ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซ่า ฟรีเดย์ 1 วัน

฿14,990

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซ่า ฟรีเดย์ 1 วัน

เดินทาง เมษายน – ตุลาคม 2566

 • พิเศษ !! ลิ้มลองเมนูขึ้นชือ บักก๊ดเต๋
 • ชมการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light And Water Show
 • สนุกสุดมันส์อิสระท่องเที่ยวเกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซ่า ฟรีเดย์ 1 วัน

เดินทาง เมษายน – ตุลาคม 2566

 • พิเศษ !! ลิ้มลองเมนูขึ้นชือ บักก๊ดเต๋
 • ชมการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light And Water Show
 • สนุกสุดมันส์อิสระท่องเที่ยวเกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่านราคาเด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
*อายุไม่เกิน 9 ปี*
ราคา ห้องพักเดี่ยว
01 – 03 เมษายน 256615,99014,9904,500
07 – 09 เมษายน 256615,99014,9904,500
12 – 14 เมษายน 256618,99017,9904,500
27 – 29 พฤษภาคม 256614,99013,9904,500
09 – 11 มิถุนายน 256614,99013,9904,500
21 – 23 กรกฎาคม 256614,99013,9904,500
25 – 27 สิงหาคม 256614,99013,9904,500
02 – 04 กันยายน 256614,99013,9904,500
09 – 11 กันยายน 256614,99013,9904,500
16 – 18 กันยายน 256614,99013,9904,500
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 256614,99013,9904,500
07 – 09 ตุลาคม 256616,99015,9904,500
14 – 16 ตุลาคม 256616,99015,9904,500
22 – 24 ตุลาคม 256616,99015,9904,500

ที่พักไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่านต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท *ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์

 • 06.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
 • 09.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR609
 • 12.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เชื่อว่าเป็นจุดรับพลังฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ตั้งอยู่ที่ซันเทค ซิตี้ กลุ่มอาคารที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ทั้งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิ้วทั้ง 5  และ กลางผ่ามือมีน้ำพุ ซึ่งน้ำนี้ก็เปรียบเสมือนเงินที่อยู่ในกำมือ และได้รับการบันทึก จาก Guinness Book of Records ให้เป็น น้ำพุ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปี 1998 มีความสูง 13.8 เมตร
  วิธีการขอพร  ให้นำมือขวาสัมผัสสายน้ำและอธิษฐาน 1 ข้อ จากนั้นเดินวนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ มีความเชื่อว่าคำอธิฐานจะเป็นผลสำเร็จ โดยปกติจะเปิดให้เข้าชมวันละ 3 เวลาดังนี้ 10.00-12.00 และ 14.00-16.00 และ 18.00-19.30 น.
 • นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ
  กิจกรรมที่น่าสนใจ
 • คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ำ และต้นไม้นานาชนิด ภายใต้พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพื่อค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่น่าทึ่ง ส่วนหลังคาของโดมประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไว้ที่ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อนชื้นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคนที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหุบเขาในป่าฝน
 • ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่านโดมเรือนกระจกที่จัดแสดงไม้ดอกสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ สวนออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดที่เป็นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมที่มีทั้งสวนฝรั่งเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน และสวนญี่ปุ่นที่จะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤดูกาลและตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ
 • ฟลอรัล แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน เป็นสวนดอกไม้ที่ผ่านการตกแต่ง มีพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร เป็นส่วนจัดแสดงที่เปิดใหม่ล่าสุด เป็นสวนจัดแสดงดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักจากไม้ที่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย
  ** หากลูกค้าซื้อเป็นแพ็กเกจ โดยเข้าชมมากกว่า 1 โดม จะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ซึ่งราคาอาจแต่ต่างกัน กรุณาสอบถามกับมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ **
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (MERLION PARK) คือสัตว์สมมติที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ มีรูปร่างเป็นสิงโต มีหางเป็นปลา และอยู่บนยอดคลื่น โดยปัจจุบันมีรูปปั้นเมอร์ไลอ้อนทั้งหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่เกาะเซนโตซ่า แต่เมอร์ไลอ้อนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และถือเป็นแลนด์มาร์คหลักของประเทศสิงคโปร์ ก็คือเมอร์ไลออนสีขาวที่ตั้งอยู่ บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร์ บรูนเนอร์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟในปี พ.ศ. 2507 จากนั้นในปี พ.ศ. 2509 เมอร์ไลอ้อนได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในภายหลังก็ถูกใช้เรื่อยมาในวงกว้างจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
 • นำท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวทั้งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก

 • จำนั้นนำท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารที่มีมูลค่าในการก่อสร้างสูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าขึ้นตึก
  ** พีเรียดช่วงปีใหม่ในบางสถานที่รถบัสอาจจะไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวอาจจะต้องเดินเท้า หรือใช้บริการของรถสาธารณะ **
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
กิจกรรมที่น่าสนใจ
 • THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS สิงคโปร์มักได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อป เพราะที่นี่เต็มไปด้วยสินค้าและของล้ำค่าในระดับสากลที่สร้างความพอใจให้บรรดานักช้อป ที่ได้เห็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ อย่างเช่น Fendi และ Prada ในห้างสรรพสินค้าสุดหรูที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ อย่าพลาดที่จะแวะไปที่ร้านสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton ในสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ในซุ้มกระจกลอยน้ำ ภายในออกแบบตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังอยู่บนเรือยอชต์สุดหรู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมาย
 • DIGITAL LIGHT CANVAS ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 5 SGD/ท่าน เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับแสง สี ที่จัดแสดงอยู่ชั้นล่างสุดของห้าง THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดยระหว่างที่ท่านกำลังช้อปปิ้งอยู่ เมื่อท่านมองลงไปเห็นกับแสงไฟสวยงาม มีโคมไฟที่หอยลงมาพร้อมกับแสงไฟที่เปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ
 • นำท่านชม SPECTRA LIGHT & WATER SHOW ซึ่งเป็นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเยือนสิงคโปร์ เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ มปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND
  (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีฝนตก หรือมีกิจกรมของทางห้าง)

Day2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปเกาะ เซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะไปส่งโดยรถสาธารณะ นักท่องเที่ยวชำระค่าเดินทางเอง **
กิจกรรมที่น่าสนใจ
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกนั้นได้มีการนำภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลงเป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเรื่องเพื่อมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบันสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีทั้งหมด 4 แห่งทั่วโลก คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และที่ประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งอยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงที่มีชื่อเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 81-100 SGD/ท่าน  สวนสนุกอาจปิดวันจันทร์ และอังคาร นักท่องเที่ยวควรเช็ควันที่สวนสนุกเปิดอีกครั้งก่อนทำการจอง
  โซน 1 ฮอลลีวู๊ด Hollywood เป็นโซนแรกที่ต้องเดินผ่านที่เมื่อเข้าไปใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สองข้างทางนั้นจะมีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ของฝาก
  โซน 2 นิวยอร์ค New York เมื่อเดินเข้ามาที่โซนนี้จะรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเดินอยู่ที่นิวยอร์ค ให้อารมณ์ของความเป็นเมืองใหญ่ร้านค้าต่างๆประดับด้วยป้ายไฟ
  โซน 3 เมืองแห่งอนาคต Sci-Fi Cit  ธีมในโซนนี้จะดูล้ำสมัย เป็นเมืองแห่งอนาคต รวมถึงเครื่องเล่นต่างๆก็จะเป็นแบบผจญภัยหรือเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียว
  โซน 4 เมืองอียิปต์โบราณ Ancient Egypt เหมือนได้ร่วมผจญภัยค้นหาสมบัติในดินแดนอียิปต์โบราณ ซึ่งจะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นที่ต้องลองก็คือ Revenge of the Mummy รถไฟเหาะที่จะพาเราท่องเข้าไปในดินแดนนักรบ
  โซน 5 โลกที่หายสาบสูญ The Lost World เป็นโซนแห่งการผจัญภัยไปในยุคไดโนเสาร์ จูลาสสิคปาร์ค Jurassic Park และวอเตอร์เวิลด์ WaterWorld
  โซน 6 ดินแดนแห่งเชร็ค Far Far Away ดินแดนที่จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนในภาพยนต์แอนนิเมชั่นเรื่องเชร็ค โดยมีเจ้ายักษ์เขียวเชร็ค, เจ้าหญิงฟิโอน่า และเจ้าลาดองกี้เพื่อนซี้
  โซน 7 มาดากัสการ์ Madagascar จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนสัตว์ป่าน้อยใหญ่แห่งมาดากัสการ์ การ์ตูนยอดฮิตที่ของใครหลายๆคน Join Alex, Marty, Melman และ Gloria
 • พิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ำ ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตว์ทะเลกว่า 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธุ์ อควาเรียมแห่งนี้ ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ศูนย์รวม ปลากระเบนแมนต้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ำ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซน ซึ่งแต่ละโซน ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกัน ไฮไลท์สำคัญอยู่บริเวณ อุโมงกระจก ทางเดินใต้ทะเล จุดนี้เราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน ว่ายวนเวียนอยู่จุดนี้ ตื่นตาตื่นใจเสมือนกับการผจญภัยใต้ท้องมหาสมุทร ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 41 SGD/ท่าน หรือ แลนด์มาร์คใหม่ สกาย เฮลิกซ์ (SKYHELIX) เครื่องเล่นกลางแจ้งแบบพาโนราม่าที่สูงที่สุดในสิงคโปร์ กระเช้าลอยฟ้ากลางแจ้งที่หมุนเบา ๆ ขณะลอยขึ้นสู่ความสูง 79 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และห้อยเท้าไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับการชมวิวจากความสูง ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพ 360 องศา ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 18 SGD/ท่าน
 • ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL) ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง มีความร่มรื่นมากๆ จากที่นักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้ และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมาย ๆ จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปิดทำการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั้นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ นำท่านชมร้านของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ น้ำหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของที่ระลึกต่าง
 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 • นำท่านชม น้ำตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่างสวยงาม และน้ำตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ
 • 17.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT (TR) เที่ยวบินที่ TR604
 • 19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ
สำคัญโปรดอ่าน
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 • ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 • ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 • เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และ หรืออุบัติเหตุเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

Main Menu