fbpx
 • แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Mountain Resort

  *ราคาพิเศษ*
  แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Mountain Resort

  รายละเอียด
  รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน

  เเพ็กเกจรวม
  1. ประกันภัย
  2. ที่พัก 2 คืน
  3. เรือไป-กลับ
  4. ค่าธรรมเนียม
  5. รถรับ-ส่งสนามบิน
  6. จอยทริปดำน้ำ 1 วัน
  7. อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 + เที่ยง 1)

  ประเภทห้องพัก (ราคา/ท่าน)

  1. Deluxe Garden  
  15 ต.ค. 64 – 15 พ.ค. 65 : จ-พฤ 4,950 บาท/ท่าน , ศ-อา 5,490 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 9 -17 เม.ย 65 : 5,995 บาท/ท่าน

  2. New Deluxe Garden 
  15 ต.ค. 64 – 15 พ.ค. 65 : จ-พฤ 5,250 บาท/ท่าน , ศ-อา 5,790 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 9 -17 เม.ย 65 : 6,320 บาท/ท่าน

  3. Grand Garden 
  15 ต.ค. 64 – 15 พ.ค. 65 : จ-พฤ 5,570 บาท/ท่าน , ศ-อา 6,099 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 9 -17 เม.ย 65 : 6,650 บาท/ท่าน

  4. Deluxe Sea View 
  15 ต.ค. 64 – 15 พ.ค. 65 : จ-พฤ 6,320 บาท/ท่าน , ศ-อา : 6,850 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 9 -17 เม.ย 65 : 7,390 บาท/ท่าน

  5. Ocean Pool Villa
  15 ต.ค. 64 – 15 พ.ค. 65 : จ-พฤ 10,060 บาท/ท่าน , ศ-อา 12,200 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 9 -17 เม.ย 65 : 15,410 บาท/ท่าน

 • แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Salisa Resort

  *ราคาพิเศษ*
  แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Salisa Resort

  รายละเอียด
  1. รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน
  2. เข้าพักได้ทุกวัน

  เเพ็กเกจรวม
  1. ประกันภัย
  2. ที่พัก 2 คืน
  3. เรือไป-กลับ
  4. ค่าธรรมเนียม
  5. รถรับ-ส่งสนามบิน
  6. จอยทริปดำน้ำ 1 วัน
  7. อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 + เที่ยง 1)

  ประเภทห้องพัก (ราคา/ท่าน)

  1. Standard
  6 ม.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 : 4,070 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 10-17 เม.ย. 65  : 4,610 บาท/ท่าน

  2. Sea Breeze
  6 ม.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 : 4,390 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 10-17 เม.ย. 65  : 4,950 บาท/ท่าน

  3. Sea View
  6 ม.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 : 4,815 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 10-17 เม.ย. 65  : 5,350 บาท/ท่าน

  4. Deluxe Sea View
  6 ม.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 : 6,210 บาท/ท่าน
  ยกเว้น 10-17 เม.ย. 65  : 6,750 บาท/ท่าน

   

 • แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Ananya Lipe

  *ราคาพิเศษ*
  แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Ananya Lipe

  รายละเอียด
  รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน

  เเพ็กเกจรวม
  1. ประกันภัย
  2. ที่พัก 2 คืน
  3. เรือไป-กลับ
  4. ค่าธรรมเนียม
  5. รถรับ-ส่งสนามบิน
  6. จอยทริปดำน้ำ 1 วัน
  7. อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 + เที่ยง 1)

  ประเภทห้องพัก (ราคา/ท่าน)
  1. Deluxe Pool View 
  Promotion : 7 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
  จ-พฤ : 6,320 บาท/ท่าน
  ศ-อา  : 8,150 บาท/ท่าน
  Promotion : 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65
  จ-อา (ทุกวัน) : 8,135 บาท/ท่าน
  Promotion : 1-31 พ.ค. 65 เเละ 1-31 ต.ค. 65
  จ-อา (ทุกวัน) : 7,290 บาท/ท่าน

  2. Deluxe Pool Access
  Promotion : 7 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
  จ-พฤ : 6,850 บาท/ท่าน
  ศ-อา  : 8,990 บาท/ท่าน
  Promotion : 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65
  จ-อา (ทุกวัน) : 8,990 บาท/ท่าน
  Promotion : 1-31 พ.ค. 65 เเละ 1-31 ต.ค. 65
  จ-อา (ทุกวัน) : 8,025 บาท/ท่าน

   

 • แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Bundhaya Resort

  *ราคาพิเศษ*
  แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Bundhaya Resort

  รายละเอียด
  1. รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน
  2. เข้าพักได้ทุกวัน : ตั้งแต่ 11 ม.ค. 65 – 31 พ.ค. 65

  เเพ็กเกจรวม
  1. ประกันภัย
  2. ที่พัก 2 คืน
  3. เรือไป-กลับ
  4. ค่าธรรมเนียม
  5. รถรับ-ส่งสนามบิน
  6. จอยทริปดำน้ำ 1 วัน
  7. อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 + เที่ยง 1)

  ประเภทห้องพัก (ราคา/ท่าน)
  1. Superior Bungalow 
  อา-พฤ : 4,950 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 5,250 บาท/ท่าน

  2. Deluxe Bungalow  
  อา-พฤ : 5,150 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 5,500 บาท/ท่าน

  3. Garden Deluxe Bungalow  
  อา-พฤ : 5,790 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 6,250 บาท/ท่าน

  4. Deluxe Room 
  อา-พฤ : 6,099 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 6,650 บาท/ท่าน

  5. Family Bungalow (4 ท่าน)
  อา-พฤ : 4,500 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 4,900 บาท/ท่าน

  6. Garden Triple (3 ท่าน)
  อา-พฤ : 5,150 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 5,500 บาท/ท่าน 

 • แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Idyllic Concept Resort

  *ราคาพิเศษ*
  แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Idyllic Concept Resort

  รายละเอียด
  1. รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน
  2. เข้าพักได้ตั้งแต่ : 11 ม.ค. 65 – 15 พ.ค. 65

  เเพ็กเกจรวม
  1. ประกันภัย
  2. ที่พัก 2 คืน
  3. เรือไป-กลับ
  4. ค่าธรรมเนียม
  5. รถรับ-ส่งสนามบิน
  6. จอยทริปดำน้ำ 1 วัน
  7. อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 + เที่ยง 1)

  ประเภทห้องพัก (ราคา/ท่าน)

  1. Deluxe Garden View 
  อา-พฤ : 6,635 บาท/ท่าน 
  ศ-ส     : 6,955 บาท/ท่าน

  2. Deluxe Garden Cabana 
  อา-พฤ : 6,955 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 7,280 บาท/ท่าน

  3. Deluxe Premium Garden
  อา-พฤ : 7,280 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 7,600 บาท/ท่าน

  4. Grand Deluxe Pool View 
  อา-พฤ : 7,600 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 7,920 บาท/ท่าน

  5. Deluxe Sea View Cabana 
  อา-พฤ : 8,670 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 9,740 บาท/ท่าน

  6. Junior Suite Pool View
  อา-พฤ :   9,210 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 10,275 บาท/ท่าน

  7. Junior Suite Sea View
  อา-พฤ : 10,275 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 11,345 บาท/ท่าน

  8. Deluxe Suite Sea View
  อา-พฤ : 11,345 บาท/ท่าน
  ศ-ส     : 12,415 บาท/ท่าน

 • แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Akira Lipe Resort

  *ราคาพิเศษ*
  แพ็กเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน : Akira Lipe Resort

  รายละเอียด
  1. รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน
  2. เข้าพักได้ทุกวัน : ตั้งแต่ 11 ม.ค. 65 – 31 พ.ค. 65

  เเพ็กเกจรวม
  1. ประกันภัย
  2. ที่พัก 2 คืน
  3. เรือไป-กลับ
  4. ค่าธรรมเนียม
  5. รถรับ-ส่งสนามบิน
  6. จอยทริปดำน้ำ 1 วัน
  7. อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 + เที่ยง 1)

  ประเภทห้องพัก (ราคา/ท่าน)
  1. Superior Pool View     : 7,710 บาท/ท่าน
  2. Deluxe Pool View        : 8,025 บาท/ท่าน
  3. Superior Pool Access : 8,350 บาท/ท่าน
  4. Deluxe Pool Access    : 8,885 บาท/ท่าน
  5. Villa Suite                     : 9,845 บาท/ท่าน

   

   

 • The Dewa Koh Chang (เดอะ เดวา เกาะช้าง) : ห้อง Deluxe 2 ท่าน, เกาะช้าง

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  The Dewa Koh Chang (เดอะ เดวา เกาะช้าง) : ห้อง Deluxe 2 ท่าน, เกาะช้าง

  รายละเอียด
  1. ห้อง Deluxe
  2. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
  3. เข้าพักได้ทุกวัน (ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์, Peak Season และวันที่ 13-15 เมย. 65)
  4. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : 21 ม.ค.65 – 15 ธ.ค. 65
  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุ 0-4  ปี : เข้าพักฟรี!
  2. งดนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  3. งดประกอบอาหารบริเวณที่พัก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. อายุ 5-11 ปี : ชำระเพิ่ม 250 บาท/ท่าน/คืน (รวมอาหารเช้า)
  5. เสริมได้ 1 ท่าน : ชำระเพิ่ม 900 บาท/ท่าน/คืน (รวมอาหารเช้า)
  6. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

 • VAYNA Boutique Koh Chang (เวณะ บูทีค เกาะช้าง) : ห้อง Tropical Thai Double/Twin 2 ท่าน, เกาะช้าง

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  VAYNA Boutique Koh Chang (เวณะ บูทีค เกาะช้าง) : ห้อง Tropical Thai Double/Twin 2 ท่าน, เกาะช้าง

  รายละเอียด
  1. ห้อง Tropical Thai Double/Twin
  2. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
  3. เข้าพักได้ทุกวัน
  4. ยกเว้น : วันหยุดยาว และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังต่อไปนี้ ( 13-17, 30 เม.ย.-2 พ.ค./ 13-16 พ.ค./ 3-5 มิ.ย./ 28-31 ก.ค./ 12-14 ส.ค./ 13-16,22-24 ต.ค./ 3-5,10-12 ธ.ค. )
  5. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : 15 ม.ค.65 – 15 ธ.ค. 65
  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุ 0-3  ปี : เข้าพักฟรี!
  2. งดนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  3. งดประกอบอาหารบริเวณที่พัก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. อายุ 4-10 ปี : ชำระเพิ่ม 700 บาท/ท่าน/คืน (รวมอาหารเช้า)
  5. เสริมได้ 1 ท่าน : ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน/คืน (รวมอาหารเช้า)
  6. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

 • The Splash Koh Chang (เดอะ สแปลช เกาะช้าง) : ห้อง Superior 2 ท่าน, เกาะช้าง

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  The Splash Koh Chang (เดอะ สแปลช เกาะช้าง) : ห้อง Superior 2 ท่าน, เกาะช้าง

  รายละเอียด
  1. ห้อง Superior
  2. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
  3. เข้าพักได้ทุกวัน (ยกเว้น : วันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์, Peak Season และวันที่ 13-15 เมย. 65)
  4. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : 21 ม.ค.65 – 15 ธ.ค. 65
  หมายเหตุ
  1. เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี : เข้าพักฟรี!
  2. งดนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  3. งดประกอบอาหารบริเวณที่พัก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. อายุ 5-11 ปี : ชำระเพิ่ม 250 บาท/ท่าน/คืน (รวมอาหารเช้า)
  5. เสริมได้ 1 ท่าน : ชำระเพิ่ม 700 บาท/ท่าน/คืน (รวมอาหารเช้า)
  6. กรณี : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ชำระเงินกับทางที่พักโดยตรง

 • ทริประนอง พังงา สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

  ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ 10,000 บาท

  **ทัวร์เที่ยวไทย 6,000 บาท (ประหยัดถึง 4,000 บาท)

  • จำนวนขั้นต่ำ 15 ท่านต่อคณะ
  • เดินทางวันที่ 20 – 23 ม.ค. 65
 • ทริปลำปาง เชียงใหม่ แม่กำปอง ลำพูน 4 วัน 3 คืน (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

  ลำปาง เชียงใหม่ แม่กำปอง ลำพูน 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ 10,000 บาท

  **ทัวร์เที่ยวไทย 6,000 บาท (ประหยัดถึง 4,000 บาท)

  • จำนวนขั้นต่ำ 15 ท่านต่อคณะ
  • เดินทางวันที่ 27 – 30 ม.ค. 65
 • ทริปหุบเขาสีชมพู ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

  หุบเขาสีชมพู ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

  เริ่มต้น 4,999 บาท/ท่าน

  • เดินทาง 11 มกราคม 65 – 10 กุมภาพันธ์ 65
  • กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

   

 • เบตง 3 วัน 2 คืน (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%) สำหรับ 1 ท่าน

  ถูกแรงนิ เบตง 3 วัน 2 คืน ราคา 8,000 บาท

  **ทัวร์เที่ยวไทย 4,800 บาท**

  • ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,00 บาท/ท่าน
  • เดินทาง 4 กุมภาพันธ์ 65 – 20 มีนาคม 65
  • กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท

   

 • The Rock HUA HIN Beachfront Spa Resort (เดอะร็อคหัวหิน บีชฟร้อนท์ สปา รีสอร์ท) : ห้อง พรีเมียร์กาล่าดีลักซ์ 2 ท่าน, หัวหิน (วันเสาร์)

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  The Rock HUA HIN Beachfront Spa Resort (เดอะร็อคหัวหิน บีชฟร้อนท์ สปา รีสอร์ท) : ห้อง พรีเมียร์กาล่าดีลักซ์ 2 ท่าน, หัวหิน (วันเสาร์)

  รายละเอียด 
  1. เข้าพัก : วันเสาร์
  2. ฟรี! เครื่องดื่มต้อนรับ
  3. ห้อง พรีเมียร์กาล่าดีลักซ์
  4. ส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับสปา
  5. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
  6. อาหารค่ำแบบไทยเซ็ต หรือ เซ็ตหมูกะทะไฮโซริมทะเล 1 มื้อ
  7. ฟรี! อัปเกรดเป็นห้อง Pearl Suite (กรณี : มีห้องว่าง ณ วันเข้าพัก)
  8. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : ตั้งเเต่ 6 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
  9. ยกเว้นการเข้าพัก : วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดยาว หรือตามเทศกาลตามที่โรงแรมกำหนด
  หมายเหตุ
  1. ฟรี! เด็กอายุ 0-6 ปี : จำนวน 1 ท่าน (พักรวมกับผู้ปกครอง)
  2. เด็กอายุ 7-12 ปี : ชำระเพิ่ม 700 บาท/ท่าน/คืน (พักรวมกับผู้ปกครอง)
  3. เด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ท่านที่ 3 : ชำระค่าบริการเตียงเสริม 1,500 บาท/ท่าน/คืน

 • The Rock HUA HIN Beachfront Spa Resort (เดอะร็อคหัวหิน บีชฟร้อนท์ สปา รีสอร์ท) : ห้อง พรีเมียร์กาล่าดีลักซ์ 2 ท่าน, หัวหิน (อาทิตย์-ศุกร์)

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  The Rock HUA HIN Beachfront Spa Resort (เดอะร็อคหัวหิน บีชฟร้อนท์ สปา รีสอร์ท) : ห้อง พรีเมียร์กาล่าดีลักซ์ 2 ท่าน, หัวหิน (อาทิตย์-ศุกร์)

  รายละเอียด 
  1. ฟรี! เครื่องดื่มต้อนรับ
  2. เข้าพัก : วันอาทิตย์-ศุกร์
  3. ห้อง พรีเมียร์กาล่าดีลักซ์
  4. ส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับสปา
  5. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
  6. อาหารค่ำแบบไทยเซ็ต หรือ เซ็ตหมูกะทะไฮโซริมทะเล 1 มื้อ
  7. ฟรี! อัปเกรดเป็นห้อง Pearl Suite (กรณี : มีห้องว่าง ณ วันเข้าพัก)
  8. ซื้อเเละใช้วอเชอร์ได้ : ตั้งเเต่ 6 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
  9. ยกเว้นการเข้าพัก : วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดยาว หรือตามเทศกาลตามที่โรงแรมกำหนด
  หมายเหตุ
  1. ฟรี! เด็กอายุ 0-6 ปี : จำนวน 1 ท่าน (พักรวมกับผู้ปกครอง)
  2. เด็กอายุ 7-12 ปี : ชำระเพิ่ม 700 บาท/ท่าน/คืน (พักรวมกับผู้ปกครอง)
  3. เด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ท่านที่ 3 : ชำระค่าบริการเตียงเสริม 1,500 บาท/ท่าน/คืน

 • บัตรเข้าชม Pattaya Dolphinarium สำหรับ 1 ท่าน, พัทยา

  *ราคาพิเศษ*
  บัตรเข้าชม Pattaya Dolphinarium สำหรับ 1 ท่าน, พัทยา

  ราคา
  สำหรับเด็ก (80 – 120 เซ็นติเมตร)
  ธรรมดา : 270 บาท/ท่าน
  ดีลักซ์     : 370 บาท/ท่าน
  VIP         : 510 บาท/ท่าน

  สำหรับผู้ใหญ่ (120 เซ็นติเมตร ขึ้นไป)
  ธรรมดา : 350 บาท/ท่าน
  ดีลักซ์     : 470 บาท/ท่าน
  VIP         : 650 บาท/ท่าน

 • Pattaya Sea View Hotel (โรงแรมพัทยาซีวิว) Package B : 2 ท่าน, พัทยา

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Pattaya Sea View Hotel (โรงแรมพัทยาซีวิว) Package B : 2 ท่าน, พัทยา

  Package B ประกอบด้วย
  1. Welcome Drink
  2. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  3. ห้อง Deluxe City View
  4. International Buffet อาหารเช้า
  5. Dinner Set + Alcohol @Virgin Rooftop Pattaya
  เงื่อนไขสำหรับเด็ก
  1. เด็กอายุ 0 – ไม่เกิน 3 ปี : เข้าพักฟรี
  2. เด็กอายุ 4 – 11 ปี แบบไม่เสริมเตียง : ชำระเพิ่ม 350 บาท/ท่าน/คืน โดยตรงกับทางโรงแรม (รวมอาหารเช้า)
  3. เด็กอายุ 4 – 11 ปี แบบเสริมเตียง : ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน/คืน โดยตรงกับทางโรงแรม (รวมอาหารเช้า)
  4. เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป : คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
  หมายเหตุ
  1. ไม่สามารถเปลี่ยนวันจองหรือคืนเงินได้
  2. Extra Bed เพิ่มห้องละ 1,000 บาท/คืน
  3. โรงแรมไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
  4. จองห้องพักได้ตั้งแต่ : วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2565
  5. เข้าพักได้ทุกวันตั้งแต่ : วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์  2565
  6. จองห้อง Deluxe City View จ่ายเพิ่ม 500 บาท ได้พักห้อง Deluxe Ocean View
  7. Surcharge คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 : ห้องละ 1,200 บาท/คืน

 • Pattaya Sea View Hotel (โรงแรมพัทยาซีวิว) Package A : 2 ท่าน, พัทยา

  วอเชอร์ที่พัก*ราคาพิเศษ*
  Pattaya Sea View Hotel (โรงแรมพัทยาซีวิว) Package A : 2 ท่าน, พัทยา

  Package A ประกอบด้วย
  1. Welcome Drink
  2. สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน
  3. ห้อง Deluxe City View
  4. International Buffet อาหารเช้า
  5. Dinner Set (non-alcohol) @Virgin Rooftop Pattaya
  เงื่อนไขสำหรับเด็ก
  1. เด็กอายุ 0 – ไม่เกิน 3 ปี : เข้าพักฟรี
  2. เด็กอายุ 4 – 11 ปี แบบไม่เสริมเตียง : ชำระเพิ่ม 350 บาท/ท่าน/คืน โดยตรงกับทางโรงแรม (รวมอาหารเช้า)
  3. เด็กอายุ 4 – 11 ปี แบบเสริมเตียง : ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน/คืน โดยตรงกับทางโรงแรม (รวมอาหารเช้า)
  4. เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป : คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
  หมายเหตุ
  1. ไม่สามารถเปลี่ยนวันจองหรือคืนเงินได้
  2. Extra Bed เพิ่มห้องละ 1,000 บาท/คืน
  3. โรงแรมไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
  4. จองห้องพักได้ตั้งแต่ : วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2565
  5. เข้าพักได้ทุกวันตั้งแต่ : วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์  2565
  6. จองห้อง Deluxe City View จ่ายเพิ่ม 500 บาท ได้พักห้อง Deluxe Ocean View
  7. Surcharge คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 : ห้องละ 1,200 บาท/คืน

 • บัตรเข้าชมงาน “THA MAHARAJ ILLUMINATION” ณ ท่ามหาราช : สำหรับ 1 ท่าน (1แถม1)

  วอเชอร์*ราคาพิเศษ*
  บัตรเข้าชมงาน “THA MAHARAJ ILLUMINATION” ณ ท่ามหาราช : สำหรับ 1 ท่าน (1แถม1)

  Tha Maharaj illumination 2021
  ชวนมาเช็คอิน แชร์โมเม้นต์ความสุขส่งท้ายปี บริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับท่ามหาราชไลฟ์สไตล์มอลล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างปรากฏการณ์ความสุขส่งท้ายปีจัด “Tha Maharaj lumination 2021’’ ตกแต่งประดับไฟแพรวพราวหัวคอมมูนิตี้มอลบนเกาะรัตนโกสินทร์

   

  พร้อมให้ทุกคนไปพบกับ 9 ความพิเศษที่จะนำคุณไปสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์ภายใต้สายลมหนาวกลางกรุง และแสงส่องประกายจากหมู่ดวงดาวเปิดมุมมองมิติใหม่ของกรุงเทพฯ ณ โครงการท่ามหาราชงานนี้ทีมผู้สร้างได้เนรมิตประดับตกแต่งไฟทั้ง 9 จุดตั้งแต่บริเวณทางเข้าโครงการไปจนถึงดาดฟ้าหากใครเป็นสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดที่จะมาเก็บภาพความประทับใจและแบ่งปันโมเม้นต์แห่งความสุขในช่วงเทศกาลแห่งความสุขกับเพื่อนและครอบครัว

   

  งานเริ่มตั้งเเต่ : วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 6 กุมภาพันธ์ 2565
  สถานที่ : ท่ามหาราช กรุงเทพ
  เวลา 17.00 น. – 21.00 น.
  หมายเหตุ
  1. บัตรนี้ใช้สำหรับเข้าชมงานเท่านั้น (ไม่ใช่บัตรล่องเรือ)
  2. ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Village of illumination
  3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @illumination2021

 • บัตรเข้าชมงาน “Forest of illumination” คีรีมายา เขาใหญ่ : สำหรับ 1 ท่าน (1แถม1)

  วอเชอร์*ราคาพิเศษ*
  บัตรเข้าชมงาน “Forest of illumination” คีรีมายา เขาใหญ่ : สำหรับ 1 ท่าน (1แถม1)

  Forest of illumination สัมผัสนาทีต้องมนตร์ท่ามกลางแสงสีแห่งเขาใหญ่
  1. เริ่มจัดแสดงตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 29 มกราคม 2565
  2. เวลา 18:00 – 22:00 น. (เวลาเข้าชมรอบสุดท้าย – 21:00 น.)
  3. สถานที่ : คีรีมายา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
  4. เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. : เข้าชม ฟรี!
  5. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้างาน
  6. จำกัดผู้เข้าชมเพียง 40 ท่าน/รอบ
  7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @illumination202
  8. ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Village of Illumination
  9. ซื้อบัตรได้ที่หน้างาน หรือซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.villageofillumination.com

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu