• InterContinental Phuket Resort (อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท) : ห้อง Classic Room 2 ท่าน, ภูเก็ต

    วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
    InterContinental Phuket Resort (อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท) : ห้อง Classic Room 2 ท่าน, ภูเก็ต

    รายละเอียด
    1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน รวมอาหารเช้า
    2. เข้าพักได้ : ทุกวัน
    3. ยกเว้น : 10-17 เมย. 66 / 20 ธค. 66
    4. ใช้วอเชอร์ได้ถึง : 20 ธ.ค. 66

    หมายเหตุ
    1. กรณีเข้าพักวันหยุดยาว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่ม 2,250 บาท/คืน
    2. เสริมเตียง ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/ท่าน/คืน รวมอาหารเช้า

  • Vana Nava Water Jungle : สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล สำหรับ 1 ท่าน, หัวหิน

    *ราคาพิเศษ*
    Vana Nava Water Jungle : สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล สำหรับ 1 ท่าน, หัวหิน

    รายละเอียด 
    1. บัตรสวนน้ำ + ล็อกเกอร์ + ผ้าเช็ดตัว (ไม่รวม VR Slide)
    2. เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์  เวลา 11.00 – 17.00 น.
    3. ใช้ได้ถึง 30 พ.ย 66
    4. สามารถใช้บริการได้ 1 ท่าน/ครั้ง 

    หมายเหตุ
    1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักหรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
    2. บัตรนี้มีอายุการใช้งานตามวันที่ระบุบนบัตรและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
    3. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ใช้บัตรหากเกิดการชำรุด แต่ผู้ถืออาจขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้โดยนำบัตรที่ชำรุดมาแลก
    4. บัตรนี้สามารถใช้บริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ครั้ง เท่านั้น
    5. โปรดแสดงบัตรนี้ต่อพนักงานเมื่อต้องการใช้สิทธิ์
    6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ตามบัตรนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    7. ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
    8. ห้ามถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยเด็ดขาด
    9. บัตรถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อผู้ถือบัตร หรือทรัพย์สินของผู้ถือบัตรไม่ว่าทางใดทั้งสิ้น
    11. ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนบัตร ไม่ว่าในรูปแบบใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
    12. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ได้ตามวันที่บริษัทกำหนด (โปรดตรวจสอบก่อนใช้บริการ)

  • ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

    ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

    เดินทา มกราคม – ตุลาคม 2566

    • นั่งเรือกระด้ง ฮอยอัน
    • เมืองโบราณฮอยอัน เมืองมรดกโลก
    • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
    • พิเศษ !! พรีเมียนซีฟู้ด
    • นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้
  • ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน OSAKA KYOTO TAKAYAMA

    ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน OSAKA KYOTO TAKAYAMA

    ราคาเริ่มต้น 35,888

    เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 66

    • เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต
    • ชม สวนป่าไผ่ ชื่อดังของอาราชิยาม่า ที่มาแล้วไม่ควรพลาด
    • ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
    • ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ
    • เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ
    • ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า
    • ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ
    • พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
  • ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

    ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

    เดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2566

    • นั่งเรือกระด้ง ฮอยอัน
    • เมืองโบราณ ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
    • พิเศษ !! ปุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์
    • พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
    • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
  • ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ไทเป อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

    • เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว+อาลีซาน
    • เที่ยวครบทุกไฮไลท์
    • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
    • ทะเลสาบ สุริยันจันทรา
    • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, ไอศครีม Miyahara

    เดือนทางมีนาคม-ตุลาคม 2566

  • ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

    ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

    เดินทางเมษายน – ตุลาคม 2566

    • Son Tra Marina
    • เมืองโบราณฮอยอัน
    • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
    • ชมเมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
    • เที่ยวเต็มอิ่ม บานาฮิลล์
    • นั่งเรือกระด้ง
    • เล่นรถรางชมบานาฮิลล์
  • ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไทเป ไถจง เจียอี้ บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม

    ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไทเป ไถจง เจียอี้ บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม

    ราคาเริ่มต้น 14,999

    เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 66

    • หมู่บ้านจิ่วเฟิน
    • เย๋หลิ่ว
    • ทะเลสาปสุริยันจันทรา
    • ชมตึก TAIPEI 101
    • ย่านซีเหมินติง
    • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
    • วัดหลงซาน
  • ทัวร์ยุโรป 10 วัน 7 คืน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

    ทัวร์ยุโรป 10 วัน 7 คืน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

    เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2566
    • สต็อกโฮล์ม
    • คาลสตัท
    • เมืองออสโล
    • เมืองเกโล่
    • เมืองเบอร์เก้น
    • โคเปนเฮเก้น
  • ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา

    ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา

    • เที่ยวชมย่านบาลัต
    • ช้อปปิ้งจัตุรัสทักซิมสแควร์
    • เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย
    • ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อ
    • ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย
    • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน

    เดินทางพฤษภาคม-มิถุนายน 2566

  • ทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์…เรารักลาวใต้

    ทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์…เรารักลาวใต้

    • วัดพูสะเหล่า
    • วัดภูพร้าว
    • ปราสาทหินวัดภู
    • ไร่กาแฟที่สวยที่สุดในเมืองปากซอง
    • น้ำตกตาดฟาน
  • ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน

    ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน

    เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2566

    • เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน
    • เที่ยวจุดเช็คอินใหม่ Ecilpse Square
    • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
    • เล่นรถราง ชมวิวบาน่าฮิลล์
    • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
    • เล่นรถรางชมวิวบาน่าฮิลล์
  • ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน

    ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน

    • ซาปาเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา
    • ฟานซิปัน
    • สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
    • ล่องเรือชมมรดรกโลก “ฮาลองบก”

    เดินทาง มีนาคม – มิภุนายน 2566

  • ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พิ้งค์มอส ฟูจิ นาริตะ

    ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พิ้งค์มอส ฟูจิ นาริตะ

    • วัดอาซากุสะ
    • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
    • ชมทุ่งพิ้งค์มอสสุดอลังการ
    • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
    • ศาลเจ้าฮาโกเน่
    • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
    • วัดอาซากุสะ
    • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ
    • พิธีชงชาญี่ปุ่น Shikido Duty free
    • ถนนนาคามิเสะ
    • ช้อปปิ้งชินจูกุ
    • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

    เดินทางพฤษภาคม 2566

  • ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน

    ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน

    เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2566

    • เที่ยวคุ้มจนจบทริปเวียดนามกลาง 3 เมือง
    • เช็คอินโซนใหม่ บานาฮิลล์ Eclipse Square
    • พัก 4 ดาวทุกคืน
    • พักบานาฮิลล์ 1 คืน
    • นั่งสามล้อชมเมืองเว้
    • สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
    • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์บานาฮิลล์ เทนูหม้อไฟทะเลเดือด กุ้งมังกร
  • ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน เช็คอินเมืองในสายหมอก

    ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน เช็คอินเมืองในสายหมอก

    เดินทาง เมษายน – ตุลาคม 2566

    • นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตหลังคาโลก ยอดเขาฟานซิปัน
    • เช็คอินเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา
    • พัก 4 ดาวทุกคืน
    • พิเศษ!!แซลม่อนหม้อไฟ ชมไวน์แดงเลิศรส
  • ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อิสระฟรีเดย์

    ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อิสระฟรีเดย์

    เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2566

    • เช็คอิน UNSEENญี่ปุ่น Ine Fishing Village “อิเนะ”
    • ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมงสุดชิค
    • นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ
    • เที่ยว ปราสาทโอซาก้า
    • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
    • ศาลเจ้าเฮอัน
    • ช้อปปิ้ง รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
    • ย่านชินไชบาชิ optional tour Universal Studios Japan
  • ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

    ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

    เดินทางมีนนาคม – ตุลาคม 2566
    • เยือนหลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน
    • สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน ๆ
    • พักซาปา 2 คืน
    • เมนูพิเศษ !! หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
  • Speed Catamaran ทริปเที่ยวเกาะพีพี – ซันเซ็ทเกาะไม้ท่อน : SEANERY ภูเก็ต, 1 ท่าน

    วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
    Speed Catamaran ทริปเที่ยวเกาะพีพี – ซันเซ็ทเกาะไม้ท่อน : SEANERY ภูเก็ต, 1 ท่าน

    รายละเอียด
    1. สำหรับ 1 ท่าน (คนไทยเท่านั้น)
    2. ใช้ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ)
    3. งดใช้วันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์

    4. เช็คที่ว่างและวันเดินเรือก่อนสำรองที่นั่ง 14 วัน
    5. ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์ขึ้นเรือ

    6. ไม่รวมบริการรถรับ-ส่งจากที่พักไปท่าเรือ(ค่าบริการเพิ่ม ไป-กลับท่าานละ 200บาท)
    7. เรืองดเดินทางในกรณีที่มีลูกค้าน้อยกว่า 25ท่าน/วัน
    8. ใช้วอเชอร์ได้ถึง : 18 ม.ค. 67

     

     

     

  • Khaokho Baybay (เขาค้อเบย์เบย์) : ห้อง Superior 2 ท่าน, เขาค้อ

    วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
    Khaokho Baybay (เขาค้อเบย์เบย์) : ห้อง Superior 2 ท่าน, เขาค้อ

    รายละเอียด
    1. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
    2. เข้าพักได้ : จันทร์ – พฤหัสบดี
    3. ยกเว้น : วันหยุดยาว และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
    4. ใช้วอเชอร์ได้ถึง : 31 ม.ค. 67

Main Menu