fbpx

เงื่อนไขและข้อตกลง

หากท่านได้เข้าเว็บไซต์ voucher.chillpainai.com ของบริษัท ชิล มีเดีย จำกัด ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

การสมัครเป็นสมาชิก

 1. ท่านมีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกในการใช้งานเว็บไซต์และเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดจากทาง ชิล มีเดีย เท่านั้น
 2. ท่านจำเป็นต้องให้รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงกับปัจจุบันในการลงทะเบียน โดยที่ท่านตกลงใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ตรงกับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 3. ท่านตกลงที่เก็บรหัสการเป็นสมาชิกเป็นความลับ
 4. หากท่านมีเจตนาในการใช้เว็บไซต์เพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อบริษัทหรือฝ่ายที่เกียวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางออม ทางบริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆจากการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ
 5. เราขอสงวนสิทธิในการระงับสถานะสมาชิกโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ อาทิ มิได้ระบุข้อมูลที่เป็นจริง มิได้เก็บรหัสสมาชิกเป็นความลับ หรือแม้กระทั่งการกระทำผิดกฏหมายใดๆ ซึ่ง ขัดต่อกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ท่านยินยอมว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเนื้อหา, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าวหากเกิดความเสียหายใดๆ

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ลิขสิทธิ์ ค่านิยม การออกแบบ นวัตกรรม สิทธิบัตร สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ยศ ภาพสัญลักษณ์ คำโฆษณา ข้อมูลด้านความรู้และทักษะ ความลับทางกาค้า ภาพวาด ซอฟต์แวร์ รหัส หรือวัตถุใดๆที่ถูกระบุว่าว่าถูกจดทะเบียนแล้วหรือไม่หรือสามารถจดทะเบียนรวมทั้งสิทธิการครอบครองซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ นั้น ล้วนคุ้มครองภายใต้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  การคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงก์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองถือว่าเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น
 2. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และเนื้อหาดิจิทัล ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของชิลมีเดียล้วนถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ การคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงก์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองถือว่าเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น
 3. ทางบริษัทมีสิทธิในการปกป้องเครื่องหมายทางการค้า และบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า คำโฆษณาขององค์กร ตราบริษัทฯ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่านิยม ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
 4. ผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในข้อ 3 ซึ่งได้ระบุไว้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการกระทำอันผิดพลาดใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม
 5. ทางบริษัทฯเคารพและยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ถ้าท่านมั่นใจว่าการดำเนินการของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาติดต่อเราได้ที่ store@market.chillpainai.com

 

ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 1. เรามีความมุ่งมั่นพื่อให้ความมั่นใจว่าราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องแม่นยำ ซึ่งอาจจะปรากฏข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง หากบริษัทฯพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในทันที
 2. เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยการเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับคุณสมบัติมากที่สุด หากท่านพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นหากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ได้ที่ store@market.chillpainai.com
 3. ผลิตภัณฑ์ที่เป็น “Voucher วอเชอร์” หรือ “บัตรกำนัลใช้แทนเงินสด” ไม่สามารถส่งคืน ขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยสินค้าได้ระบุเงื่อนไขในการใช้งานไว้ชัดเจน เช่น วันที่ใช้งานได้ วันที่ห้ามใช้งาน อายุในการใช้งาน ประเภทห้องพักและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ที่พักหรือบริษัทกำหนด ท่านยอมรับว่าได้อ่าน พิจารณาและเข้าใจก่อนการซื้อเรียบร้อยแล้วทุกครั้ง
 4. ทางบริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สี และรายละเอียดอื่นๆ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่ละหน้าจอ ท่านต้องยอมรับธรรมชาติความแตกต่างระหว่างสี และรายละเอียดดังกล่าวว่าอาจจะแตกต่างไปบ้าง
 5. สำหรับคำถามอื่นๆเกี่ยวข้องกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี และผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาได้ที่ store@market.chillpainai.com

 

การป้องกันการทุจริตและการระงับการให้บริการ

 1. ทางบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบการทุจริตและการกระทำที่ผิดกฏหมาย หากบริษัทพบข้อทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฏหมายใดๆ บริษัทฯมีสิทธิระงับหรือยกเลิกในคำสั่งซื้อใดๆ ทางบริษัทฯมีมาตรการปกป้องผู้บริโภคและสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 2. ท่านต้องไม่นำรหัสผู้ใช้ไปใช้ในทางมิชอบ ท่านต้องไม่เจตนาปฏิบัติและกระตุ้นการก่ออาชญากรรม โอนและเผยแพร่ไวรัสรวมทั้ง ม้าทอรจัน หนอน โปรแกรมประสงค์ร้าย หรือการเผยแพร่ใดๆ บนแพลตฟอร์มของ9บริษัทฯ ซึ่งเป็นภัยและคุกคามทางเทคโนโลยี รวมทั้งข้อความใดๆที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย คุกคาม และลามกอนาจาร การลักลอบขโมยข้อมูลบริการใดๆ ข้อมูลที่ขัดแย้ง สิ่งที่ก่อให้เกิดความน่ารำคาญใจ ละเมิดสิทธิทางปัญญา เอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่โฆษณา หรือพยายามการกระทำใดๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดถือว่าเป็นการกระทำผิดภายใต้กฏหมายอาชญากรรมไซเบอร์แห่งประเทศไทย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทฯจะรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฏหมายและจะดำเนินการทางกฏหมายต่อไป
 3. ทางบริษัทฯสามารถใช้ดุลพินิจแบบสมบูรณ์ที่จะระงับหรือยกเลิกชั่วคราวในบัญชีได้หากฝ่าฝืนหรือการ กระทำเข้าข่ายต้องสงสัยซึ่งท่านมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขหรือในกรณีที่ทางบริษัทฯมีความมั่นใจว่าท่านมีสถานะไม่เหมาะสมที่จะรับบริการจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทสามารถยกเลิกบัญชีของท่านได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. การปกป้องข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความเชื่อถือระหว่างบริษัทกับลูกค้าและความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ เพียงใช้แค่ชื่อและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับอ้างอิงในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเท่านั้นในการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ
 2. ทางบริษัทฯ จะขอข้อมูลเกี่ยวข้องกับชื่อ นามสกุล ที่จัดส่ง ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพศ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วและได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ท่านจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกกับทางบริษัท
 3. ทางบริษัทฯ อาจนำข้อมูลที่ติดต่อเพื่อรับจดหมายเวียนจากทางบริษัทฯและในเครือ ท่านอาจจะได้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และเหตุการณสำคัญ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางการตลาดและสิทธิประโยชน์สุดพิเศษหลังจากที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัท
 4. หากท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัทโดยใช้บัญชีโซเชี่ยลมีเดียหรือลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีโซเชี่ยลมีเดียหรือใช้ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับ ชิล มีเดีย ทางบริษัทฯ จะขอข้อมูลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งได้ท่านได้ให้ไว้และทางบริษัทฯจะจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว
 5. เราขอใช้สิทธิในการขอรับเอกสารต่างเพื่อยันยันข้อมูลซึ่งทางลูกค้า

 

การใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

 1. ท่านยอมรับและตกลงข้อมูลความเป็นส่วนตัวซึ่งทางบริษัทฯได้รับจากท่านอาจนำไปใช้หรือเผยแพร่กับบุคคลที่สามตามความจำเป็น
 2. ทางบริษัทฯ บันทึกข้อมูลความเป็นส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ทางบริษัทฯจำเป็นวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
 3. ท่านยินยอมที่ให้ทาง ชิลมีเดีย และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทสามารถใช้ คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงสำหรับการบันทึกข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณพบประสบการณ์ที่ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และได้เติมเต็มประสบการณ์เมื่อท่านได้ใช้บริการและ/หรือการเข้ามาใช้บริการบนแพลตฟอร์ม
 4. ท่านเป็นเพียงบุคคลเดียวที่สามาถเข้าถึงรหัสผ่าน ทางบริษัทฯ แนะนำท่านเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านเป็นความลับและลงชื่อออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในการโอนถ่ายข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต ท่านยินยอมว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ทางบริษัทฯรับประกันว่ามาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯนั้นอยู่ขั้นสูงสุดสำหรับเพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านในการโอนถ่ายข้อมูล

 

การแจ้งเตือน

การแจ้งใดๆก็ตามจำเป็นต้องกระทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งที่ที่อยู่หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ถึง บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
ที่อยู่  89 พหลโยธิน 5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
อีเมล: store@chillpainai.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554002675

 

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu