99036,99010,000
25 – 29 มีนาคม 256649,99046,99036,99010,000
26 – 30 มีนาคม 256649,99046,99036,99010,000
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 256649,99046,99036,99010,000

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 21.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

 

Day2 สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ มัตสึโมโต้ – อิออน มอลล์

 • 00.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 644 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที
 • 07.30 เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเซ็ตหมูย่างมิโซะใบโฮบะ

 • นำท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 430 เยน

 • จากนั้นเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน

 • เดินทางมาถึงเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิทั้งที ย่านนี้มีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมื่อเดินตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ข้างทางนั้นมีแตร้านอาหารน่าทานไปหมดสะทุกร้าน อากาศหนาวๆก็ต้องหาอะไรอุ่นๆทานกันแก้หนาวสักหน่อยสิ่งแรกที่แนะนำนั่นคือ มิทาราชิดังโงะ เป็นแป้งข้าวเหนียวย่างเคลือบซอสมิโซะหวาน เป็นเมนูที่ใครผ่านมาที่นี่ก็ต้องแวะชิม ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างชื่นชอ

 • อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ….ซูชิเนื้อฮิดะ การันตีความอร่อยด้วยแถวยาวนอกร้าน ที่ร้านนี้เสิร์ฟเมนูซูชิเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้ประกอบไปด้วยข้าวปั้นหน้าเนื้อโรยต้นหอมและกุนคันมากิ โดยเนื้อถูกปรุงอย่างดีด้วยเกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไม้ไผ่ ขิงและโชยุ เสิร์ฟบนขนมเซมเบ้ ดังนั้นจึงทานได้ทั้งหมด วินาทีที่เนื้อนุ่มๆละลายในปากนั้น บอกได้เลยว่าสมกับที่รอคอยอย่างแน่นอน!

 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองมัตสึโมโต้ รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตในฐานะเมืองรอบปราสาทของปราสาทมัตสึโมโตะที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองแม้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นถนนที่ยังคงมีทิวทัศน์อาคารบ้านเรือนแบบสมัยก่อน พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สัมผัสได้ถึงศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่น และอาหารท้องถิ่นที่หยั่งรากลึกอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง
 • ที่พัก Alpico Plaza Hotel, Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

Day3 ปราสาทมัตซึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ – หมู่บ้านนาราอิจุกุ – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ไม่รวมค่าเข้าชม   

 • จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนนาวาเตะ ถนนเส้นนี้มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายตลอดเส้นทาง ทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขายของเก่า ร้านขายแคร็กเกอร์ที่ทำจากข้าว (เซ็มเบะ) และร้านขายขนมไทยากิ เป็นต้น เส้นทางนี้จะมีศาลเจ้ากบและหินแกะสลักรูปกบตั้งเรียงรายอยู่ เนื่องมาจากในสมัยก่อนเสียงร้องของกบดังก้องกังวาลมาจากแม่น้ำจึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของถนนเส้นนี้ คำว่ากบในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “คาเอะรุ” ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า “คาเอะรุ” ที่แปลว่ากลับบ้าน กบจึงสื่อความหมายถึงการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น
 • นำท่านไปยัง หมู่บ้านนาราอิจุกุ เป็นเมืองเก่าที่ในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองทางผ่านใน “เส้นทางนากะเซนโด” แม้ยุคสมัยของเอโดะจะผ่านไปแล้ว แต่บ้านเรือนโบราณในนาราอิ จูกุ ที่สร้างเรียงรายมากกว่า 1 กิโลเมตรนี้ยังคงอยู่ด้วยการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพื่อคงความดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด ทำให้ยุคเอโดะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง อิสระทุกท่านเดินชมเมืองโดยถนนสายหลักของเมืองนั้นประกอบไปด้วยอาคารโบราณเรียงรายกันอย่างสวยงาม ที่มีทั้ง ร้านอาหาร ร้านขายของต่างๆ ที่พักรัยวกัง ให้ทุกท่านได้สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า ผสมกับกลิ่นอายบรรยากาศชนบทในญี่ปุ่น มีร้านค้าที่ขายของที่ระลึกในท้องถิ่นที่น่าสนใจมากมาย เช่น ผลไม้แห้ง งานฝีมือและสาเกญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีแกลเลอรีงานฝีมือมากมายที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานแกะสลักไม้ในท้องถิ่น ที่ทำด้วยความปราณีตจากภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา
 • เมนูที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนางาโนะก็คือ “โซบะ” ซึ่อร่อยสมกับที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดในการปลูกโซบะ

 • อีกหนึ่งจุดสถานที่ที่แนะนำเมื่อไปยัง หมู่บ้านนาราอิจุกุ ได้แก่ คาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ไม่พลาดชิม ชาเขียวที่เข้มข้นกับขนมที่ทำมาจากถั่วแดง เรียกว่าโยคัง นั้นทำให้ฟินจริงๆ ช่างได้บรรยากาศ

 • นำท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ ให้ท่านได้สัมผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่งแม่น้ำ จำนวนกว่า  1200 ต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซากุระจะบานหรือไม่ หรือบานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยปกติซากุระจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง “ศาลเจ้า Kogane Shrine” ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 135 เป็นศาลเจ้าชินโต ตั้งอยู่ที่เมืองกิฟุ ศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ใกล้กลางใจเมืองกิฟุ  สิ่งพิเศษสำหรับศาลเจ้านี้คือเป็นสถานที่ที่รับพลังจากพระเจ้า ผู้คนส่วนใหญ่และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากที่แห่งนี้เพื่อการโชคดีและการค้าขายที่ร่ำรวย

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก Nagoya Sakae Washington ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

Day4 เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทางเดินนักปราชญ์ – นาโกย่า – มิตซุยเอ้าท์เล็ท

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี  จากนั้นเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง

 • นำท่านไปยัง ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสร้างตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเนื้อไม้ไว้ให้มีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเป็นครั้งแรกเมื่อก้าวผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพจำลองของพระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกว้างขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถ้าเป็นวังจริงๆ นี่ก็คือที่ว่าราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูด้านซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดินเล่นได้ด้วยสะพานแบบจีน บึงน้ำใสและบันไดมังกร ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 600 เยน

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูสูตรต้นตำหรับ

 • นำท่านเดินทางสู่ ทางเดินนักปราชญ์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในเมืองเกียวโต ถนนแห่งนี้ในอดีตมีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้มาเดินสงบจิตใจที่ถนนสายนี้เพื่อทำให้เกิดสมาธิ จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อทางเดินนักปราชญ์ ถนนแห่งนี้มีต้นซากุระมากถึง 500 ต้นตลอดริมคลอง ยามเมื่อดอกซากุระบานพร้อมกันทุกท่านสามารถชมอุโมงค์ซากุระที่บานสะพรั่ง โดยปกติแล้วจะบานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นาโกย่า เพื่อนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมเอ้าท์เล็ท ณ มิตซุยเอ้าท์เล็ท ซึ่งเอาท์เล็ทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด์ มีอาณาเขตบริเวฝรกว้างขวางมาก  เรียงรายไปด้วยร้านค้ากว่า 302 ร้าน อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป ซึ่งมีส่วนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอ
 • ที่พัก Nagoya Sakae Washington ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

Day5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 11.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG645 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 30 นาที)
 • 15.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

 

*****************************************


 

** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท **

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

 

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu